Yabancı yatırımın GSYH'ye etkisi 84 milyar dolara ulaştı

Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED), uluslararası yatırımların katma değerini inceledi

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

DÜNYA

Son 10 yılda Türkiye’ye yapılan yeni Uluslararası Doğrudan Yatırımlar (UDY) tarafından sağlanan ekonomik katkı, 2013 sonu itibariyle GSYH üzerinde yıllık 84 milyar dolar artış etkisine ulaştı. 2004-2013 arasındaki istihdam artışının yüzde 36’sının yeni UDY’ler tarafından karşılandığı, böylece 1.9 milyon kişiye iş imkânı yaratıldığı belirlendi. 

Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED), ‘Türkiye’nin Sürdürülebilir Kalkınmasında Uluslararası Doğrudan Yatırımların Katma Değeri’ başlıklı projesini kamuoyuyla paylaştı. Uluslararası danışmanlık şirketi Mc- Kinsey’nin katkılarıyla hazırlanan çalışmada, Türkiye’ye doğrudan yatırım yapan uluslararası şirketlerin uzun vadeli yatırımlarının, ülke ekonomik ve sosyal kalkınmasında oynadığı rol ortaya konuldu. Rapora göre, 2004-2013 arasında Türkiye’ye yapılan yeni UDY’ler tarafından sağlanan ekonomik katkı, 2013 sonu itibariyle GSYH üzerinde yıllık 84 milyar dolar artış etkisine ulaştı. Bu ekonomik katkı, Türkiye’nin 2013 GSYH’sinin yüzde 10.2’sini ve incelenen dönemdeki GSYH artışının yüzde 19.4’ünü oluşturdu. UDY’nin Türkiye’deki istihdama katkısının da incelendiği raporda, 2004-2013 dönemindeki istihdam artışının yüzde 36’sının yeni UDY’ler tarafından karşılandığı ve böylece 1.9 milyon kişiye iş imkânı yaratıldığı belirlendi. 

YASED Başkanı Serpil Timuray, çalışmaya ilişkin yaptığı açıklamada, “Türkiye’ye doğrudan yatırım yapan uluslararası şirketler, ülkemizin sürdürülebilir kalkınmasında ve küresel rekabet gücünün artırılmasında stratejik katkı sağlamaktadır. Raporumuz, uluslararası doğrudan yatırımların, Türkiye’de Ar-Ge yoğunluğu, ihracat artışı, istihdam artışı, KOBİ’lerin gelişimi ve küresel arenada rekabet edebilecek standartlarda bir eko-sistemin yaratılmasında sağladıkları katma değeri ve kaldıraç etkisini çarpıcı rakamlarla ortaya koymaktadır” dedi. 

1.9 milyon kişiye istihdam yaratıldı 

Timuray, Türkiye’ye gelen uluslararası yatırım stokunun 2013’te 146 milyar dolara ulaştığını belirtti. Bu rakamın 2002’de sadece 18 milyar dolar olduğunu hatırlatan Timuray, son 13 yılda uluslararası yatırım stokunun 10 kat arttığına işaret etti. Timuray, “Türkiye, yatırım ortamının iyileştirilmesine yönelik sürdürülen çalışmalarla, bugüne kadar ülkemize gelen yatırım miktarından çok daha fazla yatırım çekme potansiyeline sahip bir ülke konumuna gelmiştir. Yaptığımız çalışmaya göre, 2004-2013 arasında yeni yapılan uluslararası doğrudan yatırımlar, 2013 sonu itibariyle Türkiye GSYH’sine yıllık 84 milyar dolar katkı sağlamaktadır. Bu ekonomik katkı İstanbul’un GSYH’sinin yarısına, İstanbul hariç Marmara Bölgesi’nin GSYH’sinin yüzde 70’ine, Ege Bölgesi’nin GSYH’sinin de yüzde 90’ına denk gelen bir büyüklüktedir” diye konuştu. Timuray ayrıca, 2004-2013 arasında gelen yeni UDY’nin, 1.9 milyon kişiye istihdam yaratarak, Türkiye’nin 2013 yılı istihdamının yüzde 7.9’unu ve bu dönemdeki istihdam artışının yüzde 36’sını oluşturduğunu vurguladı. YASED Başkan Yardımcısı Galya F. Molinas da “2009- 2018 arasında öngörülen yeni UDY’nin ekonomik katkısının, 2018 yılı GSYH’sinin yüzde 12.2’sini oluşturması beklenmektedir” dedi.

Bu konularda ilginizi çekebilir