8 °C

Atilla: Yatırımcı ilişkileri bana aynı dili konuşmayı öğretti

TÜYİD Yatırımcı İlişkileri Zirvesi'nde konuşan Borsa İstanbul Genel Müdürü Atilla, "Kendimizi finansal alanda çok yetkin sanıyorduk, ama onlarla tanıştığım zaman fark ettim ki aynı dili konuşmuyormuşuz. Yatırımcı ilişkileri bana aynı dili konuşmayı öğretti" dedi.

Atilla: Yatırımcı ilişkileri bana aynı dili konuşmayı öğretti

Yatırımcı İlişkileri Derneği (TÜYİD) tarafından bu yıl "Değişimden Değer Yaratmak" ana temasıyla sekizincisi düzenlenen "TÜYİD Yatırımcı İlişkileri Zirvesi" InterContinental İstanbul'da yapıldı.

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği Başkanı Alp Keler, zirvedeki konuşmasında İstanbul Sanayi Odası'nın (İSO) açıkladığı Türkiye'nin en büyük 1000 şirketinin 102'si, 500 şirketinin ise 72'sinin halka açık olduğunu söyledi.

Keler, Türkiye'nin halka açık şirket sayısı 400 civarındayken benzer özellikler gösteren Hindistan'da 5 bin 65, Güney Kore'de ise 2 bin 207 şirketin halka açık olduğunu gözlemlediklerini belirtti.

Şirketlerin ve fon talep edenlerin, sermaye piyasalarına bakış açısının geliştirmesi gerektiğinin altını çizen Keler, sermaye piyasalarına bakış açısının uzun dönemde yaratılan değerin paylaşıldığı, paydaşların arttığı ve daha büyük ölçeklerde iş yapabilmenin sağlandığı bir alan olarak görülmesi gerektiğini kaydetti.

Keler, "11. Kalkınma Planı'nın bugün yüzde 21,5 olan BIST piyasa değerinin gayri safi milli hasılaya oranı önümüzdeki 5 yılda yüzde 39,3'e çıkması hedefleniyor. Türkiye'de yatırımcı şirket kültürünün değişimi ve güvenli bir yatırım eko sistemin oluşmasıyla bu hedeflerin yakalanabileceğine inanıyoruz" diye konuştu.

"Türkiye'nin sağlıklı büyümesi sermaye piyasaları yoluyla olduğuna inanıyoruz"

Keler, TSPB'nin bankaların, aracı kurumların, portföy yönetici şirketlerinin, yatırım ortaklarının üye olduğu finans sektörünün en geniş veri tabanına sahip olduğu topluluk olduğunu söyledi.

Türkiye'nin sağlıklı büyümesinin ve kalkınmasının yolu sermaye piyasaları yoluyla olduğuna inandıklarını belirten Keler, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sermaye piyasalarının büyümesi ve gelişmesi ile Türkiye ekonomisinin daha istikrarlı daha paylaşımcı daha kapsayıcı daha aydınlık hale geleceğine inanıyoruz. Bu amaçla sektörümüzün ekonomiye katkısını toplumumuza doğru bir şekilde aktarabilmeyi önemsiyoruz. Sektörümüzün kamuoyu nezdinde hak ettiği konuma erişmesini temin etmek üzere sermaye piyasaları birliği olarak kapsamlı bir iletişim çalışması yapıyor ve etkinlikler düzenliyoruz.

Bu faaliyetlerimiz ile çalıştığımız ana kavram sermaye piyasamızın topluma, yatırımcıya, çalışanlara, girişimcilere ülkemize yarattığı değer. Dünyada ülkeler daha rekabetçi olmak için mücadele veriyor. Hemen her ülke optimal sermaye piyasası yapısı için kredi ve sermaye açısından bir denge kurmaya çalışıyor. Önümüzdeki dönemde Türkiye olarak sermaye piyasalarının kredi piyasalarına oranla bir miktar daha hızlı büyümesinin gerekli olduğunu düşünüyoruz."

Keler şunlara dikkati çekti:

"Son dönemde yatırımcıya değer katmak ve bununla birlikte oluşturulan sermaye piyasalarının değerini artırmak ve ülkemizde ortaklık kültürünün yaygınlaştırılmasını sağlamak amacıyla çeşitli girişimlerde bulunuyor. Sermaye piyasalarının önemini vurgulamak amacıyla başlattığımız çalışmamız sermaye piyasamızın değerini ve hikayesini çeşitli iletişim araçlarıyla yatırımcılarımıza aktarmak. Sermaye piyasalarının dünyada çok güçlü bir değer önermesi ve hikayesi var. Birlik olarak ortaklık kültüründen bireysel emekliliğe halka arzdan hedefli yatırıma kadar bir çok konu özelinde sermaye piyasasının yarattığı değeri ön plana çıkarmak amacıyla hem geleneksel medyayı hemde sosyal medyayı aktif olarak kullandığımız çok yönlü bir iletişim çalışmasına başladık."

Türkiye'de ortaklık kültürünün geliştirmesi gerektiğini belirten Keler, şirketlerin halka açılmasından çalışanların pay edinme programlarına start-up ve girişim sermayesi ekosisteminin gelişmesine kadar hepsi ortak kültürü içerdiğini kaydetti.

Keler, "Türkiye'de halka açık şirket sayısının özellikle yeni teknoloji şirketlerinin erken aşamada yatırımcılar ile buluşturarak sağlıklı olarak artırmamız gerekiyor" açıklamasında bulundu.


Borsa İstanbul Genel Müdürü Hakan Atilla:
Yatırımcı ilişkileri bana aynı dili konuşmayı öğretti

TÜYİD'in yaptığı görevin önemli olduğunu dile getiren ve kendilerini kutlayan Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürü Mehmet Hakan Atilla, yatırımcı ilişkileri anlamında, özellikle farkındalık yaratmanın anlamına dikkati çekti.

Atilla, şunları kaydetti:

"Ben yatırımcı ilişkilerinin ne olduğunu 2007 yılında öğrendim. Her ne kadar 70 ve 80'li yıllarda dünyada makbul ve kabul gören bir olgu olsa da, bizim bununla tanışmamız biraz geç oldu. O zaman görev yaptığım kurumun halka arzı vesilesiyle tanıştım, şunu fark ettim, biz aslında dünyanın geri kalanıyla özellikle yatırımcı profiline sahip kişilerle aynı dili konuşmuyor muşuz.

Biz kendimizi finansal alanlarda çok tecrübeli ve yetkin sanıyorduk ama onlarla tanıştığım zaman fark ettim ki aynı dili konuşmuyormuşuz. Yatırımcı ilişkileri bana aynı dili konuşmayı, onların bakış açısını anlamayı öğretti. Sadece finansal alanlarda değil, iletişimde de çok iyi olmayı öğretti. Dolayısıyla yatırımcı ilişkilerini bu anlamda kıymetli ve önemli buluyorum."

Her alanda olduğu gibi, yatırımcı ilişkilerinde de değişim ve dönüşümlerin olduğunun altını çizen Atilla, teknolojinin hayatın her alanına girdiği gibi buraya da girdiğini anlattı.

Atilla, "Algoritmik yatırım seçeneklerinden tutun yapay zekaya kadar bir çok alanda farklı açılımlar oluyor fakat hala araştırmalar gösteriyor ki, yaklaşık yüzde 70'e yakın yatırımcı ya da hissedar veya bu alana yatırım yapmak isteyenler, şirketlerle birebir görüşmeyi en önemli kriter arasına alıyorlar. Dolayısıyla yatırımcı ilişkilerinin önemi artarak devam edecek." diye konuştu.

Yatırımcı ilişkilerinde çalışan kişilerden şirketlerini tanıtırken Türkiye'nin anlatımına ve tanıtımına da katkı sunmaları ricasında bulunan Atilla, ancak birlikte başarılı olunabileceğini vurguladı.

