“Yapısal Dönüşüm Adımları” iş dünyasını memnun etti

Bursa iş dünyası Yeni Ekonomi Programı Yapısal Dönüşüm Adımları 2019 reform paketini değerlendirdi.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

BURSA (DÜNYA) - Bursa Ticaret Borsası (BTB) Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, “Hazine ve Maliye Bakanımız Berat Albayrak’ın açıklamaları iş dünyası olarak bizleri umutlandırdı. Özellikle mayıs ayı içerisinde detayları açıklanacak olan “Tarımda Milli Birlik” projesinin planlamaları yapılırken, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Ticaret Borsalarından da görüş alınmasını arzu ederiz” dedi.

Özer Matlı, üretici ile tüketici arasında değer zincirinin sağlanması ve mevsimsel dalgalanmada enflasyonla mücadelede önemli yer tutan taze meyve sebze üretimiyle ilgili olarak Sera A.Ş.’nin kurulmasını önemine işaret etti. Matlı, “2 bin hektar teknolojik sera inşa edilerek, orta vadede 5 bin hektar üretim alanına ulaşılması ve uzun vadede örtü altı sebze üretiminin yüzde 25'inin karşılanmasının hedeflenmektedir. Ayrıca küçükbaş hayvancılığın gelişimine yönelik verilecek destekler ile dört yıl içerisinde küçükbaş hayvan sayısının 100 milyona ulaştırılması hedefi de tarımın tüm paydaşları için umut vericidir” diye konuştu.

Hal yasası ile toptan ve perakende ticarette, lojistik anlamında da daha rekabetçi bir yapı kurgulanacağının altını çizen BTB Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı “Özellikle sektör temsilcileri olarak ısrarla vurguladığımız ve ilgili bakanlıklarımıza öneriler sunduğumuz; sözleşmeli tarım, gıdada markalaşma, kırmızı ette fiyat istikrarının küçükbaş hayvancılık hamlesi ile desteklenecek olması ve bölgesel olarak ürün bazlı arz talep ve ticaret hacmi dengesi göz önünde bulundurularak makro planlamaların yapılacak olması, Türk Tarımının dünya ile rekabet gücünü ciddi boyutta arttıracaktır” değerlendirmesini yaptı.


MÜSİAD Bursa Şubesi Başkanı Nihat Alpay:

“MÜSİAD olarak sıklıkla dile getirdiğimiz kalemlerin bu pakette yer almış olması bizleri memnun etmiş ve ulusal refaha katkı sağlamak adına “Meselesi Türkiye” olan her kesimin beraberlik duygusu içinde nasıl kenetlenebileceğini bir kez daha göstermiştir.

Enflasyonla mücadelede arz-talep dengelerinin kapsamlı sektörel master planlar dahilinde ele alınması, vergi reformu gereksinimi, ekonomimizin en kritik dinamolarından biri olan tarımsal üretimde arz yanlı planlamaların hayata geçirilmesi, enflasyonla mücadelede gıda enflasyonunu önleme odaklı modelin benimsenmesi ve bu konuda kapsamlı çalışmaların başlatılması, konkordato ve kredi yapılandırma sorunlarının tüm tarafların optimum faydasını tesis edecek yasal çerçeveler içinde çözümlenmesi, sorunlu kredilerin bilanço dışı kaynaklara devredilmesi modelinde alternatif olarak sunulan Girişim Sermayesi Fonu ve Gayrimenkul Fonu modellerinin benimsenmesi, kıdem tazminatı meselesinde birleşik fon modeline geçilmesi, ihracat bazlı üretim modellerinde stratejik sektörlerin güncellenmesi ve kredilendirme sisteminde öncelikli hale getirilmesi, tarımda milli marka oluşturma stratejisinin benimsenmesi gibi hususların hayata geçirilmesi konusunda elimizden gelen tüm desteği MÜSİAD olarak vermeye hazır olduğumuzun altını tekrar çizeriz.

Ayrıca bankacılık sektörüne ilişkin atılması planlanan dönüşüm adımları da finans sektörüne yönelik sorunların çözümünde kritik bir misyon üstlenecektir. Dolaylı vergilerin azaltılmasına yönelik adımlar, toplam gelirin toplumun her katmanında daha adil dağılmasında önemli bir fırsat oluşturacakken; Kurumlar vergisinin azaltılması, reel sektörde rekabet unsurunun ön plana çıkmasını teşvik edecektir.

Dönüşüm adımlarının sadece ekonomik alanla sınırlandırılmayıp eğitim, yargı, sosyal güvenlik, sosyal yaşam kalitesi gibi ekonomik ilerlemenin ön koşulu olan sahalara da atıf yapıyor olması ayrıca umut verici ve kapsamlı bir stratejidir. 4,5 yıl sürecek seçimsiz yönetim döneminde açıklanan Dönüşüm Adımları Paketinin, Türkiye’nin ihtiyacı olan kabuk değişiminin ilk safhası ve yeni hikâyemizin ilk adımı olarak hepimize hayırlar getirmesini dileriz.”

“Tekrar ekonomiye dönmek bizi mutlu etti”

Bursa sanayicileri ve İşinsanları Derneği (BUSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Ergun Hadi Türkay da şu değerlendirmeyi yaptı:

“Her şeyden önce, seçimin ardından birinci önceliğimiz ekonomi diyorduk. İktidarın da böyle düşünmesi bizi ziyadesiyle memnun etmiştir. Finans sektörüne devlet desteği, kıdem tazminatı fonu ve tamamlayıcı emeklilik sistemi ile tasarruf, sanayiye destek ile üretim, vergide adaletli sistem ve istihdama dönük yaklaşım, seracılık ve hayvancılık projeleriyle tarımsal üretimin artırılması konusunda BUSİAD’ın bugüne kadar dile getirdiği konuların masada olması bizi sevindirdi. Kıdem Tazminatı Fonu ve BES’teki yeni yaklaşımın tarafların tam bir uyumuyla gerçekleşmesi de önemlidir. Ekonomimizi daha yukarı taşırken sosyal bir sorunun yaratılmaması da önemlidir. Somut adımların da bir an önce hayata geçmesini bekliyoruz. Bu noktada iktidarın üretime yönelik çalışmalarının, her zaman yanında olacağız.”

Etiketler