17 °C

Bu yıl 400 milyar liralık bilanço büyüklüğüne ulaşmayı hedefliyoruz

Son 5 yılda kredilerde 2 kattan fazla, aktifte ise bir Ziraat kadar daha büyüdüklerini anlatan Genel Müdür Hüseyin Aydın, 2017'yi iştiraklerle yüksek sinerji yılı ilan etti.

Bu yıl 400 milyar liralık bilanço büyüklüğüne ulaşmayı hedefliyoruz

Ece CEYHUN

Ziraat Bankası, 2016 yılını, yüzde 18 bilanço, yüzde 25 kredi ve yüzde 20 mevduat büyümesi ile kapattı. Bu kabaca bir hesapla 350 milyar TL’den fazla bir aktif büyüklük, 235 milyar TL’ye yakın kredi büyüklüğü ve 225 milyar TL civarında bir mevduat demek. Banka 2017 yılında ise en az yüzde 10’luk bir bilanço büyümesi hedefliyor. Bu Ziraat’i aktifte 400 milyar TL’lik bir seviyesine çıkarmış olacak.

Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın, nakdi ve gayri nakdi krediler, mevduat, karlılık ve verimlilik, öz kaynak, şube ve ATM ağı gibi birçok alanda sektörün lider bankası olduklarını anlatarak “En önemli hedefimiz ise kardan ziyade verimliliktir. Yürütmekte olduğumuz iş modeli, fiyatlama düzenimiz, bilanço büyüklüğümüz, pazar paylarımız ile bankacılık sektöründeki piyasa yapıcılığı rolümüzü doğru icra etmeye çalışıyoruz. Bankanın bilançosu kadar, sektörün bilançosunu ve ülkenin bilançosunu da her zaman göz önünde tutuyoruz. Ziraat Bankası, herkesin bankasıdır, her kesimin bankası olmaya da devam edecek. Bu yıl finansal iştiraklerimizi daha etkin kılmaya çalışıyoruz. Ziraat Finans Grubu olarak tüm iş süreçlerimizi de baştan aşağı yeniledik. Odağımızda kaliteyi ve verimliliği artırmak var” dedi.

Sektör ortalamasının üzerinde büyürüz

Bankanın, son yıllardaki bilanço büyümesini gerçekleştirirken kredilerini sektörden daha hızlı artırdıklarına işaret eden Genel Müdür Hüseyin Aydın, kredilerdeki pazar paylarını sürekli artırarak yol aldıklarına işaret etti. Aydın şöyle konuştu: “Özellikle konjonktür gereği son çeyrekte kredi büyümemizi hızlandırdık. 4. çeyrekteki kredi büyümemiz ilk 3 çeyreğin toplam kredi büyümesine eşit oldu. Bunun yaklaşık 10 milyar TL’si kur etkisinden kaynaklanmakla birlikte 2016 yılında nakdi kredilerimizi 46 milyar TL büyütmüş durumdayız. Gayri nakdi dahil toplam kredilerimiz, 65 milyar TL artışla 312 milyar TL’ye ulaştı.”

2017 yılında aktif toplamında en az yüzde 10 büyüyeceklerini belirten Hüseyin Aydın şu bilileri verdi: “Ziraat Bankası 2017 yılı sonunda yaklaşık 400 milyar TL bilanço büyüklüğüne sahip bir banka haline gelecek. 2017 yılında yüzde 15 kredi ve yüzde 13 mevduat büyümesi hedefl iyoruz. Türkiye ekonomisinin 2017 yılında yüzde 3’ü aşan bir büyüme performansı göstermesini bekliyoruz. Ülkenin büyümesine paralel bir kredi büyümesi yapacağız. Ülke daha hızlı büyürse daha çok kredi verme gücümüz var. Büyüme yüzde 3,5’u bulursa kredi büyümemizde yüzde 15’leri yakalar. Bu da sektörün kredilerinin yüzde 12 büyüdüğü bir ortamda bizim aynı son 3-4 yılda olduğu gibi sektörün 2-3 puan üzerinde büyümemize imkan verir. 2017 de de 2016 gibi sektörün en hızlı büyüyeni oluruz.”

Karlılık önemli, verimlilik daha da önemli

Aydın konuşmasında sık sık verimlilik vurgusu yaparken “Karlılık önemli ancak verimliliği bundan daha önemli sayıyoruz. Maliyetlerimiz doğru yönetip verimliliğimizi artırmak konusunda daha fazla yol aldık. Sektörde kendi ligimizde en iyi maliyet/ gelir rasyosuna sahip bankasıyız. Maliyet gelir rasyosunda sektör ortalaması yüzde 40 düzeyinde bulunurken bizde yüzde 30’dur. Karlılığı, sürdürülebilir büyüme ve öz kaynaklarımızı doğru beslemek için önemsiyoruz. Biliyoruz ki güçlü öz kaynak, kredi verme kabiliyetimizi artırıyor” ifadelerini kullandı.

Konutta büyümenin yarısı Ziraat’ten geldi

Alt sektör ve tedarik zinciri göz önüne alındığında iktisadi faaliyette önemli bir yer tutan konut sektörünü desteklemek amacıyla kredi kullandırımlarını oldukça hızlandırdıklarını aktaran Hüseyin Aydın, “Yaklaşık 10 milyar TL ile 2016 yılında sektörün konut kredisi artışının yaklaşık yarısını Ziraat Bankası olarak gerçekleştirdik. Geçen yıl konut kredisi büyümemiz yüzde 50 olarak gerçekleşti. KOBİ bankacılığını yeni bir anlayışla girişimci bankacılık olarak tasarladık. Bu kapsamdaki kredilerimiz 68 milyar TL’ye ulaştı. Sektör payımız; Aralık 2015 sonunda yüzde 13.5, 2016 Kasım sonunda ise yüzde 14.9 oldu. 2016 yılında KOBİ kredilerinde büyüme hedeflerimiz daha iddialıydı, sonuçlarını almaya başladık. KOBİ’lerin krediye erişim kanallarında yaşadığı en önemli sorunlardan birisi teminat üretme sıkıntıları idi. Bu sorun, yasal altyapı hazırlıklarına bankamızın da aktif şekilde katıldığı Taşınır / Menkul Sicili Kanunu'nun getirdiği yeniliklerle teminat çeşitliliği ve imkanları ile giderilebilecek. Kanun yürürlüğe girdi, ancak yasal alt düzenlemeler ve rehin sicil sistemleri henüz tamamlanamadığı için, tam işlerlik kazanamadı. Ancak çok kısa bir süre içinde tüm altyapının tamamlanacağı ve KOBİ’lerin krediye erişim kanallarının daha da gelişeceğini düşünüyoruz" diye konuştu.

Aydın, bu arada ‘Nefes Kredisi’ne dikkat çekerek “Reel sektörün finansmanını öncelikli gören banka olarak, TOBB ve KGF ile birlikte KOBİ’lere kullandırılmak üzere 2,5 milyar TL kredi hattı açmış durumdayız. Nefes kredisini fiyatlamanın ötesinde gördük. Yüzde 9,90 ile veriyoruz” açıklamasını yaptı.

Geçen yıl, tarım kredilerini yaklaşık 9 milyar TL artırarak yüzde 25 büyümeyle 42 milyar TL’ye yükselttiklerini de aktaran Aydın, "Geliştirdiğimiz altyapı ile tarım kredilerini, dakikayla ölçülebilecek kısa sürelerde sonuçlandırabilecek teknolojiyi kurmuş durumdayız. Tarımın tarladan sofraya kadar olan tüm değer zincirinin finansal olarak en büyük destekçisi olmaya devam edeceğiz” dedi.

Her iştirakin odağı var, girişim sermayesi hedefi korunuyor

Hüseyin Aydın, bankanın finansal iştirakleri hakkında da bilgi verdi. Aydın, geçen yıl Ziraat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı’nı kurduklarını belirterek “İştiraklerle ortak kültüre geçiyoruz” diyerek şu bilgileri verdi: “Bazı iştiraklerimiz önce gruba sonra piyasaya hizmet veren bir yapıya sahip olacak. Bazılarını da piyasaya öncelik veren bir konuma taşıyacağız. Sigorta ve Emeklilik tarafında 2 şirket ama tek operasyona döndük. Acente ağı ile çalışmıyoruz ve şimdilik düşünmüyoruz. Ziraat Yatırım’da Anadolu’da borsacılık yapıyorduk ama şimdi kurumsal finansmana odaklanmış bir yapıya dönüyoruz. Yatırım tarafında perakende yapmayacağız. Ziraat Katılım için hedefimiz dünyada olan Türkiye’de olmayan başta kar-zarar ortaklığı gibi ürünler olmak üzere yeni ürünlerle farklılık yaratmak. Yeni kurduğumuz GYO ise önce grubun gayrimenkullerini değerlendirecek ama kendi inşaat şirketi kurmayacak. Bir girişim sermayesi şirketi kurma arzumuz ise sürüyor. Bu iştirak ile sektörde farklı bir know-how geliştirmeye çalışacağız. Türkiye’nin girişimcilerini desteklemek için bu sene olmasa da bir dahaki seneye bu hedefimizi saklı tutuyoruz.”

