TÜRMOB: Gerçekçi bir gelir vergisi reformu şart

2020’de 181 milyar lira bütçe açığı oluştuğu ve devletin 240 milyar lira borçlanmak zorunda kaldığını bildiren TÜRMOB Başkanı Emre Kartaloğlu, bütçe açığının kapatılması için vergi artışı yanı sıra gelir artışı sağlayacak af niteliğinde bazı düzenlemeler olabileceğini söyledi.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) Başkanı Emre Kartaloğlu, 2020 yılı bütçe gerçekleşmeleriyle, 2021 yılına ilişkin hedefleri DÜNYA’ya değerlendirdi.

Ekonomide yaşanan sıkıntılar ve pandeminin yarattığı tahribatla, işletmeler kadar kamu mali yapısında da sıkıntılı süreç yaşandığını belirten Kartaloğlu, geçen yıl 1 trilyon 38 milyar liralık gelire karşılık 1 trilyon 225 milyar liralık harcama yapıldığı ve 181 milyar liralık açık verildiğini söyledi. Devletin sadece 2020 yılında 240 milyar lira borçlanmak zorunda kaldığını dile getiren Emre Kartaloğlu, “Dolayısıyla bir taraftan artan faiz yükü, diğer taraftan vadesi gelen borçların ödenme kaygısı ve artan kamu harcamaları, kamu gelirlerinde artış gereksinimini beraberinde getirmektedir” dedi.

Bir vergide indirim birçok vergide artış

2021 yılı başından bu yana bir vergi türünde indirim, çok sayıda vergide ise artış yapıldığını ifade eden Kartaloğlu, enflasyon verilerinin açıklanmasının hemen ardından alkollü içkiler ve bazı tütün ürünlerindeki ÖTV’nin yüzde 17.07 artırıldığını kaydetti. Kentsel dönüşüme yönelik taahhüt işlerinde KDV’nin yüzde 1’e indirildiğini bildiren Kartaloğlu, Özel İletişim Vergisi’nin yüzde 7.5’ten yüzde 10’a çıkarıldığını, elektrikli araçlarda ise ÖTV’nin ise 4 kata kadar artırıldığını belirtti.

Gider indirimindeki düzenlemeyle örtülü bir vergi artışı yapıldığını dile getiren Emre Kartaloğlu, bu yıl ilk defa uygulanan değerli konut vergisinde beyanların şubat ayında alınmaya başlandığını vurguladı. Yıllara sari inşaat işlerinde vergi kesintisi oranının yüzde 3’ten yüzde 5’e çıkarıldığına değinen Kartaloğlu, eğitim hizmetlerinde 30 Haziran, işyeri kiralama hizmetlerinde ise 31 Mayıs 2021’e kadar indirimli vergi oranlarının uygulandığını hatırlattı.

2020’de tahsilat oranı yüzde 63.9’da kaldı

2020’de tahakkuk eden her 100 liralık verginin sadece 63.9 lirasının tahsil edilebildiğine dikkat çeken Emre Kartaloğlu, İstanbul, Ankara, İzmir, Gaziantep gibi illerdeki düşük tahsilat oranının, gelir elde eden işletmelerin bile yükümlülükleri yerine getirmekte zorlandığını gösterdiğini söyledi. Salgının tedbirlerinin kademeli olarak gevşetilmesi ve ekonomik faaliyetlerdeki iyileşmeye bağlı olarak bütçe performansında artış beklendiğini ifade eden Kartaloğlu, aşılamadaki artışla ise yeni fırsatların oluştuğu toparlanma dönemine girileceğini dile getirdi.

Gelir vergisinin yüzde 65’i ücretlerden geliyor

2021 yılında 312.8 milyar liralık vergi öngörüldüğü bilgisini veren Emre Kartaloğlu, beyana dayalı vergilerin toplam vergi gelirleri içindeki payının çok düşük kaldığını, esas itibarıyla gelir vergisinin ücretlilerden alındığını bildirdi. Gelir vergisi tevkifatının yüzde 65’ini ücret gelirlerinden yapılan kesintilerin oluşturduğunu vurgulayan Kartaloğlu, “Bu nedenle, dolaylı vergilerde vergi artışlarına gidilmesi yerine daha gerçekçi bir gelir vergisi reformunun yapılması daha adil ve eşit bir vergi sistemi için gereklidir” şeklinde konuştu. Bütçenin gelir kalemlerinden önce gider kaleminin de zor dönemde yeniden değerlendirilmesi gerektiğini bildiren Kartaloğlu, “Bütçe harcamalarından karşılanan önceliği ve aciliyeti olmayan projelerin ertelenmesi ve ciddi anlamda tasarruf politikalarının uygulanması gerekmektedir. Toplumun tümünün gücü oranında yapacağı fedakarlıkla zor dönemlerin üstesinden gelebiliriz” dedi.