8 °C

TÜSİAD: Son vergi uygulamaları, bir demokrasi sorunu

TÜSİAD, DYH'e uygulanan vergi cezasının basın özgürlüğü ve çoğulculuk anlayışını da hedef alır bir aşamaya ulaştığını belirtti

TÜSİAD: Son vergi uygulamaları, bir demokrasi sorunu

İSTANBUL-  Türkiye Sanayici ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) bazı vergi denetimleri kapsamında Doğan Yayın Holding'e kesilen cezanın basın özgürlüğü ve çoğulculuk anlayışını da hedef alır bir aşamaya ulaştığını belirterek "Gelinen aşama, Türkiye’nin son dönemde elde ettiği demokratikleşme sürecinin samimiyetini tartışılır kılmakta, sürdürülebilirliğini de tehlikeye atmaktadır" açıklamasında bulundu.

Açıklamada TÜSİAD'ın, kayıt dışı ile samimi mücadelenin ve objektif vergi denetiminin, gelir idaresinin siyasi iradeden bağımsızlığı ölçüsünde sağlanabileceği görüşünde olduğu işaret edilerek, son zamanlarda vergi denetiminin siyasallaştığı ve verilen cezaların mükellefi yok edercesine ölçüsüz bir anlayış ile uygulandığı şeklindeki görüş ve kaygıların yaygınlaştığı belirtildi.

Mükelleflerin, vergi idaresinin tarafsızlığına ve tüm mükelleflere eşitlik ve hakkaniyet ölçülerinde yaklaştığına olan inancının güçlendirilmesi şart olduğuna dikkat çeken TÜSİAD, kamu maliyesi politikalarının son derecede önem kazandığı bu günlerde, siyasi iradeden tam olarak bağımsız, özerk bir gelir idaresi ve denetim uygulamalarının tesisi, iş dünyasında yaygınlaşan kaygıların ortadan kaldırılması açısından önemli olduğunu belirterek, "Ne yazık ki yaşadığımız güncel uygulama, yürütme erkinin kullanılmasında yalnızca kamu yararının güdülmediği endişesi yaratmakta, vergi idaresinin siyasi etkiye açık olduğu kuşkularını doğurmaktadır. Kaldı ki “vergi” gibi devleti devlet yapan en temel siyaset-üstü erkin, mükellefi yok edercesine ölçüsüz bir anlayışla ceza uygulamalarına dönüşmesi bu kuşkuları güçlendirir niteliktedir." açıklamarında bulundu.

"Uygulamalar çoğulculuk anlayışını da hedef alır bir aşamaya ulaştı"

TÜSİAD yapmış olduğu açıklamada ne hakkaniyetle, ne de çağdaş vergi ve gelir idaresi anlayışı ile uyuşmayan bu tür uygulamaların, telafi edilemez maddi ve manevi kayıpların yanında, bu kez, basın özgürlüğü ve çoğulculuk anlayışını da hedef alır bir aşamaya ulaştığını belirterek. "Gelinen aşama, Türkiye’nin son dönemde elde ettiği demokratikleşme sürecinin samimiyetini tartışılır kılmakta, sürdürülebilirliğini de tehlikeye atmaktadır. Mükellefin sisteme güvenini zedeleyici nitelikteki uygulamalar, çağdaş demokrasilerde ve rekabetçi piyasa ekonomilerinde kabul edilemez niteliktedir. TÜSİAD olarak, mevcut durumun bir vergi uygulamasının ötesinde bir demokrasi sorunu olarak görülmesi gerektiğini kamuoyuyla bir kez daha paylaşarak, sürecin yakın takipçisi olacağımızı bildiririz." ifadelerine yer verdi.

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap