Zeytin karasuyu atığı ekonomiye geri kazandırılacak

Zeytin karasuyu atığı, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nurcihan Hacıoğlu Doğru tarafından geliştirilen ‘Zeytin Karasu Atığının Metabarkodlama ile Mikrobiyal Çeşitliliğinin Belirlenmesi’ projesi kapsamında ekonomiye geri kazandırılacak.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

Halim ASLAN / ÇANAKKALE

Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Fen Fakültesi Temel ve Endüstriyel Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Nurcihan Hacıoğlu Doğru, tarafından hazırlanan ‘Zeytin Karasu Atığının Metabarkodlama ile Mikrobiyal Çeşitliliğinin Belirlenmesi’ projesi başarılı bulunarak desteklenmeye hak kazandı.

Proje hakkında bilgi veren Doğru, “İlimizin öncelikli tarım ürünleri arasında yer alan zeytinyağı, üretimin her aşamasında bizlere farklı bir katma değer sunuyor. Bu düşünce ile projede zeytinyağı karasuyunda bulunan mikrobiyal çeşitliliğin araştırılması, gerek ülkemizin mikrobiyal biyoçeşitlilik envanterinin zenginleşmesi ve gerekse elde edilecek mikroorganizmaların sahip oldukları metabolik çeşitlilik nedeni ile birçok alanda kullanım potansiyellerinin olması açısından önemlidir. Özellikle ekstrem ortamların mikrobiyal çeşitliliğini belirlemek, olası endüstriyel potansiyelleri açısından da avantaj sunacak.” dedi.

Zeytin karasuyun zeytinyağı işlemi sırasında oluşan, tamamı organik, koyu kahverengi ve mineral maddeler bakımından zengin, asidik nitelikte sıvı atık olduğunu kaydeden Doğru, “Zeytinyağı üretim proseslerinin son ürünlerinden biri olan zeytin karasuyu değerlendirilmeden sanayi atığı şeklinde direkt olarak doğaya bırakılıyor. Zeytinin olgunlaştırılması sırasında süreçlerinde bu suyun içerisindeki mikroorganizma çeşitliliği ve yükü artırıyor. Zeytin karasuyunun mikrobiyal biyoçeşitliliğinin belirlenmesi, bu sıvının atılmak yerine biyoteknolojik ve tıbbi pek çok farklı alanda yeniden kullanılabilmesinin önünü açabilecek.” diye konuştu.

Katma değerli hale getirilecek

Proje kapsamında Çanakkale’de farklı işletmelerden elde edilecek zeytin karasuyu içerisinde bulunan mikrobiyal biyoçeşitlilik, metabarkodlama yöntemi kullanılarak ilk defa belirleneceğini kaydeden Doğru, “Elde edilen sonuçlara göre bu atık maddenin endüstriyel olarak yeniden kullanılacağı alanlar değerlendirilecek. Ayrıca proje kapsamında zeytin karasuyunun bazı fiziko-kimyasal özellikleri ve HPLC analizleri ile içerdiği fenolik bileşiklerin kalitatif ve kantitatif analizleri yapılarak mikrobiyal çeşitliliğin fizikokimyasal ve fenolik bileşiklerle ilişkisi irdelenecek. Böylelikle çevre kirliliği açısından önemli bir risk olma potansiyeline sahip zeytin karasuyunun, elde edilen veriler ışığında katma değerli bir ürüne dönüşüm aşaması için Çanakkale’de ilk temel çalışma gerçekleştirilecek.” şeklinde konuştu.