7 °C

Yurtdışına işçi götüren işverenin işgücü maliyeti düşürülecek

Sigorta primlerinin üst sınır asgari ücretin 3 katı olacak

Yurtdışına işçi götüren işverenin işgücü maliyeti düşürülecek

CANAN SAKARYA 

ANKARA - Yurtdışına işçi götüren işverenin işgücü maliyetlerini düşürecek düzenleme torba tasarıda kabul edildi. Yurtdışındaki işyerlerinde çalıştırılmak için götürülen işçilerin SGK'ya ödemesi gereken sigorta primlerinin üst sınırı asgari ücretin 3 katı olarak uygulanacak. 
Meclis Genel Kurulu'nda görüşmeleri süren torba tasarıda yurtdışına işçi götürecek işvereni desteklemeye dönük madde önergeyle yapılan değişiklikle kabul edildi. Kabul edilen maddeye göre, yurtdışında iş üstlenen işverenlerce bu işyerlerinde çalıştırılmak üzere götürülen Türk işçileri adına Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) ödenmesi gereken sigorta primlerinin üst sınırı asgari ücretin üç katına indirildi. 

Düzenlemeyle yurtdışına işçi götüren işverenin işgücü maliyetinin düşürülerek, Türk firmalarının rekabet güçlerinin artırılması amaçlanıyor. Bu düzenlemeden ikili sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmamış ülkelerde iş yapan işverenler faydalanabilecek. Düzenleme sözleşme imzalanmış ülkeleri kapsamayacak. 

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nda prim ve verilecek ödeneklerin hesabına esas tutulan günlük kazancın alt sınırı, asgari ücretin otuzda biri, üst sınırı ise günlük kazanç alt sınırının 6.5 katı olarak düzenlemekte. 

SGK'yı dolandıran hekim ve işyerlerine ceza geliyor 
Tasarıda yer alan ve önergeyle yeniden düzenlenen diğer bir maddeye göre, Türk Ceza Kanunu'ndaki nitelikli dolandırıcılık suçlarını işleyerek Sosyal Güvenlik Kurumu'nun zararına neden olan hekimler tarafından sunulan sağlık hizmetlerinin bedelleri, sağlık hizmeti sunucularına faturalanmış olsa dahi ödenmeyecek. 

3 yıl sözleşme imzalanmayacak 
Kurum zararına neden olan nitelikli dolandırıcılık suçunun işlendiği mahkeme kararıyla tespit edilmesi şartıyla, bu fiiller sağlık hizmeti sunucusunun yöneticileri veya ortaklarınca işlenirse bunlarla veya daha sonraki yöneticileri ya da ortak olduğu sağlık hizmeti sunucusuyla sözleşme yapılmayacak. Bu suçları işleyen hekimlerle en az 3 yıl sözleşme imzalanmayacak. Nitelikli dolandırıcılık fiillerini işleyerek kurum zararına neden olan hekimlerden gelen muayene ve işlemlere ilişkin fatura bedelleri en az 3 yıl ödenmeyecek.

Gündelikçilerin kaza ve hastalık primini ev sahibi ödeyecek 
Genel Kurul'da ev hizmetlerinde çalışanlarını sigortalı olmasına ilişkin madde de aynen kabul edildi. Buna göre, ev hizmetlerinde aynı kişi yanında ay içinde 10 günden az çalışanlar adına yüzde 2 oranındaki iş kazası ve meslek hastalığı primi çalıştıranlar tarafından ödenecek. Ev hizmetinde 10 günden fazla çalışanlar, 'hizmet akdi ile bir veya birden fazla işveren tarafından çalıştırılanlar' kapsamında sigortalı yapılacak.

Dunya.com

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.