Bankalar Birliği devreye girdi: Kredi kanalları açık, vadeler, esnek yapılandırma hızlı olacak

Türkiye Bankalar Birliği, sektörün zor durumdaki ekonomiye destek olması için kredi kanallarının açık tutulması, krediye erişimin kolaylaştırılması ve ödemelerde esneklik sağlanmasına yönelik tavsiye kararı aldı.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

İSTANBUL / DÜNYA

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) koronavirüsün ekonomik ve sosyal ilişkiler üzerinde olumsuz etkilerine karşı harekete geçti. TBB aldığı kararla, kredi kanallarının açık tutulmasını, karşılıklı iyi niyet çerçevesinde müşterilerin kredi taleplerinin karşılanması, yapılandırmaların hızla sonuçlandırılması ve ödemelerde esneklik sağlamasını tavsiye etti.  TBB, sektörün gücünü, tecrübesini ve kaynaklarını ülke menfaatleri doğrultusunda en verimli şekilde kullanarak ekonomik faaliyete destek vermeye devam edeceğini de vurguladı.

TBB Yönetim Kurulu’nun dünkü toplantısı sonrasında yapılan açıklamada koronavirüs etkilerinin olumlu olmasını desteklemek, üretimin, yatırımın, ihracatın, ticaretin, istihdamın, kısaca sağlıklı büyümenin sürdürülmesine azami ölçüde katkı sağlamak amacıyla yönetim kurulunun, takdiri üyelere ait olmak üzere, tavsiye niteliğindeki kararlar aldığı vurgulandı.

Karşılıklı iyi niyet ve özveriyle

Üyelerle paylaşılan kararların tek şartını TBB şöyle tanımladı: “Bankalarımıza, gelir-gider dengesi geçici olarak etkilendiği için ek kredi ihtiyacı olan, borçlarını vadesinde ödemekte zorlanan, borçlarını ödemeye niyetli ancak edimlerini zamanında yerine getiremeyecek olan müşterilerinin; her birinin mali durumu, ödeme gücü ve uzun dönem borçlu - alacaklı ilişkisi ayrı ayrı ve özenle değerlendirilerek, karşılıklı iyi niyet ve özveri esas olmak üzere kararları uygulaması tavsiye edilmiştir.”

Bu müşteriler için alınan kararlar ise şöyle sıralandı:

* Kaynak imkanları ve kredi limiti dikkate alınarak, kurumsal firmaların, KOBİ’lerin ve bireysel kesimin kredi taleplerinin hızlıca değerlendirilmesi ve karşılanması,

* Krediye erişim imkanlarının ve kredi koşullarının iyileştirilmesi,

* Kredi kanallarının açık tutulması,

* Vade, ödeme, taksit ödeme ve teminat koşullarında esneklik sağlanması,

* Yapılandırma taleplerinin kısa sürede sonuçlandırılması.

Risk merkezi bildirimine koronavirüs vurgusu

Ayrıca, TBB koronavirüs salgınına maruz kalan gerçek kişiler ile salgının etkilerinin sınırlandırılması amacıyla alınan önlemlerden dolayı faaliyetlerini yerine getiremeyen tüzel kişilerin kredi, çek, senet gibi ödemelerinde gecikmeler yaşanmasının muhtemel olduğunu vurgulayarak “Bu nedenle Üyelerimize, salgından olumsuz şekilde etkilendiğini tespit ettikleri müşterilerin, ekonomik faaliyetlerinden değil, koronavirüsü salgınından etkilendikleri şeklinde Risk Merkezi’ne bildirilmesinin, bu müşteriler hakkında daha sağlıklı değerlendirme yapılması açısından faydalı olacağı belirtilmiştir” denildi.