Resmi Gazete'de bugün (19 Kasım 2020)

19 Kasım 2020 tarihli ve 31309 sayılı Resmi Gazete'de yer alan kararlar

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

Hakimler ve Savcılar Kurulu Kararı

- Hâkimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulu'na ait karar

Yönetmelik

- Toplu Konut İdaresi Başkanlığı satış, devir, intikal, kiraya verme, trampa, sınırlı ayni hak tesisi ve arsa satışı karşılığı gelir paylaşımı ihale yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik

Tebliğler

- Gümrük genel tebliğinin (serbest dolaşıma giriş) (seri no: 3) yürürlükten kaldırılmasına dair tebliğ

- Dağıtım tarifesinin düzenlenmesi hakkında tebliğ

- Finansal kiralama, faktoring ve finansman şirketlerince uygulanacak tekdüzen hesap planı ve izahnamesi hakkında tebliğin yürürlükten kaldırılmasına dair tebliğ

- Katılım bankalarınca uygulanacak tekdüzen hesap planı ve izahnamesi hakkında tebliğin yürürlükten kaldırılmasına dair tebliğ

- Tekdüzen hesap planı ve izahnamesi hakkında tebliğin yürürlükten kaldırılmasına dair tebliğ

Anayasa Mahkemesi Kararları

- Anayasa Mahkemesi'ne ait karar

- Anayasa Mahkemesi'ne ait bireysel başvuru kararları