15 °C

Türkiye'nin yenilenebilir enerji politikası yok

Türkiye'nin yenilenebilir enerji politikası yok

Türkiye'nin yenilenebilir enerji politikası yok

İSTANBUL - Türkiye Enerji Ekonomisi Derneği Başkanı ve Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Görevlisi Prof. Gürkan Kumbaroğlu, Türkiye'nin yenilenebilir enerji politikasının olmadığını, bunun sonucu olarak doğal enerji kaynakları potansiyelinin çok küçük bir kısmının kullanılabildiğini söyledi. Yenilenebilir enerji konusunda Türkiye'nin çok büyük bir potansiyele sahip olduğunu kaydeden Kumbaroğlu, bu potansiyeli geliştirecek politikalara ve finansman modellerine ihtiyaç duyulduğunu ifade etti. "Hükümet, 2006 yılında enerji yol haritası hazırlıklarına başladı. 2009 yılının ekim ayında bir enerji stratejimiz olacağını umut ediyoruz" diyen Kumbaroğlu, Türkiye'de kısa vadede yenilenebilir enerjilerin kullanımına yönelik çok büyük bir değişiklik olmayacağını, fakat AB uyum sürecinde bu yönde önemli adımlar atılması gerektiğini dile getirdi. Özel-kamu-üniversite işbirliği gerekli AB'nin yenilenebilir enerji kaynaklarının desteklenmesine yönelik ciddi adımlar attığını belirten Kumbaroğlu, Türkiye'nin de bu yönde yol alması için özel sektör, üniversite ve kamu sektörü arasında işbirliğinin gerekli olduğunun altını çizdi. Türkiye'de bu işbirliklerinin çok zayıf olduğuna işaret eden Kumbaroğlu, "Türkiye'deki enerji modellerini sıkça eleştiriyoruz. Türkiye için kullanılan modeller oldukça eski teknolojiye dayanıyor. Bunların yenilenmesi veya yenilenmese bile alternatif çalışmaların yapılması gerekiyor. Gelişmiş ülkelerde enerji politikaları bu modellere dayanıyor. Türkiye bu noktada başarılı olamadı, çünkü kamu sektörü işbirliğine kapalı görünüyor. Akademisyenler, özel sektör ve kamu arasında iletişim olmadığı için bir sinerji yaratmak mümkün olmuyor. Enerji Ekonomisi Derneği olarak en büyük misyonumuz bu işbirliklerini oluşturmaktır. Dernek olarak özel sektörle işbirlikleri kuruyoruz. Bunlardan biri İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile 'enerji verimli konut' projemiz. Bu bir AB projesi" dedi. "Dışa bağımlılıktan kurtulunmalı" Kumbaroğlu, sözlerine şöyle devam etti: "Güneş enerjisinde Türkiye'nin potansiyelinin en düşük olduğu bölge Karadeniz Bölgesi. Bu bölge, Almanya'nın potansiyeli en yüksek bölgesinden daha yüksek bir potansiyele sahip. Almanya'da bugün bütün yüzme havuzları güneş enerjisi ile ısıtılıyor. Bizde ise bu durum ne yazık ki çok yaygın değil. Rüzgârda 50 milyar kilovat/saat, hidroelektrikte ise 130 milyar kilovat/saat düzeyinde ekonomik potansiyelden sözediliyor. Bu kaynakların kullanılması dışa bağımlılıktan kurtulmak açısından da çok önemli. Öncelikle yatırımcıların bu konuda teşvik edilmeleri, yenilenebilir enerjinin sağladığı yararları konusunda bilgilendirilmeleri gerekiyor." IAEE Uluslararası Konferansı 18-20 Haziran'da 31. IAEE Uluslararası Konferansı "Enerji Arz ve Talep Köprüsü: Lojistik, Rekabet ve Çevre" (Bridging Energy Supply and Demand: Logistics, Competition and Environment) başlığı ile 18-20 Haziran tarihleri arasında İstanbul Maslak Sheraton'da düzenlenecek. Türkiye Enerji Ekonomisi Derneği'nin ev sahipliğinde düzenlenen konferans, küresel enerji endüstrisinin her alanından uzmanların bir araya gelmesi ile bir tartışma platformu yaratmayı amaçlıyor. Açılış konuşmalarını Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve Türkiye Enerji Ekonomisi Derneği Başkanı Prof. Gürkan Kumbaroğlu, Uluslararası Enerji Ekonomisi Derneği Başkanı Dr. Carlo Andrea Bollino, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Kadir Topbaş ve Enerji Bakanı Dr. Hilmi Güler'in yapacağı konferansta ele alınacak konu başlıklarından bazıları şöyle: - Enerji arz ve talep köprüsü, arz güvenliği ve lojistik - Petrol ve gazın jeopolitikası - İklim değişiklikleri ve Kyoto sonrası - Enerji ve kalkınma - Karbonsuz alternatifler - Enerji sektöründe ulusallaştırma ve özelleştirme - Piyasa entegrasyonu ve rekabet - Enerji verimliliği - Asya'da enerji yönetimi