9 °C

Reel kesim güveni aralıkta geriledi

Reel Kesim Güven Endeksi aralıkta bir önceki aya göre 1,3 puan azalarak 91,5 seviyesine geriledi.

Reel kesim güveni aralıkta geriledi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından aralık ayına ilişkin İktisadi Yönelim Anketi ve Reel Kesim Güven Endeksi (RKGE) açıklandı.

Buna göre, aralıkta RKGE, bir önceki aya göre 1,3 puan azalarak 92,8'den 91,5 seviyesine geriledi. Mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi ise bir önceki aya göre 0,9 puan artarak 97,7 puan seviyesine yükseldi.

Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, mevcut toplam sipariş miktarı ve gelecek üç aydaki ihracat sipariş miktarına ilişkin değerlendirmeler endeksi artış yönünde; genel gidişat, gelecek üç aydaki toplam istihdam miktarı, mevcut mamul mal stoku, gelecek üç aydaki üretim hacmi, son üç aydaki toplam sipariş miktarı ve sabit sermaye yatırım harcamasına ilişkin değerlendirmeler ise endeksi azalış yönünde etkiledi.

Son üç aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacminde azalış bildirenler ile ihracat sipariş miktarında artış bildirenler lehine olan seyir bir önceki aya göre zayıfladı. İç piyasa sipariş miktarında azalış bildirenler lehine olan seyir ise güçlendi.

Mevcut toplam siparişlerin mevsim normallerinin altında olduğu yönündeki değerlendirmeler bir önceki aya göre zayıfladı. Mevcut mamul mal stoklarının seviyesinin mevsim normallerinin üzerinde olduğu yönündeki değerlendirmelerin ise güçlendi.

İyimserlerin oranı azaldı

Gelecek üç aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacminde azalış bekleyenler ile ihracat sipariş miktarında artış bekleyenler lehine olan seyir güçlenerek devam etti. İç piyasa sipariş miktarında azalış bekleyenler lehine olan seyir ise zayıfladı. Gelecek on iki aydaki sabit sermaye yatırım harcaması ve gelecek üç aydaki istihdama ilişkin azalış yönlü beklentiler güçlendi.

Ortalama birim maliyetlerde, son üç ayda artış olduğunu bildirenler ile gelecek üç ayda artış olacağını bekleyenler lehine olan seyir zayıfladı. Gelecek üç aydaki satış fiyatı artış beklentileri ise güçlendi. Gelecek on iki aylık dönem sonu itibarıyla yıllık ÜFE beklentisi bir önceki aya göre 3,2 puan azalarak yüzde 24,9 seviyesinde gerçekleşti.

İçinde bulunduğu sanayi dalındaki genel gidişat konusunda, bir önceki aya kıyasla daha iyimser olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 8'e gerilerken, aynı kaldığını belirtenlerin oranı yüzde 69,2'ye, daha kötümser olduğunu belirtenlerin oranı ise yüzde 22,8'e yükseldi.

Dunya.com

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.