”Yaprak Tütün İşletme Müdürlükleri satılmayacak”

Maliye bakanı Unakıtan, MHP Adana Milletvekili Yılmaz Tankut'un soru önergesini yanıtladı

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

 

ANKARA - Maliye Bakanı Kemal Unakıtan, Yaprak Tütün İşletme Müdürlüklerinin satılması ya da kapatılmasının öngörülmediğini açıkladı. 

MHP Adana Milletvekili Yılmaz Tankut'un soru önergesini yanıtlayan Unakıtan, sigara fabrikalarının özel sektöre devredildiği 24 Haziran 2008 tarihi itibariyle, bu fabrikalarda 3 bin 133 işçinin çalıştığını belirtti. 

Unakıtan, bu işçilere, TEKEL'in diğer işyerlerine nakillerinin yapılması için 47 Yaprak Tütün İşletme Müdürlüğünden 5 değişik işyeri için nakil talep tercih formu sunulduğunu ifade etti. Söz konusu 3 bin 133 işçiden, 2 bin 749'unun naklinin TEKEL'in diğer işyerlerine yapıldığını bildiren Unakıtan, 343'ünün ise özel sektör işvereniyle çalışmak istediği için iş sözleşmelerinden doğan tüm hakları ödenerek kurumdan ayrıldıklarını kaydetti. 

Nakil hakkı olmayan ve nakil talebinde bulunmayan, 41 işçinin iş sözleşmelerinin ise yasadan ve toplu iş sözleşmesinden doğan tüm hakları ödenerek sona erdirildiğini belirten Unakıtan, Yaprak Tütün İşletme Müdürlüklerinin satılması ya da kapatılmasının öngörülmediğini bildirdi. 

Unakıtan, Adana Sigara Fabrikası Müdürlüğünde çalışan 362 işçiye de 5 tercih hakkı tanındığını vurgulayarak, "Ancak bu işçilerden 281'inin tercih talep formlarında, tercihlerinin tümünü Adana Yaprak Tütün İşletme Müdürlüğü olarak seçtikleri için anılan müdürlüğe nakli yapılacak 140 işçi, noter ve sendika temsilcilerinin huzurunda gerçekleştirilen kura ile belirlenmiştir" dedi. 

MHP Manisa Milletvekili Ahmet Orhan'ın, Akhisar Sigara Fabrikasına ilişkin soru önergesini de yanıtlayan Unakıtan, bu fabrikaya ait taşınmazların, 2003 ve 2004 yıllarında yapılan 2 ayrı ihalede satışa konu edildiğini, ancak kimsenin katılmaması nedeniyle bu ihalelerin iptal edildiğini belirtti. 

Kemal Unakıtan, bu taşınmazlar ile üzerindeki tesislerin, ÖYK'nın 12 Temmuz 2007 tarihinde aldığı bir kararla Maliye hazinesine devredildiğini bildirdi.