13 °C

Altyapı GYO'lar da Borsa İstanbul'a gelecek

SPK, Altyapı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği Taslağı yayımladı.

Altyapı GYO'lar da Borsa İstanbul'a gelecek
İSTANBUL - Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) uygulamada karşılaşılan problemlerin giderilmesi ve piyasaların şeffaf, etkin, güvenilir ve rekabetçi bir ortamda işleyişinin sağlanması amaçları kapsamında hazırlanan "Altyapı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği Taslağı"nı Kurulun internet sitesinde yayımladı.
SPK tarafından yapılan açıklamada, "Son yıllarda ülkemizde yaşanan ekonomik gelişmeye paralel olarak ulaştırma, sosyal altyapı, enerji, telekomünikasyon, belediye hizmetleri gibi alanlardaki ihtiyaçlar da hızla artmaktadır" tespitine yer verildi.
Açıklamada, "Altyapı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği Taslağı"nda temel olarak, kuruluş ve dönüşümlerde aranan şartlara, kurucularda aranan şartlara, paylarının halka arzına, satışına ve devrine, kar dağıtımına, altyapı portföyünün yönetimine, portföy sınırlamalarına ve portföydeki varlıkların ve hakların değerlemesine ilişkin esasların düzenlendiği ifade edildi.

Halka arz yoluyla satış yapabilecekler

Bu kapsamda, bu tip büyük sermaye gerektiren projelerin finansmanında, "altyapı gayrimenkul yatırım ortaklığı" yapısının sermaye piyasalarına kazandırıldığı vurgulanan açıklamada, "Ayrıca yabancı yatırımcıların bu yapıya ilgisinin artırılması maksadıyla söz konusu modelde halka arzın yanı sıra nitelikli yatırımcıya satış imkanı da getirilmiştir. Bu sayede büyük projeler devlet bütçesine yük getirmeden sermaye piyasaları kanalıyla finanse edilmekte ve bu projelerin geliri yine yatırımcılara aktarılmış olmaktadır" bilgisini verildi.
Tebliğ taslağının ilgili maddesinde şunlar kaydedildi:
"Paylarını halka arz yoluyla satmak isteyen ortaklıkların belirtilen sürelerde, şekli ve esasları Kurulca belirlenecek halka arz başvuru formunu ve formda belirtilen belgeleri tamamlayarak çıkarılmış sermayelerinin asgari yüzde 25'ini temsil eden payların halka arzına ilişkin izahnamenin onaylanması talebiyle Kurul'a başvurmaları zorunludur."
Taslakta ayrıca paylarını halka arz eden ortaklıkların, satış süresinin bitimini takip eden 15 gün içinde paylarının Borsa İstanbul kotuna alınması için gerekli belgenin verilmesi istemiyle Kurula başvurmaları ve bu belgenin alınmasını takiben 15 gün içinde de payların kote edilmesi isteği ile Borsa İstanbul AŞ'ye müracaat edilmesinin zorunlu olduğuna işaret edildi.
Açıklamada, Kurulun internet sitesinde yayımlanan "Altyapı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği Taslağı"nın, ilgili tarafların söz konusu Tebliğ Taslaklarına ilişkin görüş ve önerilerini 10 Mayıs 2013 tarihine kadar "kydtaslak@spk.gov.tr" e-posta adresine ya da Kurula yazılı olarak gönderebilecekleri de belirtildi.
 

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap