8 °C

Yatırım iklimine üst düzey sahiplenme

Yatırım ortamını iyileştirmeye yönelik gerekli kararları almakla görevli Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulunun çalışma esasları belirlendi. Kurul, yeni dönemde Cumhurbaşkanı Yardımcısı başkanlığında toplanacak, sekreterya görevinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı da bulunacak.

Yatırım iklimine üst düzey sahiplenme

Yatırım ortamını iyileştirmeye yönelik gerekli kararları almakla görevli Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulunun (YOİKK) çalışma esasları tespit edildi.

Kurula yeni dönemde Cumhurbaşkanı Yardımcısı başkanlık edecek.

Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kararla YOİKK'in çalışma usul ve esasları düzenlendi.

Buna göre, YOİKK Platformu, YOİKK, Yönlendirme Komitesi, teknik komiteler ve sekretaryadan oluşacak.

Uluslararası yatırım çevrelerinin Türkiye'deki yatırım ortamına yönelik değerlendirme ve önerilerinden istifade etmek üzere oluşturulan Yatırım Danışma Konseyi, gerçekleştirdiği yıllık toplantılar aracılığıyla YOİKK Platformunun çalışmalarına katkı sağlayacak.

Sivil toplum kuruluşlarının YOİKK üyesi olma talepleri, özel sektörü temsil edecek kurumsal tecrübeye sahip olmalarını teminen asgari 20 yıllık kurumsal faaliyetlerinin bulunması şartının yanı sıra Türkiye'deki yerli veya yabancı yatırımcıları yeterli ölçüde temsil ettiklerini teyit eden üyelerinin sayısı, nitelikleri ve ekonomik büyüklükleri, YOİKK çalışmalarına katkı sağlayabilecek kurumsal kapasiteleri dikkate alınarak Sanayi ve Teknoloji Bakanı tarafından değerlendirilecek. Bu taleplerden uygun görülenler sonuçlandırılmak üzere Cumhurbaşkanının onayına sunulacak.

Kurul, Cumhurbaşkanı Yardımcısı başkanlığında Adalet, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler, Çevre ve Şehircilik, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Hazine ve Maliye, Ticaret, Sanayi ve Teknoloji ile Ulaştırma ve Altyapı bakanlarından oluşacak. Kurulda, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı ile Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı da yer alacak.

Sivil toplum örgütlerini temsilen de Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Türkiye İhracatçılar Meclisi, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği, Uluslararası Yatırımcılar Derneği, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu başkanları kurulda olacak.

YOİKK yılda iki kez toplanacak ve üyelerinin toplantılara şahsen katılımı esas olacak. Kurul, toplantılarına konuyla ilgili bakanlar ve kamu görevlileri ile özel sektör, sivil toplum kuruluşları ve üniversite temsilcilerini davet edebilecek.

YOİKK'in görevleri

YOİKK, yatırım ortamını iyileştirme çalışmalarına ilişkin görev ve sorumluluğu bulunan kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşları arasında gerekli koordinasyonu sağlayacak ve bununla ilgili gerekli tedbirleri ve kararları alacak. Yatırım ortamını iyileştirme çalışmalarını yürütmekten teknik komitelerin iş programları da YOİKK tarafından belirlenecek.

Yönlendirme Komitesi de teknik komiteler tarafından yürütülen faaliyetlerin izleme ve takibini yaparak, çalışmalara ivme kazandırmak amacıyla Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı başkanlığında toplanacak. Komitede, ilgili bakanlıkların ve kurumların bakan yardımcıları ile STK'lerin genel sekreterleri yer alacak. Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanı da komitede bulunacak. Komite toplantıları 3 ayda bir gerçekleştirilecek.

Teknik komiteler ise ihtiyaç duyulan alanlarda kurulacak. Komiteler, özel sektör gereksinimlerini, ulusal politika hedeflerini ve uluslararası eğilimleri göz önünde bulundurarak yatırım ortamının iyileştirilmesine yönelik faaliyetler yürütecek ve bu faaliyetleri takvimlendirerek yıllık eylem planlarını oluşturacak.

Sekreteryanın faaliyetleri

YOİKK ve Yönlendirme Komitesinin sekretarya hizmetleri, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü ile Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi tarafından müştereken yürütülecek.

Sekretarya, YOİKK Platformu bünyesinde faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlar arasındaki koordinasyonu sağlamak, gündemi belirlemek, üyeleri davet etmek, alınan kararların uygulanmasını takip gibi görevleri yerine getirecek.

