Bankaların, yabancı para varlıkları 2021'de yüzde 5 arttı

Bankacılık sektörünün toplam yabancı para varlıkları 2021'de yüzde 5,1 artışla 332,4 milyar dolar oldu. Bankaların yabancı para yükümlülükleri ise 2020 yıl sonuna göre yüzde 0,6 artışla 348,4 milyar oldu.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

Türkiye’deki bankacılık sektörünün toplam yabancı para varlıkları, 2021 yılında 2020 yıl sonuna göre yüzde 5,1 artışla 332,4 milyar dolar, banka dışı sektörden olan yabancı para alacakları ise yüzde 4,3 artışla 204,3 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından yapılan açıklamaya göre, Türkiye’deki bankacılık sektörünün toplam yabancı para yükümlülükleri 2020 yıl sonuna göre yüzde 0,6 artışla 348,4 milyar dolar, banka dışı sektöre olan yabancı para yükümlülükleri ise yüzde 0,2 azalışla 261,6 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir.

Türkiye’deki bankaların ilk borçluya göre toplam sınır ötesi alacakları, 2020 yıl sonuna göre yüzde 15,7 artışla 31,6 milyar dolar, bankalardan alacakları yüzde 33,8 artışla 24,6 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir.

Türkiye’deki yerli bankaların nihai borçluya göre toplam yurt dışı alacakları, 2020 yıl sonuna göre yüzde 20,6 artışla 22,4 milyar dolar, bankalardan alacakları ise yüzde 53,8 artışla 15,9 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir.