Üç işçi konfederasyonu kıdemi korumaya kararlı

Kıdem tazminatı tartışmalarına karşı işçi konfederasyonlarından yapılan eş zamanlı açıklamada, kazanılmış haklardan geriye gidişin kabul edilmeyeceği vurgulandı. TÜRK-İŞ ve DİSK adına 81 ilde yapılan açıklamada, kıdem tazminatının mevcut haliyle korunması istendi.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

ANKARA/DÜNYA

Kıdem tazminatının fona dönüştürülmesine yönelik öneriye ilişkin olarak üç işçi konfederasyonu da aynı gün olumsuz görüş bildirdi. TÜRK-İŞ daha önce açıkladığı uyarı eylemi kapsamında, 81 ilde ortak basın açıklaması gerçekleştirdi. HAK-İŞ Yönetim Kurulu da acil toplantı yaparak kıdem tazminatı önerisini değerlendirdi. DİSK de 81 ilde basın açıklaması yaptı.

TÜRK-İŞ’İN KIRMIZI ÇİZGİSİ

TÜRK-İŞ'in basın açıklaması eyleminin Ankara ayağında duyuruyu İl Temsilcisi Nihat Zengin yaptı. Zengin, “Kıdem tazminatı Türkiye işçi sınıfının ve Türk-İş'in kırmızı çizgisidir. Bugün çalışanlar ve gelecekte çalışacaklar için kıdem tazminatının mevcut haliyle korunmasını istiyoruz. Bu konuda sosyal taraflar arasında mutabakat da yoktur. Ekonomide mevcut sıkıntıların aşılmasının çözümü yine işçide aranıyor ve fatura işçiye kesiliyor. Kıdem tazminatı hakkımız masaya yatırılmak isteniyor. Daha esnek bir çalışma düzeni kabul ettirilmeye çalışılıyor. Bunların hiçbirini kabul etmiyoruz” dedi. Zengin düzenlemenin COVID-19 enfeksiyonu salgını ortamında önerilmesini de anlamlı bulduklarını belirtti.

HAK-İŞ ÖNERİYE MESAFELİ

Yönetim Kurulunu toplayan HAK-İŞ Konfederasyonu da kıdem tazminatı önerisine mesafeli durduklarını belirtti. Yapılan yazılı açıklamada, “Kıdem tazminatı konusunda temel prensibimiz kazanılmış hakların korunarak, var olan hakların güvence altına alındığı işleyen bir sistemin kurulmasıdır. Kıdem tazminatı sorununu sosyal diyaloğun ve katılımcılığın esas alındığı çalışanlar lehine çözüm arayışları çerçevesinde tartışmaya hazırız” denildi. Önerinin zamanlamasını da eleştiren sendika, “Son dönemde kıdem tazminatına ilişkin gelişmeleri yakından takip ederek, katıldığımız tüm görüşmelerde bu öneri ve görüşlerimizi açıkça dile getirdik. Sayın Cumhurbaşkanımızın tarafların süreçlere tam katılım sağlaması ve ortak bir akıl ile hareket edilmesi konusundaki yaklaşımı büyük önem taşımakta olup, sosyal diyaloğa verdiği önem bizleri memnun etmiştir. HAK-İŞ Yönetim Kurulu olarak; ülkemizde yeni bir modelin kurulabilmesi için tüm işçi ve işveren konfederasyonlarının ve devletin birlikte yürüteceği bir sosyal diyalog mekanizması çerçevesinde çalışmaların gerçekleştirilmesi gerektiğini savunmaktayız” denildi.

DİSK, GENEL GREVİ GÜNDEME GETİRDİ

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu DİSK de illerdeki temsilciliklerinde basın açıklaması gerçekleştirdi. DİSK'in Başkanlar Kurulunun hazırladığı açıklamada kıdem tazminatına yönelik düzenlemeye karşı grev yapılacağı belirtildi. İstanbul'daki etkinliğe katılan DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu konuşmasında, “Kıdem tazminatı kırmızı çizgimizdir! Eğer kıdem tazminatımıza el uzatılırsa bugün başlayan bu yürüyüş, genel grevlere, genel direnişlere dönüşecektir” dedi. Çerkezoğlu, “Türkiye işçi sınıfının doksan yıla yakın bir süredir sahip olduğu kazanılmış en köklü hakkı olan kıdem tazminatının ortadan kaldırılmasına yönelik girişimler hız kazanmıştır. Sermayenin ve iktidarların 45 yıllık düşü olarak, 11. Kalkınma Planı’ndan Yeni Ekonomik Program’a kadar bütün politika belgelerinde yer alan hedefler ve IMF’nin tüm raporlarında geçen “tavsiyelerini” hayata geçirmek doğrultusunda işçi sınıfının “sinir uçları” ile oynanmaktadır. Bir yandan Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi adı altında kıdem tazminatımız fona aktarılarak, bir yandan da 25 yaş altı ve 50 yaş üstü çalışanlar başta olmak üzere esnek-güvencesiz çalıştırmayı yaygınlaştırarak kıdem tazminatı hakkı yok edilmek istenmektedir. Pandemi koşullarında 83 milyon insan yaşam mücadelesi verirken, işçiler olarak bizler, canımızı, işimizi ve gelirimizi korumak için mücadele verirken, işsizlik rekorlar kırmışken, ülkeyi yönetenler kıdem tazminatımıza el uzatmakta ve daha esnek, daha güvencesiz, kölece çalışma dayatmaktadır” dedi.