10 °C

Türkiye’nin eğitim karnesi zayıf

Avrupa içinde eğitimi erken terk etmede lider ülke Türkiye. Türkiye’de kız öğrencilerin yüzde 40’ı, erkek öğrencilerin yüzde 35’i eğitimi erken terk ediyor.

Türkiye’nin eğitim karnesi zayıf

Özüm ÖRS

ANKARA- Avrupa Komisyonu’nun ‘Avrupa’da Eğitimi Erken Terk Durumu’ Raporu’na göre; Türkiye’de kız öğrencilerin yüzde 40’ı, erkek öğrencilerin ise yüzde 35’i eğitimi erken terk ediyor. Bu kapsamda, Türkiye eğitimi erken terk oranında hem kız, hem de erkek öğrenciler açısından Avrupa birincisi konumunda. Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu’nun (TİSK)  rapora ilişkin değerlendirmesinde, “Belirtilen oranlar ülkemiz eğitim politikasının enine-boyuna irdelenip, yeniden tasarlanmasını gerekli kılıyor” ifadeleri kullanıldı.

Avrupa Komisyonu’nun geçtiğimiz Kasım ayında yayımlanan ‘Avrupa’da Eğitimi Erken Terk Durumu’ Raporu, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu(TİSK) tarafından değerlendirildi. Raporda, 2013 yılında Türkiye’de kız öğrencilerin yüzde 39,9’u lise ve dolayısıyla yükseköğrenim aşamalarına geçemeden eğitim sürecini terk ettiği ya da terk etmek zorunda kaldığı vurgulandı. “Bu da her 100 kız öğrenciden 40’ının eğitimin ileri aşamalarından, sonuç olarak da büyük çoğunluğunun istihdamdan yoksun kalması anlamına geliyor. Türkiye bu oranla Avrupa’da açık ara birinci olurken, eğitimi erken terk etme oranında Türkiye’nin ardından ikinci konumdaki İspanya’da bile kız çocukların eğitimi erken terk oranı, Türkiye’nin oranına kıyasla 20 puan daha düşük bulunuyor. AB 28 ortalaması ise yüzde 10,2 ile Türkiye’nin dörtte biri düzeyinde. Kız öğrencilerin eğitimi erken terk oranı yüzde 2,6 ile en düşük Slovenya’da kaydedildi” denildi. 

Erkek öğrencilerin de yüzde 35’i eğitimi erken bırakıyor 

Türkiye’nin erkek öğrenciler açısından da umut vaat etmediği ifade edilirken, “Lise ve üniversite eğitimi alma şansları kızlara göre daha yüksek olsa da, erkek öğrenciler de yüzde 35 gibi büyük bir oranda eğitimi erken terk ediyor. Türkiye bu oranla erkek öğrencilerin eğitimi terk sıralamasında yine Avrupa birincisi durumunda” ifadeleri yer aldı.

Türkiye’de kız öğrencilerin erkek öğrencilere göre eğitim açısından dezavantajlı durumunda bulunduğu, buna karşın Avrupa ülkelerinde tam tersi bir durumun gözlendiği kaydedilerek, Bulgaristan ve Çek Cumhuriyeti hariç diğer Avrupa ülkelerinin tümünde okulu erken terk açısından kız öğrenciler daha avantajlı durumda. 28 üyeli AB’de 18-24 yaş aralığındaki,  ortaokul diploması ile yetinmek zorunda kalan genç erkeklerin ortalaması yüzde 13,6 olurken, kızlarda bu oran yüzde 10,2 düzeyinde bulunuyor” denildi.

- Etkin bir strateji yok

Raporu’nun Türkiye değerlendirmesine ayrılan bölümünde, “Türkiye’nin erken terkin üstesinden gelecek etkili bir stratejisi bulunmamaktadır” tespiti yapıldı. Milli Eğitim Bakanlığı’nın Avrupa Birliği finansal desteği ile 2013 yılı Ekim ayında başlattığı ilköğretim kurumlarına devam oranının artırılmasını amaçlayan projenin eksiklerine işaret edildi. Projenin sadece öğrencilerin sosyal hayattaki dezavantajlarına ve özel eğitim ihtiyaçlarına odaklandığına, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile işbirliği yapılarak devreye sokulan Şartlı Nakit Transferi uygulamasının da sadece muhtaç ailelerin çocuklarını desteklemeyi, onların ilk ve ortaöğretim programlarını özel finansal desteklerle takip etmeyi amaçladığına işaret edildi. Ayrıca mesleki eğitimi erken terk konusunda hiçbir önlem alınmadığı, eğitimi erken terkin üstesinden gelmek için diğer önlemlere başvurulmadığı, eğitim ve kariyer rehberliğinin ihmal edildiği kaydedildi.

TİSK: “Eğitim politikamız yeniden tasarlanmalı” 

TİSK’in rapora ilişkin değerlendirmesinde, “Belirtilen oranlar ülkemiz eğitim politikasının enine-boyuna irdelenip, yeniden tasarlanmasını gerekli kılıyor” ifadeleri kullanıldı. 

 

Dunya.com

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.