YOİKK Platformu üyeleri arasındaki koordinasyonun etkin bir şekilde gerçekleştirilmesi için oluşturulan YOİKK Portalı'nın işletimine yönelik çalışmalar da sekreteryaca yürütülecek.

Çeşitli uluslararası kuruluşlar tarafından yatırım ortamına ilişkin hazırlanan uluslararası endeks ve raporlar da takip edilerek, endekslerde Türkiye'nin konumu değerlendirilecek. Sekreterya, yatırımcıların yapısal sorunlarıyla ilgili olarak kamu kurumları ile özel sektör kuruluşları tarafından iletilen konularda teknik komiteleri bilgilendirecek.

YOİKK üyesi kurum ve kuruluşlarla iş birliği içinde, Türkiye'nin yatırım ortamı reformu deneyimini talep eden ülkelerle paylaşmak üzere geliştirilen Tecrübe Paylaşım Programı kapsamında çeşitli ülkelerle ve uluslararası kuruluşlarla çalışmalar da yürütülecek.

Yatırım Danışma Konseyi

Yatırım Danışma Konseyi, Cumhurbaşkanının başkanlığında prensip olarak her yıl toplanacak ve yatırım ortamının iyileştirilmesi çalışmalarına uluslararası bir bakış açısı kazandırılması amacıyla dünyanın önde gelen çok uluslu şirketlerinin üst düzey yöneticilerini bir araya getiren sınırlı sayıda katılımcıya sahip istişari bir platform olarak görev yapacak.

Sonuç bildirisinde yer alan tavsiye kararları, YOİKK teknik komiteleriyle ilgili diğer kurum ve kuruluşların yatırım ortamının iyileştirilmesine yönelik faaliyetlerinde dikkate alınacak.

Yatırım Danışma Konseyinin sekretarya hizmetleri, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü tarafından daimi bir ortak çalışma grubu kurularak müştereken yürütülecek.

Yatırımcıların sorunlarına çözüm

Teknik komiteler, çalışmalarını her yıl özel sektörün önceliklerine göre belirlenen takvimlendirilmiş eylem planlarına bağlı olarak gerçekleştirecek. Bu planlarda, yıl boyunca yürütülecek faaliyetler belirli bir takvime bağlanacak. Eylem planları, yatırımcıların karşılaştıkları genel nitelikli ve yapısal sorunların çözümüne katkı sağlayacak faaliyetlerden oluşacak.

YOİKK Başkanı, altı aylık dönemler halinde Cumhurbaşkanını eylem planları kapsamında sağlanan gelişmeler hakkında bilgilendirecek.

Yönlendirme Komitesi Başkanı, üç aylık dönemler halinde, YOİKK Başkanına eylem planları kapsamında sağlanan gelişmeler ve çözümlenemeyen hususlar konusunda bilgi verecek.

YOİKK Sekretaryası, eylem planları kapsamında sağlanan gelişmelerin düzenli izlenmesi ve takibinden sorumlu olacak.

Eylem planlarında öngörülen sırada ve sürede tamamlanmayan eylemler, YOİKK Sekretaryası tarafından Yönlendirme Komitesine raporlanacak. Teknik komite başkanları eylemlerin tamamlanmama gerekçelerini Yönlendirme Komitesine sunacak. Yönlendirme Komitesinin değerlendirmesi sonucunda, teknik komite eylemleriyle ilgili olarak ilave süre tanınabilecek.

"Ne denli kararlı olduğumuzun göstergesi"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, AA muhabirine söz konusu kararı değerlendirdi.

YOİKK çalışmalarının gelecek dönemde izleyeceği seyir açısından çok önemli bir düzenlemenin hayata geçtiğini belirten Varank, "YOİKK'in çalışmalarının Cumhurbaşkanı Yardımcımız Fuat Oktay liderliğinde yürütülecek olması, yatırım iklimimizi daha da güçlendirme yolunda ne denli kararlı olduğumuzun en net göstergesi. Bu üst düzey sahiplik, çalışmalarımızın hızlı, esnek ve son derece verimli bir biçimde sürmesine büyük katkı sağlayacak." dedi.

Varank, yeni dönemde kamu ve özel sektör paydaşlarıyla iş birliğini bir üst seviyeye taşıyacak, teknik komite çalışmalarını en iyi şekilde koordine edeceklerini vurgulayarak, "Hedefimiz, yatırımcılar için ülkemizin öngörülebilirliğini daha da artırmak, güçlü kurumsal yapılarımızla ihtiyaç duyulan yapısal düzenlemeleri zaman kaybetmeksizin hayata geçirmek." diye konuştu.

Kaynak: AA

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap