15 °C

Vergi borcuna 18 taksit imkanı geliyor

Vergi borcuna 18 taksit imkanı geliyor

Vergi borcuna 18 taksit imkanı geliyor

ANKARA - İhtilaflı kamu alacaklarının tahsil edilmesi amacıyla mükelleflere, bir kez daha 213 sayılı Vergi Usul Kanununun uzlaşma hükümlerinden yararlanma imkanı tanıyan kanun tasarısı, TBMM Başkanlığına sunuldu. Tasarının gerekçesine göre, yapılan düzenlemeyle ihtilaflı alacakların bir an önce Hazineye intikalini sağlamak ve yargının iş yükünü hafifletmek amaçlanıyor. Tasarıya göre, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre, uzlaşma talep edilmesi ve uzlaşma sonucu tahakkuk eden vergi, resim, harçlar, fon payları ile bunlara bağlı vergi cezalarının ve yapılan uzlaşma tarihine kadar hesaplanacak gecikme faizlerinin, ilk taksit uzlaşma tutanağının düzenlendiği tarihi takip eden aydan başlamak ve 18 ayda 18 eşit taksitte tamamen ödenmesi şartıyla uzlaşmaya konu tutardan kalan alacakların tahsilinden vazgeçiliyor. Mükelleflerin düzenlemeden yararlanabilmeleri için tarh edilen vergi, resim, harçlar ve fon payları ile kesilen cezalara karşı dava açmamaları, açılmış davalardan uzlaşma tutanağını imzaladıkları tarihte vazgeçmeleri şartı aranacak. Spor kulüplerine vergi affı çıkacak Bu arada spor kulüplerinin birikmiş sigorta primi ve vergi borçları erteleneceği belirtildi. Devlet Bakanı Murat Başesgioğlu, "Spor kulüplerinin birikmiş sigorta ve vergi borçlarının çok az bir tecil faiziyle ertelenmesine yönelik bir çalışma yapıyoruz. Bu konuda Maliye ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlıkları ile mutabıkız. Stopaj vergilerinin de kademeli olarak indirilmesi için yapılan çalışma da yakında Meclise sunulacak" diye konuştu.