Türkiye küresel rekabette 16 basamak yükseldi

Dünya Ekonomi Forumu (WEF) Küresel Rekabet Endeksi Direktörü Margareta Drzeniek Hanouz, Türkiye'nin genel rekabet ivmesinin pozitif olduğunu açıkladı

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

LONDRA - Dünya Ekonomi Forumu'na (WEF) göre Türkiye küresel rekabette son dört yılda 16 basamak yükselirken, WEF Küresel Rekabet Endeksi Direktörü Margareta Drzeniek Hanouz, Türkiye'nin genel rekabet ivmesinin pozitif olduğunu söyledi. 

Hanouz, Türkiye'nin Dünya Ekonomik Forumu'nun Küresel Rekabet Endeksi'nde 2010-2011 döneminde 61. sırada yer aldığını, 2011-2012 döneminde önce 59. sıraya, geçen yıl ise 43. sıraya yükseldiğini söyledi. 

Türkiye'nin geçen yıl bulunduğu 43. sıradan, bu yıl iki basamak gerileyerek 45. sıraya yerleştiğini belirten Hanouz, "Türkiye 2011-2012 yıllarında reformların geri dönüşünü gördü ve daha yüksek bir seviyeye yerleşti. Bu yıl 45. sıraya gerilemesi çok küçük bir hareket. Biz bunu bir dengelenme olarak görüyoruz" değerlendirmesinde bulundu. 

Türkiye'nin Küresel Rekabet Endeksi'nde son dört yılda 16 basamak yükselmesine ilişkin olarak değerIendirmede bulunan Hanouz, şunları kaydetti: 

"2010 - 2012 yılları arasında Türkiye'nin küresel rekabette çok pozitif bir ivme kazandığın gördük. 2012 yılında Türkiye rekabet endeksinde dengelenmeye başladı. Pozitif ivmelenme birçok alandan kaynaklanıyor. Türkiye'de kurumlar zaman içerisinde gelişti. Makro ekonomik temeller alanında da kısmen gelişme kaydedildi. Bu da pozitif ivmelenmeye yardımcı oldu." 

Türkiye'de son yıllarda eğitim alanındaki reformlarının da küresel rekabet endeksinde yükselmesine itici güç oluşturduğunu vurgulayan Hanouz, "Eğitim ve inovasyon alanlarında dikkate değer gelişmeler oldu. Türkiye'de 2010'dan bugüne gördüğümüz pozitif güçlü yönler var" dedi. 

Türkiye'nin küresel rekabette daha yüksek sıralara yükselmesi için ise bazı sorunlu alanlarda reformlarını sürdürmesi gerektiğine işaret eden Hanouz, "Bazı alanların halen sorunlu olduğunu düşünüyoruz ve bu alanlara odaklanılması gerekiyor. İstihdam piyasasının etkinliği, iş gücünün esnekliği, iş gücüne katılım konuları ile ilgilenilmesi gerekiyor. Birkaç yıl öncesine göre bu konularda biraz gerileme mevcut" değerlendirmesini yaptı. 

Finans piyasalarına ilişkin Türkiye'de gelişimin devam etmesi gerektiğini vurgulayan Hanouz, son zamanlarda bankaların gelecek dönem oluşabilecek baskılara karşı dirençlerinin soru işaret oluşturmaya başladığını söyledi. 

Zayıf halka "istihdam piyasası" 

 Türkiye'nin genel küresel rekabetçiliğini güçlendiğine dikkati çeken Hanouz, ekonomiyi etkileyebilecek riskleri ortadan kaldırabilmek için istihdam piyasası, eğitim ve kurumsal reformları devam ettirme çağırısında bulundu. 

Dünya Ekonomi Forumu'nun Küresel Rekabet Endeksi 2014-2015 dönemi verilerine göre, dünyanın en rekabetçi ilk on ülkesi sırasıyla İsviçre, Singapur, ABD, Finlandiya, Almanya, Japonya, Hong Kong, Hollanda, İngiltere ve İsveç oldu. 

Türkiye ise Küresel Rekabet Endeksi 2014-2015'te, toplamda değerlendirilen 144 ekonomi içerisinde 45. sırada yer alırken, ekonomik pazar büyüklüğünde 16. ürün pazarları işlevselliğinde ise 43. sırada yer aldı. Türkiye, "istihdam piyasası etkinliği" başlığında 131. sırada yer alarak en zayıf ülkeler arasında değerlendirildi. 

Bu konularda ilginizi çekebilir