Yatırımcılar 'bürokrasi'ye takılmayacak

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Ermut, "Tüm bakanlıklarda, yatırımlara ilişkin izin, lisans, ruhsat gibi işlemlere dair başvuruları alacak ve bu süreçleri koordine edecek, Yatırım Ofisi ile temas sağlayacak 'yatırım koordinasyon birimleri' oluşturulacak" dedi.

AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Arda Ermut, Türkiye'deki yatırım ortamı ve teknoloji yatırımlarına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) toplantısı sonrası açıklanan eylem planında yer alan özel yatırımların ve yatırımcıların korunmasına yönelik çerçeve mevzuat hazırlanması hedefini anımsatan Ermut, bu kapsamda bir süredir devam eden Özel Yatırımlara İlişkin Kamu Düzenlemeleri Hakkında Kanun Taslağı çalışmalarının YOİKK Eylem Planı'na girerek tüm kamu kurumlarını bağlayıcı bir hale geldiğini söyledi.

Ermut, bu konuda Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile çalıştıklarına işaret ederek, taslağın belli bir aşamaya geldiğini, ilgili kamu ve özel kesim paydaşlarının da görüşlerini alarak gelecek aylarda buna son halini vereceklerini dile getirdi.

Mevzuat çalışmasının yatırım ortamı için kritik önem taşıdığını ve 11'inci Kalkınma Planı'nda da bu çalışmaların yansımaları olduğunu vurgulayan Ermut, şöyle devam etti:

"Bu çalışmayla yatırımların korunması ve bürokratik süreçlerdeki öngörülebilirlik adına çok önemli düzenlemeler getirilmesini öngörüyoruz. Burada hem özel sektör yatırımlarının korunmasına yönelik ilkesel hükümler getirmeyi hem de bürokratik süreçlerin öngörülebilirliğinin artırılması için çeşitli tedbirler almayı hedefliyoruz. Yatırımcıların muhatap olduğu tüm bakanlıklarda, yatırımlara ilişkin izin, lisans, ruhsat gibi işlemlere dair başvuruları alacak ve bu süreçleri koordine edecek, Yatırım Ofisi ile temas sağlayacak 'yatırım koordinasyon birimleri' oluşturulacak."

"Yatırımcının maliyetlerini artıran süreçlerin önüne geçilecek"

Hedeflerinin her bakanlıkta yatırımcı dostu birimler kurulması olduğunu belirten Ermut, "Bir yatırımcının bir bakanlıkta işi varsa bu birimler yatırımcımızın elinden tutacak, işlemini kolayca ve hızlıca halletmesini sağlayacak. Örneğin, yatırımcının bir izin veya lisansı hangi kurumdan, ne kadar sürede alacağı kamu kurumlarınca açıkça beyan edilecek. Bu sürelerin dışına çıkılamayacak. Öngörülenden çok daha uzun süren, yatırımcının maliyetlerini artıran süreçlerin önüne geçilecek" değerlendirmesinde bulundu.

Ermut, yatırımları ilgilendiren mevzuat değişikliklerinde düzenleyici etki analizi ve standart maliyet modeli gibi uygulamalara da gidileceği bilgisini vererek, tüm mevzuat değişikliklerinin yatırımcıya maliyeti göz önünde bulundurularak yapılacağını, aynı zamanda yatırımlara ilişkin mevzuat değişikliklerinde özel sektörün katılımının da artırılacağını bildirdi.

Yatırım takip modeli

Yatırım Ofisinin radarına giren nitelikli yatırımların kamu kurumlarındaki tüm başvurularının doğrudan Ofis tarafından takip edileceği yeni bir sistemin de kurgulandığını dile getiren Ermut, şunları kaydetti:

"Yatırım takip modelimizi oluştururken ülkemizin en çok ihtiyaç duyduğu alanlardaki yatırımlara öncelik tanıyacağız. Bunun için belli başlı kriterler belirleyeceğiz. Bu kriterleri taşıyan yatırımcılar 'Yatırım Ofisi Destekli Proje' niteliği kazanacak. Bu projeler için ofisimiz yetkilendirilerek 'tek durak ofis' mantığıyla tüm işlemlerini takip edecek. Aslında biz zaten bunu yıllardır uyguluyoruz fakat burada amacımız mevzuattan da yetki alarak 'Yatırım Ofisi destekli projelere' dair tüm işlemlerin öncelikli ve hızlı bir şekilde gerçekleştirilmesi. Bunun dünyada da farklı örnekleri var. Bazı yatırım ajansları bir nevi teşvik belgesi verir gibi belli başlı yatırım projelerini belgelendiriyor ve bu yatırımlara ilişkin ekstra kolaylıklar sağlanıyor. Biz de bu modeli kurguladığımızda ilgili bakanlıklarımızla bir araya gelerek yatırımcımıza başvurusuyla ilgili çok öngörülebilir, net bir zaman planı ortaya koymayı hedefliyoruz."