"Türkiye rekabette OECD eğitim merkezi olacak"

İstanbul Rekabet Forumu’nda Türkiye’ye gelen OECD rekabet eğitim merkezi olma teklifini değerlendiren Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle, “Bölge ülkeleri ile işbirliği çok önemli. Böyle bir eğitim merkezinin İstanbul’da olması işbirliğini daha da geliştirecek" dedi.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

Mehmet KAYA

Rekabet Kurumu ve UNCTAD’ın desteğiyle organize edilen OECD’nin de katılım yaptığı İstanbul Rekabet Forumu başladı. Sayısal ekonomi temalı olarak organize edilen toplantıda, dijitalleşmenin gelişmekte olan ülkeler aleyhine adaletsiz büyümesine işaret edildi. Toplantıya çoğu gelişmekte olan ülkelerin rekabet otoriteleri olmak üzere 30 ülkeden katılımcı oldu. Forum, gelişmekte olan ülkelerin rekabet hukuku yoluyla sayısal ekonomiden pay alması yollarının araştırıldığı bir platform niteliği de taşıyor. Toplantıda, sayısallaşan ekonominin çok hızlı biçimde tekelleşme eğilimi doğurduğunu ve bu alanda faaliyet gösteren küresel kartellerin rekabet hukukunu ihlal etmekten kaçınmadığı belirtildi. Bu eğilimle mücadele etmenin en önemli aracının da rekabet hukuku olduğunun altı çizildi.

Harcamaların yarısı ABD ve Çin’e gidiyor

Forumun açılış konuşan Küle, UNCTAD’ın 2019 Dijital Ekonomi Raporu’nda dünyada dijital ekonomiye yedi büyük markanın hakim olduğu ve harcamaların yarısının ABD ve Çin olmak üzere iki ülkeye gittiğine işaret ederek, “Bu ekonomik sistem aynı zamanda tarihin belki de hiçbir döneminde olmadığı kadar ulusal sınırları belirsiz hale getiriyor. Dolayısıyla her bir rekabet otoritesi küresel ölçekteki bu olguyu doğru şekilde anlamaya ve müdahale araç ve yöntemlerini etkin bir şekilde uygulamaya çalışırken, bir yandan da aldıkları kararlarla öteki ekonomilere ve iş yapış biçimlerine etki ediyor. Yoğunlaşmanın artması gelişmekte olan ülkeleri daha kırılgan hale getirirken bir kurumun tek başına rekabeti sağlamasını da zorlaştırıyor. İşte tam olarak bu nedenle rekabet hukuku alanında uluslararası işbirliği, gönüllük esaslı bir lüksten ziyade somut ve acil bir ihtiyaç olarak karşımıza çıkıyor” dedi.

Rekabet Kurulu’nun fintekten e-ticarete kadar bir dizi dijital ekonomi alanında rekabeti korumaya yönelik aldığı kararların iyi örnekler arasında olduğunu belirten Küle, “Geçen yıl Rekabet Kurumu’nun yürüttüğü çalışmalar ile tüketici refahına 3.28 milyar TL katkı sağlandı. Vergi mükelleflerinin faaliyetlerimiz için harcadığı her bir TL’ye karşılık tüketicilere 51 TL’lik katkı sağlıyoruz” diye konuştu. Forumun açılışında UNCTAD Rekabet ve Tüketici Politikaları Bölümü Başkanı Teresa Moreira ile OECD Rekabet Komitesi Başkanı Frederic Jenny birer konuşma yaptı.