Tüm bankacılık sektörünün dijital tarafta büyüdüğü bir ortamda Ziraat Bankası olarak kendilerinin de yatırım yaptığını aktaran Hüseyin Aydın şu vurguyu yaptı: “Son 5 yıl içinde şube sayımız 1.400’lerden 1.800’lere geldi. Ama en kalabalık şubemizde artık 90-100 kişi değil 20-22 kişi çalışıyoruz. Teknolojiyi daha etkin kullanarak operasyonel işlemleri merkeze çekip, hantal ve verimsiz şube yapısını satış odaklı butik yapılara büründürmeye yöneliyoruz.”

New York’tan çekiliyor, Londra’da büyüyor

"Ziraat’in yurtdışı iştirak bankaları ve şubelerinin öncelikli vizyonu, o ülkelerde faaliyet gösteren ülkemiz müteşebbisleri ile onların yerel partnerleri ile ilişkilerinin finansal ihtiyaçlarına odaklanmaktır. Bu konuda her geçen yıl önemli gelişmeler sağlıyoruz" diyen Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın, yurt dışı temsilcilik ve şube ağlarını da yeniden dizayn ettiklerini açıkladı.

Ziraat Bankası için bundan sonra önemli bir büyüme alanı paranın merkezi Londra olacak. Banka olarak şimdiden orada büyümek üzere çalışmalara başladıklarını ifade eden Aydın, ilave olarak Türk bankalarının umumiyetle off shore merkezlerinden Bahreyn ve Malta ülkelerini kullandıklarını, Ziraat’in de bu noktada tercihini Bahreyn’den yana kullandığını belirtti.

Rusya’da kurumsal bankacılıkta büyümek istediklerini, Türki Cumhuriyetlerde de ortaklarına ‘ya birlikte büyütelim, ya da büyütecek ortağın çoğunluğu alıp bankayı büyütmesi’ yaklaşımıyla hareket ettiklerini, Gürcistan’da bulanan şubeyi iştirak/ Genel Müdürlük yapısına dönüştürmeyi planladıklarını, Avrupa’da ‘Türk bankası olmayan ülkelerde potansiyel gördükleri ülkelerde yatırım yapabileceklerini belirtti.

Aydın, şubelerinin bulunduğu Yunanistan, Bulgaristan, Cidde, Irak gibi pazarlarda da rehabilitasyona gidecekleri mesajını verdi. Gelelim bir dönem çok konuşulan New York şubesine. Aydın, aslında New York şubesinde çok küçük bir operasyon hacmine sahip olduklarının altını çizdi. Çok az sayıda müşteriye sahip oldukları New York Şubesinde bireysel bankacılık yapmalarının mümkün olmadığını, kurumsal tarafın ise artık Londra’ya kaydığını işaret ederek 3-5 ay içinde artık New York’a veda edeceklerini, bu konuda süreci başlattıklarını belirtti. “Biz Londra’da fırsat görüyoruz. Bir sonraki aşamada ‘Gidersek de Afrika’ya gideriz” açıklamasını yaptı.

Seküritizasyon programı kuracak

Ziraat Bankası son 2 yıldan bu yana uluslararası borçlanma piyasasında ve menkul kıymet ihraçlarında da aktif bir banka haline geldi. Hüseyin Aydın, “Mevduat ana finansman kaynağımız. Ama yurtdışından mevduat dışı kaynaklar temin ederek tüm kaynakları krediler kanalıyla finansmana ihtiyaç duyulan alanlara yönlendirmeyi sürdüreceğiz. 2016 yılında sendikasyon kredimizi yeniledik, yeni bir 5 yıllık eurobond ihracı gerçekleştirdik.

