Biotrend'e bireysel yatırımcıdan 20 kat talep

Biotrend halka arzında yurt içi bireysel yatırımcılara ayrılan tahsisat tutarının yaklaşık 20 katı, yurt içi kurumsal yatırımcılara ayrılan tahsisat tutarının yaklaşık 9 katı talep geldi.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

Biotrend Çevre ve Enerji Yatırımları A.Ş. halka arzında 19-20-21 Nisan 2021 tarihlerinde 1 TL nominal değerli pay için 16,50 TL-18,00 TL fiyat aralığından talep toplandı. Talep toplama sonucunda, her biri 1 TL nominal değerli pay başına nihai halka arz fiyatı 18,00 TL olarak belirlendi.

Halka arzda toplanan talep değerlendirilerek 5.000.000 TL nominal değerli payların ek satış hakkı kullanıldı. Bu kapsamda sermaye artışı yoluyla halka arz edilen 22.000.000 TL ve ortak satışı yoluyla halka arz 14.666.666 TL ile ek satış kapsamında halka arz edilebilecek 5.000.000 TL olmak üzere toplam 41.666.666 TL nominal değerli payların tamamı satıldı.

Yurt içi bireysel yatırımcılara ayrılan tahsisat tutarının yaklaşık 20 katı, yurt içi kurumsal yatırımcılara ayrılan tahsisat tutarının yaklaşık 9 katı talep geldi.

 

Etiketler