Yabancılar son 9 yılın en yüksek kârına ulaştı

Yabancılar son 9 yılın en yüksek kârına ulaştı

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

Yabancı yatırımcıların borsadaki yıllık kazançları son 9 yılın toplam kârını geride bırakarak 2007'de, 26,7 milyar dolar seviyesine ulaştı. Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği'nin (TSPAKB) aylık bülteni olan Sermaye Piyasasında Gündem'in bu sayısında, Uzman Gökben Altaş tarafından kaleme alınan Yabancı Yatırımcılar başlıklı araştırmada, yabancı yatırımcıların Türk sermaye piyasasına olan ilgisinin giderek arttığının görüldüğü belirtildi. Araştırmaya göre, 2004 yılı sonunda İMKB şirketlerinin halka açık kısmının yüzde 55'ine sahip olan yabancı yatırımcılar, 2007 yıl sonu itibariyle hisse senetlerinin yüzde 72'sini ellerinde bulundurdu, işlem hacmi içindeki payları da aynı dönemdeki son dört yıl içinde yüzde 13'ten yüzde 24'e ulaştı. 2007 sonu itibarıyla yabancı yatırımcıların hem hisse senedi sahipliği, hem de işlem hacmindeki payları, verilerin yayınlanmaya başladığı son 11 yıllık dönemin en yüksek seviyesine ulaştı. 2007 yılına 35 milyar dolarlık portföy değeri ile giren yabancı yatırımcılar, 8,4 milyar dolarlık daha yatırım yaptı ve yıl sonunda 70,2 milyar dolarlık portföye ulaştı. Yabancıların yıllık değer artış kazançları ise son 9 yılın toplam kârlarını da geride bırakarak 26,7 milyar dolar seviyesine ulaştı. 2007 yılında yabancı yatırımcılar halka arz ve toptan pazar satış işlemlerinden 3,9 milyar dolar tutarında hisse senedi aldı, birincil piyasa işlemlerinin dışında, İMKB'deki ikincil piyasa işlemleri ile 4,5 milyar dolarlık daha hisse senedi aldı. Böylece yabancıların 2007 yılında yaptıkları toplam hisse senedi yatırımları 8,4 milyar dolara ulaştı. Yabancıların 2007 Aralık sonunda Merkezi Kayıt Kuruluşu'nda bulunan portföylerinin değerinin 70 milyar dolar olduğu görülürken, portföy değer artış 26,7 milyar dolar olarak hesaplandı. 2006 yılı ortasında global piyasalarda yaşanan dalgalanma yabancı yatırımcıların portföylerine etki ederken, yılın ilk yarısında 8,3 milyar dolar portföy değer azalışı yaşanmış, yılın geri kalan kısmındaki toparlanma ile yabancıların zararları 2006 sonunda 822 milyon dolara geriledi. 2007 yılının üçüncü çeyreğinde yakalanan toparlanma ile yıl sonunda yabancı portföyleri yıl başındaki portföy değerlerini ikiye katladı. Yabancı yatırımcılar, 2000 yılı haricinde, düzenli olarak net hisse senedi alıcısı konumunda bulundu. 1998 yılında itibaren ele alınan 10 yıllık dönemde hisse senedi yatırımıyla sağlanan yabancı sermaye girişi 21,3 milyar dolar olurken, bu rakamın 16 milyar dolarlık kısmı son üç yılda gerçekleşti. Yerli kârını alıp çıktı Yerli yatırımcıların 2007 yılı sonunda saklama bakiyeleri 26,8 milyar dolar olurken, portföy değeri 11,4 milyar dolar arttı. Yerli yatırımcılar en son 2002 yılında hisse senedi yatırımlarını artırdı, piyasa koşullarının iyileşmeye, endeksin yükselmeye başladığı bir dönem olan 2002 yılı sonrasında ise düzenli olarak portföylerini küçülttüler, bununla beraber getirileri yüksek seviyelerde gerçekleşti Son on yılda, yerli yatırımcıların getirisinin genel olarak yabancı yatırımcıların üzerinde olduğu veya kayıpların göreli olarak daha düşük kaldığı, 2007 yılında ise yabancı ve yerli yatırımcı getirilerinin eşit olduğu görülen araştırmada, son yıla kadar yerli ve yabancı yatırımcılar arasında görülen getiri farkının önemli bir sebebinin, yabancı yatırımcıların yükselen piyasada yatırımlarını artırmaları olduğu aktarıldı. Araştırmaya göre, son yıllarda, piyasa yükseldikçe yabancılar alıma devam ettiler ve böylece, ortalama maliyetleri yükseldi, yıl sonuna gelindiğinde sahip oldukları portföy değeriyle o zamana kadar yaptıkları yatırım karşılaştırıldığında, ortalama getirileri düşük çıktı. Yerli yatırımcılar ise piyasa yükselirken sürekli satıcı oldular, yani maliyetleri aynı iken, yaptıkları her satışta realize ettikleri kârları yükselttiler. Araştırmaya göre yerli yatırımcılar portföylerini yabancı yatırımcılara göre daha sık değiştirdi. Portföylerini sadece ortalama bir ayda ellerinde tutarken, yerli yatırımcıların düzenli olarak hisse senedi yatırımlarından çıktıkları görüldü.