2017 yılında da farklı kanallardan finansman teminine devam edeceğiz. 2017 yılında yeni bir eurobond ihracı daha yapmayı ve sendikasyon, uluslararası finans kuruluşlarından krediler, post finansman gibi enstrümanlarla mevduat dışı kaynakları geliştirmeye devam edeceğiz. Küçük ve orta ölçekli firmaların finansmanı konusunda öncü olarak bu kredilerin ivme kazanmasını sağladık. Finansmana erişim konusunda sıkıntı yaşayan KOBİ’lere uluslararası finans kuruluşlarından kaynak teminine devam ediyoruz. Geçen yıl bu fasıldan 300 milyon dolar kaynak sağlamış durumdayız. Bu kredileri istenilen para cinslerinde kullandırabiliyoruz. 2017 yılında yabancı para havalelere dayalı 400 milyon dolar tutarında seküritizasyon programını kurmuş olacağız. Konut kredilerine dayalı bir programın da çalışmalarına başlıyoruz” bilgisini verdi.

EMEKLİ PROMOSYONU MARTTA BAŞLAYACAK

11.5 milyon emeklinin maaş ödemesi tüm sektöre açılırken kamu bankalarıyla da anlaşma sağlandı. Ziraat Bankası da 1000 TL’ye kadar maaş alan emekli müşterisine 300 TL, 1000-2000 TL maaşı olanlara 375 TL ve 2000 TL üstü maaş alanlara 450 TL tutarında 3 yıllık peşin promosyon ödeyecek. Hüseyin Aydın, promosyonların 2 adet ödeme talimatı olan, Kredi Kartı veya Kredili Mevduat Hesabı bulunan müşteriler için geçerli olacağını belirtti. Maaş ödemlerinin, özel bankalara açılmasını ise “Rekabet güzeldir” ifadeleriyle değerlendirdi. Aydın, ödemelerin Mart ayı içinde başlamasını planladıklarını aktardı.

FERAGAT GÖSTERİLMESİ GEREKEN DÖNEMLERİ TECRÜBE EDİYORUZ

“İçinden geçtiğimiz dönemler hassas dönemler” diyen Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın, “Dönemin ruhuna uygun bir iş yapışı sürdürüyoruz. Sektör olarak belirli ölçülerde feragat gösterilmesi gereken dönemleri tecrübe ediyoruz. Son çeyrekte gelen öncü veriler, 3. çeyrekteki daralmanın ardından büyümenin başladığını ve 2017 yılında da devam edeceğine işaret ediyor. Biz bu konuda oldukça olumlu bir beklenti içindeyiz. Özellikle Avrupa’da iktisadi faaliyet daha olumlu seyredeceği beklentimiz var. Kur ve faiz oranları fiyatlamalarındaki köpüğün alınacağı, belirsizliklerin belirli ölçülerde azalacağı, geleceğin daha net okunacağı bir yılı tecrübe edeceğimizi düşünüyoruz” dedi.

Zaman zaman çeşitli kesimlerin dile getirdiği bankaların son dönemde kredilerini geri çağırdıkları ifadelerini sorduğumuz Aydın, "Üreticileri canlı tutmak onların yaşamalarına ve üretmelerine destek ve kaynak sağlamak asli varlık sebebimizdir, bunun aksini hiçbir zaman yapmadık hele ki böyle bir dönemde Ziraat olarak kredi geri çağırmamız söz konusu olamaz. Bu noktada eğer bir imkan var ise müşterilerimiz lehine kullanmakta bir an bile tereddüt etmeyiz. Biz bugünün değil yarının da hesabını yapıyoruz.

Bu yüzden günlükçü hesaplarla bugün kaybetmeyelim de ne olursa olsun yaklaşımı bizim büyüklüğümüze uygun düşecek bir yaklaşım değildir. Bu dönemde en önemli amacımız krediye erişim kanallarının açık olmasıdır. Temmuz 2016’dan itibaren yaşanan türlü olumsuz etmenlere rağmen Bankamızın kredi kanalları hiçbir zaman daraltılmadığı gibi , reel sektörün ihtiyaçlarına göre daha da açık olması için gereken tüm tedbirler alınmış ve alınmaya devam edecektir. Yine bu dönemde bankacılık sektörünün kredi yapabilme kapasitelerini geliştirecek aracılık maliyetlerini düşürmek suretiyle müşterilere daha uygun maliyetli kredilendirme yapabilmeye imkan verecek yasal düzenlemeleri geliştirmeye odaklandık. İlgili yasal kurumlarla yapılan müşterek çalışmalarla bu amaçta önemli adımlar atıldı" açıklamasını yaptı.

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap