20 °C

Vegi beyannameleri yüzde 40’lık yeni tarifeye göre düzenlenecek

Torba yasa ile yapılan vergi düzenlemelerinin tebliği yayınlandı. Buna göre, 2019 gelir vergisi beyannameleri yüzde 40’lık yeni tarifeye göre düzenlenecek.

Vegi beyannameleri yüzde 40’lık yeni tarifeye göre düzenlenecek

Hüseyin GÖKÇE

ANKARA-2019 yılı Aralık ayında çıkarılan torba yasa ile getirilen vergi düzenlemelerinin uygulanmasına ilişkin tebliğ yayınlandı. Toplam 9 bölümden oluşan tebliğ ile gelir vergisi istisnasından, dar mükellefiyete tabi olanlar, otomobil kira istisnaları dahil bir çok alandaki düzenlemeler, örneklerle anlatıldı.

2019 beyannameleri yeni tarifeye göre düzenlenecek

7194 sayılı kanun ile gelir vergisi dilimlerine yüzde 40’lık yeni bir dilim eklenmişti. Tebliğ uyarınca, 2019 yılına ilişkin ücret geliri dışında elde edilen gelirler için verilecek beyannameler, yüzde 40’lık yeni dilim dikkate alınarak düzenlenecek. Buna göre, yıllık geliri 500 bin lirayı aşanlar, 500 bin liraya kadar olan kısım için 163 bin 400 lira, aşan kısmı için ise yüzde 40 gelir vergisi ödeyecekler.

İşverenin toplu taşıma kartına yaptığı ödeme ücret istisnası kapsamında

Müellif, mütercim, heykeltraş, hattat, ressam, bestekâr, bilgisayar programcısı, mucitler ve bunların kanuni mirasçılarının yararlanacağı gelir vergisi istisnasının sınırı 2020 yılı için 600 bin lira olarak belirlendi.

İşverenler tarafından çalışanlara verilen toplu taşıma kartı, bileti veya benzeri ödemeler, 2020 yılı için günlük 12 lira olmak üzere ücret istisnası kapsamında olacak.

Spor yarışmalarını yöneten hakemlere ödenen ücretlerin istisna kapsamı daraltılarak, sadece amatör spor yarışmaları ile sınırlandırıldı.

Kiralama yoluyla edinilen binek otomobillere ilişkin aylık kira giderinin 5 bin 500 lirasını aşan kısmı, bunların tamir, bakım, yakıt ve sigorta gibi giderlerinin yüzde 30’u gider olarak dikkate alınmayacak.

Dür mükelleflerin(yabancılar) Türkiye’ye getirdikleri nakdi ve ayni sermaye karşılığında iktisap ettikleri menkul kıymetler ile iştirak hisselerini elden çıkarmaları halinde, kur farkından dolayı sağladıkları değer artış kazancı, gelir ve kurumlar vergisinden istisna olmaya devam edecek.
Tek işverenden elde edilse dahi yıllık ücret gelirleri toplamı 2020 yılı için 600 bin lirayı aşan mükellefler, bu gelirin tamamı için beyanname verecekler.

Avukatlara yapılan ödemenin; doğrudan avukata veya icra müdürlüklerine yapıldığı durumlarda borcular, alacaklı tarafa yapıldığında ise alacaklı tarafından gelir vergisi tevkifatı yapılacak.
Lig usulüne tabi spor dallarında mücadele edenler, 600 bin liranın üzerinde elde ettikleri gelir için yüzde 20 vergi ödeyecek.

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap