Bankaların işlem ücreti usullerinde değişiklik

Bankaların ticari müşterilere yönelik bazı işlem ücretlerinin yeniden belirlenme usullerinde değişiklik yapıldı. Banka, işlem ücreti değişikliklerini iki gün önceden müşteriye bildirmek zorunda.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

ANKARA (DÜNYA)

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, bankaların ticari müşterilere yönelik bazı işlem ücretlerinin yeniden belirlenme usullerinde değişiklik yaptı.

TCMB kaynaklı kullandırılan reeskont ve avans kredilerine ilişkin ücretler, TMSF bünyesindeki bankalar, Eximbank, Takasbank ve bankaların yurt dışındaki şube ve ATM’leri düzenleme dışında tutuldu.

Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğe göre; bankalar ticari müşterilerine yönelik işlem ücretlerinde değişiklik yaptığında bunu değişiklik gününü de işleyerek sürekli olarak internet sitelerinde ilan edecekler. Ayrıca Merkez Bankası’na bildirecekler. Müşteriye özel ücretler Merkez Bankası’ndan onay alınarak belirlenecek ve onaylananlar internet sitesinde ilandan istisna olacak.

İki gün önceden müşteriye bildirilecek

Sözleşmelerin ekinde işlem ücretlerini gösterir bir form hazırlanacak. Sözleşme sırasında bilgi verilmesi zorunlu tutuldu. İşlem ücreti değişiklikleri iki gün önceden müşteriye bildirilecek. İşlem ücretleri işlem fişi üzerinde ayrıca gösterilecek. Müşteri onayı alınmadan yapılan bildirimlerden ücret alınamayacak. Bankalar ticari müşterilerine listelenen hizmetler dışında özel ürün sunabilecek, Merkez Bankasından onay alarak ücret koyabilecek.

Tebliğ ile bankaların kredi tahsis ve kredi kullandırım sürelerine bağlı olarak alacağı ücretlerin hesap usulleri değiştirildi. Ticari müşterilerin kıymetli maden depo hesapları da açılış, operasyonel süreç ve işletim, işletime hazır bulunma ve saklama ve bilgi işlem sistemi yatırımları kapsamında ücret alınmaması kapsamına alındı.

Aynı gün içinde birden fazla EFT ve havale yapılması halinde, toplam üzerinden ücret alınabilecek.

Tebliğle referans oran ve ticari müşteri tanımında da değişiklik yapıldı.