TÜYİD Yönetim Kurulu Başkanı Aslı Selçuk:
40'ın üzerinde finansal merkezde yatırımcılarla buluştuk

Yatırımcı İlişkileri Derneği (TÜYİD) Yönetim Kurulu Başkanı Aslı Selçuk, değişen ve dönüşen bu ortamda yatırımcı ilişkileri profesyonelleri olarak önceliklerinin bu dinamikleri yönetmek suretiyle Türkiye, sektörler ve şirketler için değer yaratmak olduğunu, buradan yola çıkarak bu yılki zirvenin temasını "Değişimden Değer Yaratmak" olarak belirlediklerini söyledi.

Yatırımcı beklentilerini anlamak ve yönetmek, bu suretle piyasalarda adil fiyatlamaların oluşmasını sağlamak hedefiyle daha dinamik iş modellerini benimsediklerini ifade eden Selçuk, şöyle devam etti:

"Teknolojiden daha fazla faydalanıyoruz. Tüm iletişim kanallarını proaktif olarak kullanıyoruz. Ülkemize, sektörlerimize, şirketlerimize ait dinamikleri yatırımcılarımızla düzenli olarak paylaşıyoruz. Sadece bu yıl BIST 30 şirketleri olarak, yurt içi ve dışında yatırımcı ve analistlerle 7 bini aşkın toplantı gerçekleştirdik. 40'ın üzerinde finansal merkezde yatırımcılarla buluştuk. Senelerdir benzer tempoda yürüttüğümüz programlar sonucu borsamıza yatırım yapan ülke sayısının Merkezi Kayıt Kuruluşu verilerine göre, 90'a ulaştığını da sizlerle paylaşmak isterim."

"Sürdürülebilirlik fonlarının küresel büyüklüğü 37 trilyon dolara ulaştı"

TÜYİD Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk, ekonomide dengelenmenin başlaması ve 2020 yılına ait beklentilerin şekillenmesiyle iç pazardaki toparlanmanın olumlu bir hava oluşturduğunu, son dönemde yaptıkları toplantıların sıklığı ve görüştükleri yatırımcıların sayısının, Türkiye'ye ve olan ilginin yeniden canlanmaya başladığını gösterdiğini kaydetti.

TÜYİD Yönetim Kurulu olarak bu dönem stratejik önceliklerinin başında sürdürülebilirliğin geldiğini aktaran Selçuk, "Yatırımcılar, finansal ve operasyonel göstergelerin yanı sıra şirketlerin sürdürülebilirlik performansını da yatırım kararlarına entegre etmeye başladı. Sürdürülebilirlik fonlarının küresel büyüklüğü 37 trilyon dolara ulaştı. Biz de yatırımcı ilişkileri mesleğinin ülkemizdeki temsilcisi olarak şirketlerimizin sürdürülebilirlik konularında farkındalığını artırarak uygulama ve raporlamada küresel standartlara ulaşılması hedefiyle çalışıyoruz." diye konuştu.

"TÜYİD, 67 kurumsal üyesi ile borsa piyasa değerinin yüzde 70'ini temsil ediyor"

Aslı Selçuk, 2009 yılında kurulan TÜYİD'in, bugün 67 kurumsal üyesi ile Borsa İstanbul piyasa değerinin yüzde 70'ini temsil ettiğini anımsatarak, şunları kaydetti:

"Kuruluşumuzdan bu yana düzenlediğimiz sayısız eğitim, seminer ve toplantının yanı sıra iş birliklerimiz, yayınlarımız ve çalışma gruplarımızla ülkemizde yatırımcı ilişkileri mesleğinin temsilcisi ve referans merkezi olarak çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Bu, 10 yıllık süreçte sermaye piyasalarımızın önde gelen sivil toplum kuruluşları arasına girdiğimizi teyit ediyor. Bu süreçte bizi daima destekleyen tüm düzenleyici kuruluşlara, üyelerimize, istişare konseyimiz ve geçmiş yönetim kurullarımıza canıgönülden teşekkürlerimi sunarım. Sermaye piyasalarımızı daha ileriye götürmek için paydaşlarımızla güç birliği yaparak çalışmaya devam edeceğiz."

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap