Ümraniye, yatırımcısına çok yönlü fırsatlar sunuyor

Türkiye’de yüz ölçümü bakımından birçok kentten büyük bir ilçe olan Ümraniye, konumu ve yapısı itibarıyla önemli potansiyeller barındırıyor. Merkezi noktalara yakınlığı, limanlara ulaşım kolaylığı ve ilçe halkının sanayiyle iç içe olması bölgedeki yatırımlara ciddi avantajlar sağlıyor.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

BARIŞ SEDEF - İSTANBUL

Yoğun üretimin gerçekleştiği sanayi bölgeleri, alışveriş merkezleri, iş hanları, nüfus yoğunluğu ve limanlara yakınlığı gibi özellikleriyle Ümraniye hem İstanbul’daki ilçelerden hem de Türkiye’deki birçok kentten ayrışarak yatırımcılarına çok yönlü avantajlar sunuyor.

Kentin iş yaşamına ilişkin gelecek vizyonunu oluşturan en önemli göstergelerden biri hiç kuşkusuz sanayi bölgeleri. Kuruluş tarihi yarım asır öncesine dayanan organize sanayi bölgelerinde etkin bir üretim faaliyeti yürütülürken, büyümek isteyen yatırımcının kapasite artışı ve yer temini konusunda sorunlar yaşaması bölgedeki en büyük problemler arasında. İlçenin olduğu kadar İstanbul'un en önemli üretim merkezlerinden Dudullu İMES OSB’de doluluk oranı yüzde 100’e yakın. Bölgedeki yer sorununun çözülmesiyle yatırımların artacağı ifade ediliyor. Sanayicinin de en büyük beklentisi adeta bir kavşak noktası olan Ümraniye bölgesinde yer sorununa çözüm bulunması.

İş yeri kiralarında ciddi artışlar yaşanıyor

Diğer taraftan bölgedeki metro hatlarının art arda devreye alınması ulaşım imkanlarını da genişletti. Bu durum bölgeye yönelik işgücünün kolay ulaşıma kavuşmasına olanak sağlarken, iş yeri kiralarında da ciddi oranlarda artışlara neden oldu. Bu arada belirtelim, bölgede OSB’lerin kentin içerisinde yer alması kalifiye personel ihtiyacı içerisinde olan firmalara da ciddi kolaylık sağlıyor. İlçede imalat sanayisinden konfeksiyona, yedek parça ve ağaç ürünleri imalatından makineye kadar birçok alanda üretim var.

İMES, ilçenin olduğu kadar İstanbul'un da sanayi merkezi

Bölge sanayisinin kalbi, Ümraniye’nin Yukarı Dudullu Mevkii'nde yer alan ‘İstanbul Dudullu Organize Sanayi Bölgesi'nin kuruluş öyküsü 1977 yılına kadar uzanıyor. O tarihte bakanlıkça 1/5000'lik Nazım Planı'nda 'Dudullu Organize Küçük Sanatlar ve Sanayi Alanı' olarak planlanıyor. Bölgenin ‘ Organize Sanayi Bölgesi' olarak tescili Yüksek Planlama Kurulu'nun 25.12.1995 tarih ve 95/83 sayılı kararı ile gerçekleşiyor. İMES, DES ve KADOSAN İşletme Kooperatiflerini de kapsayan bölgenin sınırları T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın 30.09.1998 tarih ve 013538 sayılı onayı ile kesinleşiyor. 15.04.2000 tarihinde yürürlüğe giren 4562 sayılı 'Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu' ile bölge özerklik kazanıyor ve 1995 yılı sonunda OSB statüsüne kavuşuyor. Bugün İstanbul'un bu güzide sanayi bölgesinde, ihracatçı yönü güçlü şirketler, katma değeri yüksek üretimlere imza atıyor. Ümraniye, İstanbul içerisinde aynı zamanda tarımsal üretim gücü ile de öne çıkıyor. Bölgede kamu kurumlarınca çiftçilere verilen bilgilendirme eğitimleriyle ilçenin kendi kendine yeten bir profile kavuşması amaçlanıyor. Bu kapsamda eğitimler sayesinde bölgede tarımsal anlamda katma değerin artırılması hedefleniyor.

İlçede toplam istihdam 100 binin üzerine çıktı

Bölgedeki toplam istihdam 100 bin civarında. Nitelikli iş gücü oranı bir hayli yüksek olan Ümraniye, İSO başta olmak üzere birçok kuruluşun da temsilciliğine ev sahipliği yapıyor. İş dünyasının sahip çıktığı bölge, bu yönü ile de yatırımcıya cazip geliyor. Hizmet, ticaret ve sanayi altyapısı güçlü olan kent pek çok yönü ile yeni yatırımcıya göz kırpıyor.

Bu konularda ilginizi çekebilir