Yol haritası 'takvim'e göre çizilecek

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ekonomide atılacak ‘Yapısal Dönüşüm Adımları’nı açıkladı, 2019 yıl sonuna kadar yapılacak reformların hangi tarihte gerçekleşeceğini duyurdu. (Jülide Yiğittürk Gürdamar)

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

Jülide YİĞİTTÜRK GÜRDAMAR

İş çevrelerinin ve ekonomi dünyasının merakla beklediği yapısal reformlara ilişkin paket dün İstanbul’da açıklandı. Bakan Berat Albayrak ortaya konan hedeflere ulaşmak için 2019 yılında hayata geçirmeyi taahhüt ettikleri düzenleme ve adımları anlattı. Albayrak, özellikle bankacılık, enflasyon, BES, kıdem tazminatı, reel sektör başta olmak üzere finans sektöründe yapılacakları detaylandırdı. Başlangıç tarihi vererek sosyal güvenlik reformu, istihdam eğitim planlaması, lojistik master planı, yargı reformu, ihracat master planı, tarımda milli birlik projesi, sanayide yerlileştirme ve turizmde neler yapacaklarını aktardı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 2019 yılında hayata geçirmeyi taahhüt ettikleri Yapısal Dönüşüm Adımları’nı açıkladı. Albayrak, paketin hazırlanmasında, ağustos ayından bugüne odalar, iş dünyası, TÜSİAD, MÜSİAD başta olmak üzere geniş yelpazede sivil toplum örgütlerinin katkılarını, raporlarını aldıklarını ve tüm bu görüşler ışığında pakete son halini verdiklerini vurguladı. Yeni Ekonomi Programı’nda ortaya koyulan dönüşüm ve hedeflere ulaşmak için hayata geçirilecek politika ve stratejilerin yanında bir reform programını da uygulayacaklarını hatırlatarak Yapısal Dönüşüm Adımları’nın bunu kapsadığını kaydetti. İşte Albayrak’ın açıklamalarıyla Yapısal Dönüşüm Adımları:


ENFLASYONA KARŞI SERA A.Ş

MİLLİ BİRLİK PROJESİ: Enflasyonda en önemli sorunu gıda alanında yaşadığımız için, yapısal reformlarımızı da gıda alanında hazırladık. Bu alandaki adımları Tarım Bakanlığımız ile Gıda Komitesi koordinasyonunda takip edeceğiz. Gıda enflasyonu ile mücadele için en önemli yapısal reformumuz “Tarımda Milli Birlik Projesi” olacak. Tarım Orman Bakanlığımız tarafından çalışılan bu kapsamlı strateji Mayıs ayında kamuoyuna açıklanacak.

KOOPERATİFLER GÜÇLENECEK: Bölge ve ürün bazında bir makro arz, talep ve ticari planlama sürecinin kurumsal alt yapıları tesis edilecek. Tohumdan sofraya hakkaniyetli bir değer zinciri dizayn edilecek. Sahada operasyonel yetkinliğimizi kooperatif yapısının merkezde olduğu güçlü kurumsal alt yapılarla sağlayacağız. Bu kurumsal altyapı ürün ve bölge bazında sözleşmeli tarımın yaygınlaştırılmasını sağlayacak.

SERA AŞ KURULACAK: Mevsimsel dalgalanmalarla enflasyonla mücadelede önemli yer tutan taze meyve sebze pazarında dengeleyici unsur olması amacıyla Tarım Kredi Kooperatifi ortaklığıyla Sera AŞ kurulacak. Sera AŞ bünyesinde 2019 yılında ilk etapta 2 bin hektar teknolojik sera inşa edilecek. Orta vadede 5 bin hektar üretim alanına ulaşılırken uzun vadede örtü altı sebze üretiminin yüzde 25’inin karşılanması hedeflenecek.

KÜÇÜKBAŞ SAYISI ARTIRILACAK: Kırmızı et fiyat istikrarını Küçükbaş Hayvancılık Hamlesi ile destekleyeceğiz. Verilecek desteklerle 47 milyon olan küçükbaş hayvan varlığımız 4 yıl içinde 100 milyona yükseltilecektir.


BANKACILIK

KAMU BANKALARINA 28 MİLYAR TL BONO: Bankacılık sektöründe tahsili gecikmiş alacakların bir risk oluşturmayacağını öngörüyoruz. Ancak sektörün daha dirençli hale getirilmesini ve sermaye yeterlilik oranlarının güçlendirilmesini önemsiyoruz. Bu anlamda da ilk adımımız kamu bankalarımızın sermayelerini güçlendirmek için olacak. Hazine ve Maliye Bakanlığı ihraç edeceği 28 Milyar TL’lik İkrazen Özel Tertip Devlet İç Borçlanma Senetlerini kamu bankalarına verecektir. Böylelikle kamu bankalarının sermaye yeterlilik ve likidite karşılama oranları artırılarak bilançoları daha da dirençli hale getirilecektir.

ÖZEL BANKALARA SERMAYE DESTEĞİ: Özel bankalarımızın tarafında ise, Bankalar Birliği koordinasyonunda, BDDK ile birlikte sermayelerini güçlendirmek için, 2018 yılı karlarının dağıtılmaması ve buna benzer bir dizi adımı içeren stratejinin devamlılığını sağlayacağız. Özel bankalarımız yeniden sermayelendirme planlarını yapıyorlar. İhtiyaç halinde bu planlamalar doğrultusunda sermayelendirmelerini yapacaklar ve yapmaya da başladılar. Ayrıca, mali sistemin gözetim ve denetiminin güçlendirilmesi ve veriye dayalı iktisadi politikalar geliştirilmesi amacıyla, Ulusal Veri Merkezi’ni kuracağız.

SORUNLU KREDİ ORANI %4.2: Bankacılık sektörümüzün kredi hacmi, tahsili geçmiş alacaklar hariç 2 trilyon 513 milyar TL’dir. Geri ödemelerinde sorun beklenmeyen 1. Gruptaki kredilerin toplam krediler içindeki oranı yüzde 89 seviyesindedir. Geri ödemelerinde geçici olarak zorluk yaşanan kredilerin payı ise 276 milyar TL, yani toplamda yüzde 11 seviyesindedir. Bu rakamın da 107 milyar TL’lik kısmı bugüne kadar yapılandırıldı. Üçüncü grup, yani tahsili gecikmiş yada takip hesabında izlenen alacakların miktarı Mart 2019 itibarıyla 106 milyar TL’dir. Tahsili gecikmiş alacakların kredilere oranı yüzde 4.2’dir. 106 milyar TL tutarındaki tahsili gecikmiş alacaklar için 72 milyar TL seviyesinde özel karşılık ayrılmıştır. Gerçekleştirdiğimiz mali bünye analizi sonucunda BDDK da NPL olarak adlandırılan bu kredilerin oranının en yüksek yüzde 6 seviyesine ulaşabileceğini ortaya koymuştu.

KONKORDATOYA YENİ DÜZEN: Konkordato ve kredi yapılandırma meselesini, çok daha iyi, herkesin çıkarına olan yeni bir yasal çerçeve ile ele alacağız. Yeni yasal çerçeve, yeniden yapılandırma ve alacak tahsil süreçlerini hızlandıracak, özellikle, borç ödeme kabiliyetini yitirmiş şirketlerin hızlı şekilde tasfiyesini sağlayacak bir çerçeve olacak. Arkadaşlarımız bu konuda, dünyadaki iyi ülke örnekleri taradı. Dünyada bugün en başarılı modeli ülkemize uyarlayacağız. Bu sayede, icra-iflas ve ipoteklerin nakde çevrilmesinin de daha kolay olacağı bir yapıyı oluşturmuş olacağız.

2 SEKTÖR KREDİLERİ BİLANÇODAN ÇIKACAK: Diğer adımımız sorunlu krediler ile ilgili olacak. Bankalar Birliği öncülüğünde, kamunun olmadığı bir yapıda, enerji ve inşaat gibi yüksek NPL’lerin olduğu iki sektörde, sorunlu varlıkları alıp, borç-hisse takası ile dışarı çıkaracak ve bankaların bilançolarını temizleyeceğiz. Bunun için, Enerji Girişim Sermaye Fonu ve Gayrimenkul Fonu Kurulması’nı gündeme aldık. Bu yeni finansal model ile sorunlu varlıkların ayrılıp, bankaların, yerli ve yabancı yatırımcıların iştirak edeceği fonlarla yönetilmesini sağlayacağız.


REEL SEKTÖR

100 MİLYON TL VE ÜZERİ BORCA DÜZENLEME: Bankacılık sektöründe toplam 100 milyon TL ve üzeri riski olan şirketlerin, mali yılın kapanmasının ardından 120 gün içerisinde bankalarına bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolarını ve borç ödeme kapasitesi, likidite riski, kur riski, ve karlılık gibi unsurları da içeren bir mali denetim raporu sunmak zorunda olacak. Aksi halde sektörden ek kredi alamayacak. Ayrıca, BDDK koordinasyonunda, mali şeffaflığın artırılması, kurumsal yönetim standartlarının yükseltilmesi, finansal yönetim kalitesinin artırılması için gerekli tedbirleri de hayata geçirecekler.


