"Türkiye ile Afrika ülkeleri arasındaki dayanışma dünyaya ilham veriyor”

DEİK/Türkiye-Afrika İş Konseyleri’nin Türkiye’nin Afrika stratejisinde önemli bir rol oynadığını belirten DEİK Türkiye-Afrika İş Konseyleri Koordinatör Başkanı Berna Gözbaşı, ülkeler arasındaki dayanışmanın kamu ve özel sektör arasındaki iş birliklerini artacağına, ekonomileri büyütmeye devam ederek yeni fırsatlar oluşturacağına inandıklarını söyledi.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

Afrika Günü kapsamında açıklama yapan Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Afrika İş Konseyleri Koordinatör Başkanı Berna Gözbaşı, kıtanın ekonomik potansiyeli hakkındaki farkındalığını artırmak amacıyla çalıştıklarını söyledi.

Türkiye-Afrika İş ve Ekonomi Forumu’nu (TABEF) iki yılda bir düzenleyerek kıtadaki iş insanları ile Türk iş insanlarını buluşturduklarını anlatan Gözbaşı, "TABEF’i 2020 yılında COVID-19 sebebiyle çevrim içi olarak düzenledik ve 80 ülkeden 33 bakan, 2 bin 500 iş insanı, 45 üst düzey konuşmacıyı bir araya getirdik. Türkiye-Afrika İş Konseyleri, salgın döneminde çalışmalarını sürdürerek gerek çevrim içi gerekse hibrit toplantılarla Afrikalı ve Türk iş insanlarını bir araya getiriyoruz. Kıtanın ihtiyaçları ve önceliklerinin Afrikalı kurumlar tarafından direkt Türk muhataplarına anlatılmasını sağlıyoruz.” diye konuştu.

Kıtadaki iş ortamlarının değerlendirildiğini belirten Gözbaşı, üçüncü ülkelerle Afrika’da iş birliği çerçevesinde, Afrika ülkeleriyle ticaret, müteahhitlik ve yatırım ilişkisi olan özel sektör temsilcileri ve ilgili kuruluş temsilcilerinin bir araya geldiğini aktardı. Gözbaşı, iş konseylerinin Sahra Altı Afrika’da iş birliği alanlarının istişare edilmesi ve hedef sektörler ve bu sektörlerde iki ülke tarafından birbirini tamamlayan ürün ve hizmetlerin belirlenmesi ve ikili görüşmeler yapılarak mevcut projelerin değerlendirilmesi amacıyla Macaristan, Fransa, Almanya ve Japonya ile ortak etkinlikler gerçekleştirdiğini bildirdi.

“Türkiye’nin Afrika stratejisinde önemli bir rol oynuyor”

DEİK/Türkiye-Afrika İş Konseyleri’nin Türkiye’nin Afrika stratejisinde önemli bir rol oynadığını belirten Berna Gözbaşı, “54 Afrika ülkesinde 45 İş Konseyi bulunuyor. İş Konseylerimizin muhatapları olan Karşı Kanat Kuruluşları ve Bölgesel Ekonomik Kuruluşları ile ülkemizin kıta ile ikili ticari ve yatırım ilişkilerini geliştirmek için yıl boyunca aktiviteler düzenliyor ve koordinasyonunu sağlıyoruz. Ülkemizin Afrika Kıtası ile sosyal ve ekonomik bütünleşmesinin sağlanması, kıtanın kalkınmasının hızlandırılmasının teşvik edilmesi ve desteklenmesine yönelik belirlediğimiz stratejiye uygun olarak kıta ile ekonomi iş birliğimizin geliştirilmesi temel ilkelerimizden birini oluşturuyor.” dedi.

AfCTFA raporu yayımlayacak

Afrika Kıtası ile Türkiye’nin 2020 yılındaki dış ticaret hacminin COVID-19 salgını nedeniyle 14,3 milyar dolar (9,5 milyar dolar ihracat, 4,8 milyar dolar ithalat) civarında gerçekleştiğini bildiren Berna Gözbaşı, “Türkiye olarak, önümüzdeki yıllarda kıta ile ticaretimizi daha fazla arttırabiliriz. Afrika ile olan 14,3 milyar dolar dış ticaretimizi arttırmak için bazı prensiplerde bir anlayış gerekiyor. Kıtanın ticaret hacmi boyutunun yaklaşık 2,5 trilyon dolar olduğu tahmin ediliyor. Afrika Kıtası'na, özellikle Kuzey Afrika ülkelerine müteahhitlik ve tekstil sektörüyle ön planda. Bu nedenle Afrika kıtası ile ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi ve çeşitlendirilmesi stratejisi kapsamında Türk firmalarımızın Afrika ülkelerinde ve bu ülkelerin öncelikli ihtiyacı olan projeleri gerçekleştirme imkânı ülkemizin ortak çıkarları doğrultusunda iş birliği imkanları artıracak olan Afrika Kıtasal Serbest Ticaret Anlaşması (AfCTFA) rapor çalışmamız başladı ve çok yakın bir tarihte yayınlayacağız.” şeklinde konuştu.

Gözbaşı, AfCTFA Anlaşması ile 1,3 milyar tüketiciden oluşan bir tabanın birleşerek tahmini 3,4 trilyon dolar tutarında kombine bir GSYH yaratmasının beklendiğini aktardı.