22 °C

İstihdamda, tarım ve sanayiden hizmetlere kayış sürüyor

Oransal olarak bakıldığında tarım sektörünün payı yüzde 18,6, sanayinin payı yüzde 19,2 hizmetler sektörünün payı ise yüzde 62,2 düzeyinde bulunuyor.

İstihdamda, tarım ve sanayiden hizmetlere kayış sürüyor

Talip AKTAŞ

Türkiye’de istihdamın sanayi ve tarımdan hizmetler sektörüne kayışı sürüyor. Kasım 2017 itibarıyla toplam istihdam 28,5 milyon kişi düzeyinde bulunuyor. Bu rakamın 5 milyon 470 bini sanayide, 5 milyon 297 bini tarımda, 2 milyon 168 bini inşaat ve 15 milyon 580 bini de hizmetler sektöründe istihdam ediliyor. İnşaat dahil hizmetler sektörünün toplam istihdamı ise 21 milyonu aşıyor.

Oransal olarak bakıldığında da tarım sektörünün payı yüzde 18,6, sanayinin payı yüzde 19,2 hizmetler sektörünün payı ise yüzde 62,2 düzeyinde bulunuyor. Son beş yıllık döneme bakıldığında tarımda istihdam edilenlerin sayısı sınırlı ölçüde de olsa düşüş gösterirken, hizmetler sektörünün istihdamı yüzde 30, inşaattaki istihdam yüzde 26 artış kaydetti. Sanayi sektöründeki istihdam artışı ise yüzde 12 düzeyinde kaldı. Diğer bir ifadeyle 2012-2017 arası dönemde inşaat dahil hizmetler sektöründe istihdam 4 milyonun üzerinde artarken, sanayi istihdamındaki artış 567 bin oldu. Bu gelişmeler paralelinde 2000 sonrası dönemde istihdamın ağırlığının hizmetler sektörüne kayması da hız kazandı. 2008 yılında yüzde 22 düzeyinde bulunan sanayi istihdamının toplam istihdam içindeki payı 2015 yılında yüzde 20’nin altına indi ve Kasım 2017’de yüzde 18,8’e geriledi. Tarım sektörünün payında da benzer bir gelişme seyri izlenirken, istihdamın yoğunlaştığı hizmetler sektörünün payı 2016 yılında yüzde 60 sınırının üzerine çıktı, 2017’de ise 62,2 olarak gerçekleşti.

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap