BDDK'dan Adil Varlık Yönetim'e faaliyet izni

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), Adil Varlık Yönetim'e faaliyet izni verilmesine karar verdi.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

BDDK'nın Resmi Gazetede yayımlanan izin kararına ilişkin açıklamada şu bilgilere yer verildi:

"Kurulun 18 Nisan 2019 tarih ve 8330 sayılı kararı ile kuruluşuna izin verilen Adil Varlık Yönetim AŞ'ye 5411 sayılı bankacılık kanununun 143'üncü maddesi ve Varlık Yönetim Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları  Hakkında Yönetmeliğin 6'ıncı maddesinin (4) ve (6) numaralı fıkraları çerçevesinde faaliyet izni verilmesine anılan yönetmeliğin 6'ıncı maddesinin (6) numaralı fıkrası uyarınca işbu kararın Resmi Gazete'de yayımlanmasına karar verildi" 

Etiketler