BAGFAŞ geçici olarak borsada işleme kapatıldı

BAGFAŞ hisseleri, Marmara Denizi eylem planında yükümlülüklerini yerine getirmediği için faaliyetlerinin durdurulması sonrası oluşan belirsizlik ortamının yatırımcıları etkilememesi adına geçici olarak işleme kapatıldı.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

Borsa İstanbul'da işlem gören BAGFAŞ hisseleri, bu sabah alınan karar neticesinde geçici olarak işleme kapatıldı. Şirket Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yaptığı açıklamada hukuka aykırılık olduğu kanaatinde oldukları bu işleme karşı yasal haklarını süresi içinde kullanacağını duyurdu.

Borsa İstanbul'un Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yaptığı açıklamaya göre, BAGFAŞ'ın işlem sırası Pay Piyasası Yönergesinin 30/1-a maddesi uyarınca geçici olarak işleme kapatıldı. Yönergenin 30/1-a maddesi "Bir sermaye piyasası aracına veya ihraççısına ilişkin olarak bir belirsizlik hâlinin veya yatırımcıların kararlarını etkileyecek önemde bilgiler olduğunun öğrenilmesi ve Genel Müdürün bu belirsizlik hâlinden veya önemli bilgilerden yatırımcıların haberdar edilmesini gerekli görmesi" düzenlemesini içeriyor.

BAGFAŞ’ın faaliyetlerinin durdurulması kararı sonrası KAP’a yaptığı açıklamada ise şöyle denildi: “Şirketimiz Sülfürik Asit, Fosforik Asit, Nitrik Asit ve AS, CAN/AN, Dap/Npk tesislerinde, teslim tesellüm tutanağı çerçevesinde Balıkesir Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nün işletmenin tüm faaliyetlerinin verilen 50 günlük sürenin sonunda durdurulacağı hususu 12.06.2021 Cumartesi günü saat 17:45'de tebliğ edilmiştir. Yönetim kurulumuzun 14.06.2021 tarihli toplantısında fabrikalarımızda gerekli lojistik ve teknik tüm tedbirlerin alınmasına ve hukuka aykırı olduğu kanaatinde olduğumuz bu işleme karşı yasal haklarımızın süresi içinde kullanılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.”