Banka dışı finansın aktif toplamı 141 milyar liraya ulaştı

Finansal Kurumlar Birliği, faktoring, finansal kiralama ve finansman şirketlerinin 2020 yılı 9 aylık konsolide verilerini açıkladı.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

Faktoring, finansal kiralama ve finansman şirketlerinin 9 aylık aktif toplamı 141 milyar lira oldu. Bankacılık dışı finans sektörünün öz kaynak büyüklüğü 26,5 milyar lira, müşteri sayısı da 2 milyon 800 bin olarak gerçekleşti.

Finansal Kurumlar Birliği (FKB) Başkanı Aynur Eke, finansal piyasalardaki dalgalanmalara ve pandemiye rağmen, birlik üyesi şirketlerin reel sektörü desteklemeye devam ettiğini ve ekonomiye sundukları katkıyı artırarak büyümeyi sürdürdüklerini söyledi. 

FKB Başkanı Aynur Eke

FKB olarak finansal kiralama, faktoring ve finansman sektörlerini daha verimli hale getirmek ve ülke ekonomisine verdikleri katkıyı güçlendirmek üzere çalışmalar yürüttüklerini belirten Eke, şu şekilde devam etti:

"Bankalardan kredi kullanarak KOBİ'lere finansman sağlayan sektörlerimiz hem bankalardan kredi kullanırken hem de KOBİ'lerimize kredi verirken BSMV hesap etmek zorundalar. Bu durum aynı matrahtan alınan çifte vergileme nedeniyle KOBİ'lerimizin kredi maliyetini artırmaktadır. Finansal kiralama ve faktoring şirketlerimizin yurt dışından sağladıkları üç yıldan kısa vadeli krediler için kredi tutarı üzerinden ödemek zorunda oldukları kaynak kullanımı destekleme fonu kesintileri de kredi maliyetlerini artıran diğer bir husustur. Sektörler arasında arbitraj yaratan söz konusu yüklerin kaldırılmasına yönelik taleplerimizi ilgili otoritelere iletmiş bulunuyoruz. KGF mevzuatına finansal kiralama ve finansman şirketlerimizin yanında faktoring şirketlerimizin de dahil edilmesi ve Hazine destekli söz konu uygulamanın banka dışı finans kesimini de kapsayacak şekilde genişletilmesi ile KOBİ'lerimizin en yaygın şekilde bu imkandan yararlanmasının önünün açılması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

Eke, uzaktan erişim ile dijital platformlar üzerinden işlem yapılabilmesine yönelik düzenleme çalışmalarına BDDK nezdinde devam ettiklerini ifade ederek, sektörlerin aktifinde yer alan alacaklarının menkulleştirilmesi suretiyle alternatif finans kaynaklarına ulaşmaya yönelik çalışmaları da SPK nezdinde sürdürdüklerini ve finansal alanda büyük bir çoğunlukta bankacılık sektörü üzerinde olan yükü hafifleterek, reel sektörün daha fazla yanında olmayı arzu ettiklerini aktardı.

 "Reform adımları, 2021'e daha olumlu bakmamızı sağlıyor"

Yaşanan gelişmelerle birlikte, mevcudu korumanın daha değerli olduğu bir döneme girildiğini belirten Eke, "Gerek belli bir noktaya gelen aşı çalışmalarının dünyaya verdiği umut gerekse Sayın Cumhurbaşkanımızın sıklıkla altını çizdiği reform adımları, 2021'e daha olumlu bakmamızı sağlıyor. Türk ekonomisinin gücüne ve değişen durumlar karşısında hızlı aksiyon almasına güvenen biri olarak, 2021 yılının ikinci yarısında eğilimin yeni yatırımlar ile birlikte büyüme yönünde olacağını düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Banka dışı finansın 9 aylık karnesi

2020 yılı 9 aylık verilerine göre finansal kiralama sektörünün alacakları 57 milyar lira seviyelerine ulaşmış durumda. Sektörün aktif büyüklüğü de 70 milyar lirayı geçmiş bulunuyor.

Faktoring sektöründe ise işlem hacminin 100 milyar lirayı aşarken, alacaklar 37 milyar lira seviyelerini geçti. Sektörün aktif büyüklüğü 41 milyar lira düzeyinde, öz kaynakları ise 8,6 milyar lira olarak gerçekleşti.

Finansman şirketlerinin işlem hacmi de artış göstererek 19 milyar lira seviyesine ulaştı. Mikro kredilerde pazara giren yeni üyelerle müşteri sayısı 2,7 milyon oldu. Sektörün aktif büyüklüğü 29,7 milyar lira ve alacak büyüklüğü ise 25 milyar lira olarak gerçekleşti.