12 °C

Türk-İş Genel Kurulu tamamlandı

TÜRK-İŞ 23. Genel Kurulunda, kıdem tazminatının kaldırılmasına yönelik girişimlere karşı sert tutum korundu.

Türk-İş Genel Kurulu tamamlandı

Mehmet KAYA

TÜRK-İŞ 23. Genel Kurulu tamamlandı. Önceki dönem yönetim kurulu güven tazeledi. Genel Kurul kararları da yayımlandı. Gelecek dönem çalışma hayatında yapılmak istenen düzenlemelere yanıt niteliği taşıyan kararlarda, sosyal adalet vurgusu öne çıktı. Çalışanların üzerindeki vergi yükünün azaltılması, ücretlerin iyileştirilmesi talep edildi. Çalışma hayatında ise ilk kez esnek çalışma modellerinin uygulandığı iş kanununun 16 yıllık deneyiminde esnekleşmenin işe yaramadığının altı çizildi. Talepler arasında kıdem tazminatı tavanının kaldırılması da yer aldı.

-İşçi hareketi genişletilmeye çalışılıyor, Türk-İş Genel Kurulu bunun ilk aşaması

Türk-İş asgari ücret tespitinden başlayarak 2020 içinde işçi kesimi aleyhine bir dizi önlemin peş peşe geleceğinden hareketle yeni bir mücadele alanı oluşturmaya hazırlanıyor. Türk-İş yetkilileri DÜNYA’ya yaptığı açıklamada, “Esnekleşmeye yönelik adımlardan sendikaların rollerinin kısıtlanmasına, ücretlerin baskı altına alınmasına kadar bir dizi önlemin işaretini görüyoruz. Bu sorunlarla mücadele tek bir konfederasyonun boyunu aşıyor. Bu nedenle diğer konfederasyonlarla birlikte hareket etmek için bir inisiyatif oluşturduk. Vergi konusundaki ortak açıklama, asgari ücret komisyonu çalışması öncesi görüş alış-verişi bu arayışın bir unsuru. Daha da geliştirmeyi düşünüyoruz. Türk-İş Genel Kurulu tamamlandı, şimdi önümüzdeki en önemli gündem maddelerinden biri bu” dediler.

-Genel Kurul kararları

Öteyandan Türk-İş Genel Kurul kararları da açıklandı. Genel kurulda; demokrasi ve örgütlenme, ekonomik ve sosyal politikalar, özelleştirme, istihdamın arttırılması, kayıt dışı istihdamla mücadele, vergi politikası, sosyal devlet anlayışının yerleşmesi, çalışma hayatı, sosyal güvenlik, işçi sağlığı ve güvenliğinden oluşan 10 başlıkta 79 karar alındı.

Kararlar arasında sosyal adalete yönelik vurgular dikkat çekti. Türk-İş gelirin adil dağıtılmasının demokrasinin gerçekleşmesinin ana etkeni olduğunu vurguladı. Sosyal adaletin toplumsal barış ve iş barışının temeli olduğu, yoksulluk sınırında yaşayan kitleye daha hızlı gelir artışı sağlanması, sayısallaşma ve robot teknolojilerinin hızlı yaygınlaşmasının etkisinin göz önüne alınarak sosyal politika geliştirilmesi gerektiği belirtildi.

Türk-İş işsizlikle mücadelede, ana faydalanıcının işverenler olduğunu belirterek aktif işgücü programlarının sonuçlarının analiz edilmesini istedi. Kayıt dışı istihdamla mücadele için sendikalar ve hükümetin ortak çalışması önerildi. Vergilerin çalışan kesimleri destekleyecek şekilde yeniden tasarlanması, ücretlerin gelir vergisi nedeniyle yıl içinde aşındığı belirtildi.

Sosyal devlet başlığı altında, sağlık hizmetinin tamamen ücretsiz hale getirilmesi, eğitim-öğretim birliğinin korunması, mesleki eğitime daha fazla kaynak ayrılması, asgari ücretin iki çocuklu bir ailenin geçiminin baz alınarak belirlenmesi istendi.
Çalışma hayatına yönelik olarak ise sendikal örgütlenmenin hala baskı altında olduğu belirtildi. Kıdem tazminatındaki kazanımları geri götürecek bir düzenlemenin kabul edilmeyeceği tekrarlandı.

Bu başlıkta, esnekleşmenin 16 yıllık uygulamasının başarısızlıkla sonuçlandığı belirtilerek, “Belirli süreli iş sözleşmesi yapılması ve süresinin uzatılması, telafi çalışması ve denkleştirme süresinin uzatılması gibi emek maliyetini düşürmeye yönelik taleplerin işsizlik ile mücadelede etkili olmayacağı açıktır” denildi. Hak grevinin tekrar kanuni hale getirilmesi, grev uygulamasındaki kısıtların kaldırılması, kanuna uygun olmayan taşeronlaşmanın önlenmesi istendi.

Türk-İş yönetimi güven tazeledi

Türk-İş’in 23. olağan genel kurulunda mevcut yönetim kurulu tekrar seçildi. Yapılan seçimler sonucunda Genel Başkan Ergün Atalay, Genel Sekreter Pevrul Kavlak, Genel Mali Sekreter Ramazan Ağar, Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat ve Genel Teşkilatlandırma Sekreteri Eyüp Alemdar görevlerine yeniden seçildi. Türk-İş Genel Kurulunda adaylar doğrudan yönetim kurulundaki göreve aday oluyorlar.

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap