Türkiye genelinde stok ve fiyat denetimleri başladı

Sadece Ankara'da günlük 150'ye yakın ekip denetim yaparken, illerin tamamında yüzlerce ekibin işyerlerinde incelemeler yaptığı belirtiliyor. İncelemeler Hazine ve Maliye Bakanlığı müfettişleri ve gelir uzmanları tarafından birlikte gerçekleştiriliyor.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

Hüseyin GÖKÇE

Maliye 81 ilde adeta denetim ordusuyla işletmelere yönelik fahiş fiyat ve stokçuluk denetimlerine başladı. Enfl asyonda 20 yıl önceki yüksek seviyelere doğru dönüş sinyallerinin artması üzerine, ekonomi yönetimi stokçuluğa yönelik yaptırımları ağırlaştıran yasal düzenlemeyi TBMM gündemine getirmişti. Bu yasal düzenleme ile eş zamanlı olarak da Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesinde gelir uzmanları ve müfettişlerden oluşan timler, 81 ilde stok ve fiyat denetimine başladı. Denetimlerin Ramazan ayı sonuna kadar devam edeceği kaydediliyor. Ancak geçtiğimiz yıl çıkarılan yapılandırma düzenlemesinden yararlanarak matrah artırımında bulunan işletmelerde de denetim yapılmasının, yasal düzenlemeyle ters düştüğü yorumları yapılıyor.

Üreticide üç haneye yaklaşan, tüketicide ise yıllardır görülmeyen seviyelere ulaşan fiyat artışlarının, denetimlerle önlenebileceğinden yola çıkılarak, büyük çoğunluğunu gelir uzmanlarının oluşturduğu, müfettişlerin de yer aldığı stok ve fiyat denetimleri tüm illerde başlandı. DÜNYA’nın edindiği bilgilere göre denetimler; Ankara, İstanbul ve İzmir gibi illerde çok sayıda küçük timlerden oluşan büyük denetim ordusu tarafından gerçekleştiriliyor. Hatta Ankara’da 150 civarında ekibin denetim yaptığı bildiriliyor.

İlk olarak galerilerde başladı

Son dönemlerde çip krizine bağlı olarak sıfır ve ikinci el otomobillerde aşırı fiyat hareketliliği, bu kapsamdaki denetimlerin de galerilerde başlamasına yol açtı. Ocak ayının son haftasında galerilerde başlayan denetimler, yine sebze meyve fiyat artışlarına bağlı olarak soğuk hava depolarına kaydı.

Kalabalık ekipler seyrekleştirildi

Bu iki temel sektörün dışında birçok alanda da sektör ayrımı gözetmeksizin yapılan denetimlerde, gelir uzmanlarından oluşan denetim elemanları tabletlerle tutanak tutarken, müfettişlerin hazırladığı raporlara da imza atarak süreci tamamlıyorlar. İlk etapta iki müfettiş, iki uzmandan oluşan ekiplerde şimdi bir müfettiş, bir uzman görev yapıyor.

Zaman zaman geç saatlere kadar denetim yapan uzmanların başta yemek olmak üzere dışarda yaptıkları masrafl arın karşılanmamasının da rahatsızlığa yol açtığı aktarılıyor.

Uzmanlar VUK 127 ile denetim yapıyor

Yürürlükteki mevzuatta uzmanların işletmelerde doğrudan denetim yapma yetkisi bulunmuyor. Ancak yapılan bu denetimlerin Vergi Usul Kanunu’nun, 127’nci maddesinde yer alan ‘yoklama’ yetkisi ile gerçekleştirildiği aktarılıyor.

Yoklama yetkisi kapsamında, ödeme kaydedici cihazlar, belge düzenleri, faturasız mal bulunup bulunmadığı gibi unsurlar denetleniyor.

“Devlete olan güveni bitiriyor”

DÜNYA’ya bilgi veren kaynaklar, çıkarılan af kanunlarını hatırlatarak, vergisi ödenerek bildirilen mallara ilişkin herhangi bir şey sorulmayacağının güvence alına alındığını kaydettiler. Bu güvenceye karşılık, stok aff ı için başvuruda bulunarak vergisini ödeyenlere yönelik de denetimin yapılmasının, devlete ve Maliye’ye olan güveni ortadan kaldırabileceği uyarısında bulunuluyor.