10 °C

Banka şubeleri için yeni düzenleme

Bankaların, en az otuz iş günü önceden kuruma bildirimde bulunmaları ve yapılan değerlendirme sonucunda herhangi bir olumsuzluk görülmemesi kaydıyla şube açmaları serbest oldu.

Banka şubeleri için yeni düzenleme

BDDK'nın "Bankaların İzne Tabi İşlemleri İle Dolaylı Pay Sahipliğine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"i Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre bankaların açacakları şubeleri en az otuz iş günü önceden kuruma bildirmeleri ve yapılan değerlendirme sonucunda herhangi bir olumsuz görüş bildirilmemesi kaydıyla şube açmaları serbest oldu.

Otuz iş günü süresinin uygulanmasında fiili açılış tarihinin dikkate alındığı belirtilen yönetmelikte şu ifadelere yer verildi:

"Açılacağı bildirilen ancak altı ay içinde açılmayan şubelerin bu süre sonunda yeniden açılmalarının gündeme gelmesi halinde kuruma yeniden başvuruda bulunulur. Açılan şubelerin adresleri, açılış tarihini izleyen onbeş iş günü içinde kuruma bildirilir.

Yapılacak bildirimlere 492 sayılı Harçlar Kanunu uyarınca finansal faaliyet izin belgesi harç yükümlülüğünün yerine getirildiğine dair belgenin eklenmesi zorunludur. Bankalar, şubenin büyüklüğü, işlem hacmi ve fiziki koşulları ile bulunduğu bölge, il özel güvenlik komisyonu kararı gibi hususları değerlendirerek şubelerinde gerekli güvenlik önlemlerini alırlar. Bu önlemlerin alınmasına ilişkin kararlarının yazılı ve gerekçeli olması zorunludur."

Kaynak: AA

Dunya.com

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.