BÜTÇE DİSİPLİNİ

44 MİLYAR TL TASARRUF: Sıkı maliye politikası bizim en temel politikalarımızın başında geliyor. Yeni Ekonomi Programı’nda 76 milyar TL’lik tasarruf ve gelir artırıcı önlemleri devreye alacağımızı ifade etmiştik. Şu ana kadar, 2019 bütçesinde bu rakamın 44 milyar TL’lik kısmını uygulamaya aldık. Bütçe hedeflerini tutturacak tasarruf adımlarımız devam edecek. Mali tarafta sıkılaşma devam edecek. Büyümeyi ve istihdamı desteklemek amacıyla sorun yaşayan bazı sektörler bir kısım vergi teşvikleri sağladık. Ancak bunu yaparken de yılsonu bütçe hedeflerimizden hiçbir zaman taviz vermedik. Bundan sonra da gelirlerimizi arttırmak için, toplumun genelini etkilemeyen ve yüksek gelir gruplarının daha adil vergilendirilmesini sağlayacak bazı adımları atmakta projeksiyonlarımız arasında yer almaktadır.


VERGİ DÖNÜŞÜMÜ

YENİ VERGİ MİMARİSİ: İstisna ve muafiyetleri azaltacağız. Kurumlar Vergisi’ni kademeli olarak düşüreceğiz. Daha adaletli bir vergi sistemi için, gelire göre artan oranlarda vergilendirmeyi sağlayacağız. Özellikle beyannameyi yaygınlaştıracak ve gelir artışlarının sağlayacağı potansiyel ile dolaylı vergileri azaltıp, dolaysız vergileri artırarak verginin tabana yayılmasını sağlayacağız. Vergi Mimarimiz, dünyada çağdaş vergi reformlarının önceliklerinden olan, “İstihdam oluşturma” hedefine üzerine oturacaktır. İş yapma kolaylığı endeksindeki bulunduğumuz seviyeyi, atacağımız bu adımlarla daha da yukarıya çıkaracağız. Girişimciliğin ve yeni iş kurmanın kolaylaştırılmasını sağlayacağız.

KAYIT DIŞILIKLA MÜCADELE: Gönüllü uyum adı verilen bir sistem ile mükelleflerin beyanlarının esas olduğu ve ilk inceleme sonrasında sorun görülmediği takdirde süreçlerin tamamlandığı sadeleştirilmiş bir süreci hayata geçireceğiz. Ayrıca sahte ve yanıltıcı belge ile mücadele için, etkin yaptırım, teknik çözüm, e-fatura ve e-faturanın eş zamanlı takibi, benzersiz kodlu mal hareketi takip sistemi ile kayıtdışılığa karşı etkin bir yapıyı devreye almış olacağız.

MÜKELLEF HAKLARI İCRA KURULU: Mükellef Hakları İcra Kurulu kuracağız. Mükelleflerin, vergi süreçlerindeki beyanları ile ilgili yazılı destekleri devreye alacağız. Mükellef Memnuniyetini düzenli ve sürekli olarak ölçecek, süreçlerdeki eksikleri anında tespit edeceğiz. Ayrıca mükellef hakları bildirgesinin bağlayıcı hale gelmesini sağlayacağız.


TASARRUF VE SİGORTA

TAMAMLAYICI EMEKLİLİK SİSTEMİ: Emeklilik sisteminin reforme edilmesi en önemli yapısal reformlardan birini oluşturmaktadır. Daha sürdürülebilir bir emeklilik sistemi vatandaşımıza ve ekonomimize birçok açıdan fayda sağlayacak: Tamamlayıcı emeklilik sistemi vatandaşlarımıza emekliliklerinde ek gelir oluşturarak çalışma dönemlerindeki hayat standartlarını korumalarını sağlayacak. Artık vatandaşlarımız, emekli olunca nasıl geçinirim kaygısı taşımayacaklar. Tamamlayıcı emeklilik sistemiyle birlikte ülkemizde tasarrufları artırarak dış finansman bağımlılığını azaltacağız.

KIDEM TAZMİNATI FONU VE BES BİRLEŞECEK: Şirketlerimiz çok daha kolay, ucuz ve uzun vadeli bir biçimde yeni yatırımlarını finanse edebilecekler. Aynı zamanda, ülkemizi ileriye götürecek stratejik sektörlerdeki projeleri için kaynak yaratmış olacağız. Vatandaşlarımızın kazançlarına göre kesinti oranlarının belirleneceği zorunlu bir bireysel emeklilik sistemini yani tamamlayıcı emeklilik sistemini yeniden ele alacağız. Bu sistemle birlikte Kıdem Tazminatı Reformu'nu da hayata geçireceğiz. Tüm paydaşlarımızın katılımı ile, tıpkı çalışanlardan olduğu gibi işverenden de yapılacak kesintiler BES ile entegre Kıdem Tazminatı Fonu’nda toplanacak. Hedefimiz her iki reformu da bu yıl hayata geçirmek ve 2020 yılından itibaren fiilen bu fonları hayata geçirmektir. Bu yeni yapıyla birlikte 5 yılda, burada sistemde biriken fonların milli gelirin yüzde 10’unun üstüne çıkacağını öngörüyoruz. Oluşturacağımız sistem tüm ana paydaşlara, yani çalışanlara, işverenlere ve devletimize katma değeri en yüksek olacak şekilde oluşturulacaktır.

FONLAR YENİ KAYNAK OLACAK: Sigortacılık, BES ve Kıdem Tazminatı sonrasında hepimiz için çok önemli bir finansman kaynağı olacak. Sigortacılık Denetleme ve Düzenleme Kurumu kurarak sektörü izleyip denetleyeceğiz. Sektörün çok daha hızlı bir şekilde güçlenmesine destek olacağız. Ayrıca Milli Reasurans şirketi ile sigorta şirketlerimizi destekleyecek, sigortalanmayan sektörlerin sigortalanmasına imkan sağlayacağız. Bir diğer yapısal adımımız, sağlıklı ve sürdürülebilir büyümenin dayanağı olan ihracat ve katma değerli ürün üretimini, yerlileştirmeyi sağlayan sektörlerin kredi arzından daha fazla yararlanmasını sağlamak olacak. Bu kapsamda FİKKO bünyesinde bir kurul ile, bu stratejik alanlara daha fazla kredi sağlanması için teşvik mekanizmaları devreye alınacak.


DİĞER BAKANLIKLARIN REFORMLARI

SOSYAL GÜVENLİK REFORMU
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Reformu’nu yıl içinde açıklayacak. Bu reform paketi ile; aktif/ pasif oranının daha üst seviyelere çıkmasını sağlamayı, prim gelirlerini artırmayı ve SGK’nın aktüeryal dengesini daha da güçlendirmeyi hedefleniyor.

YARGI REFORMU
Yargı Reformu Strateji Belgesiyle Adalet Bakanlığı tarafından kamuoyu ile paylaşılacak. Yargı Reformu’nun vizyonu; ‘güven veren ve erişilebilir bir adalet sistemi’ olacak. Strateji Belgesi aynı zamanda AB ile müzakere sürecinin de parçası olan teknik bir belgedir.

LOJİSTİK MASTER PLANI
Varlık Fonu tarafından hazırlanacak ve eylül ayında ilan edilecek lojistik master planı Türkiye’yi uluslararası ticarette bölgesel lojistik üs haline getirmeyi hedefliyor. Taşımacılıkla ilgili tüm hizmetlerin tek bir merkezden ve etkin bir şekilde verildiği ve birden fazla taşımacılık moduna erişim imkanı sağlanacak.

İHRACAT MASTER PLANI
Ticaret Bakanlığı, planı ağustos ayında açıklayacak. Plan ile kısa-orta ve uzun vadede ihracat potansiyelinin belirlenerek ülkemiz ihracatının arttırılması için sürdürülebilir bir stratejinin yürürlüğe konması ve bu stratejiden sapmadan doğru adımların atılmasını sağlayacak.

SANAYİ YERLİLEŞTİRME PROGRAMI
Sanayi Bakanlığı, bu program ile, Ar- Ge’den yatırım ve ihracata tüm adımların tek pencereden yönetildiği, arz-talep bileşenlerinin desteklendiği, öncelikli orta-yüksek ve yüksek teknolojili ürünlere yönelik stratejileri hayata geçirecek. 300 ürünün yerlileştirmesini ortaya koyacak bu program mayıs ayında kamuoyu ile paylaşılacak.

TURİZM MASTER PLANI
Turizm Master Planı’nın Turizm Bakanlığı tarafından eylül ayında kamuoyu ile paylaşılacak. Turizmde hem ülke ve destinasyon çeşitliliği hem turist sayısını hem de turist başına düşen geliri arttırarak 4 yıl içerisinde 70 milyon turist 70 milyar dolar turizm gelirine ulaşma hedefi gerçekleştirilecektir.

İSTİHDAM BAZLI EĞİTİM PLANLAMASI
MEB eylül ayında açıklayacak. Kurumlardaki Eğitim Ve İstihdam Verileri Entegre Edilerek, Eğitim Programı Ve Meslek Bazında Arz Talep Dengesi Oluşturulacak. Böylece eğitim ve istihdam uzun vadeli perspektifle planlanacak. PISA 2021 uygulamasında ortaokullar lehine farkın yüzde 20, bölgeler arası farkın yüzde 10 azaltılması hedeflenmektedir.

İş dünyası ekonomideki yeni adımları değerlendirdiİş dünyası ekonomideki yeni adımları değerlendirdi