20 °C

Unakıtan: Kesinlikle vergi affı yok

Unakıtan: Kesinlikle vergi affı yok

Unakıtan: Kesinlikle vergi affı yok

ANKARA - Maliye Bakanı Kemal Unakıtan, yeni bir vergi affının kesinlikle sözkonusu olmadığını bildirdi. Unakıtan, yaptığı yazılı açıklamada, son günlerde basında yer alan bazı yorum ve haberlerde, vergi borçlarını ödemeyenlere kolaylık getirileceğinin belirtildiğini, bunun da vergi affı beklentisi doğurduğunu vurguladı. Ancak bu yönde bir çalışmaları bulunmadığını kaydeden Unakıtan, kamu alacaklarının zamanında ödenmesinin zorunluluk olduğuna işaret etti ve borçlarını ödemeyenlerden bu alacakların cebri icra yolu ile tahsil edileceğini hatırlattı. Hazine'ye bir an önce intikali gereken alacakların takibine hız verildiğini de ifade eden Maliye Bakanı, bu nedenle vergi borcu bulunanların bağlı oldukları vergi daireleriyle irtibata geçmelerini istedi. TBMM'de kabul edilerek yasalaşan 5766 sayılı kanunla, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun'da yeni düzenlemelere gidildiğine de dikkat çeken Unakıtan, bu şekilde alacakların daha süratle tahsiline olanak sağlandığını kaydetti. Bu yapılırken, borçlarını ödemek isteyen mükelleflere yönelik kolaylaştırıcı hükümlerin de uygulamaya konulduğunu bildiren Unakıtan, borç tutarı 50 bin YTL'ye kadar olan mükelleflere borçlarını teminat şartı aranmadan taksitlendirme imkanı getirildiğini, borç tutarının bu rakamın üzerinde olması halinde ise aşan kısmın yarısının teminat alınarak, taksitlendirilmesine olanak sağlandığını belirtti. Unakıtan, çok zor durumda olan mükelleflere önceden 24 aya kadar taksitlendirme imkanı tanınırken, bu sürenin de 36 aya çıkarıldığına işaret etti. Maliye teşkilatının borcunu ödemek isteyen iyi niyetli mükelleflere her zaman yardımcı olduğunu da vurgulayan Bakan Unakıtan, bu yaklaşıma rağmen borcunu ödemeyenlerin ise hiçbir şekilde takipten kurtulamayacakları uyarısında bulundu.