6 °C

Dış borç 400 milyar dolara dayandı

Brüt Dış Borç Stoku, ilk çeyrek sonu itibarıyla 392,8 milyar dolar oldu

Dış borç 400 milyar dolara dayandı

Türkiye Brüt Dış Borç Stoku, 2015 yılının birinci çeyrek dönemi sonu itibarıyla 392,8 milyar ABD Doları olarak gerçekleşti. 

Hazine'den yapılan açıklamaya göre; özel sektör borçlarının toplam dış borç stoku içerisindeki payı 277,4 milyar ABD Doları ile yüzde 70,6 ve kamu kesimi borçlarının payı 113,3 milyar ABD Doları ile yüzde 28,8 oldu. TC Merkez Bankası borçlarının toplam dış borç stoku içerisindeki payı ise 2,1 milyar ABD Doları ile yüzde 0,5 olarak gerçekleşti.

Açıklamada şu bilgiler verildi:

"Kamu Kesimi Dış Borçları:  Kamu kesimi dış borçlarının büyük bir çoğunluğu, uzun vadeli dış borçlardan oluşmaktadır.

Merkezi Yönetim Dış Borçları: Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'na ekli I, II ve III sayılı cetvellerde yer alan kamu idarelerinden oluşan Merkezi Yönetim Dış Borç Stoku, 2015 yılının birinci çeyrek dönemi sonu itibarıyla 80,6 milyar ABD Doları seviyesinde gerçekleşmiştir. Bu miktarın 55,9 milyar ABD Doları tutarındaki kısmı, uluslararası finansal piyasalarda gerçekleştirilen tahvil ihraçları stokundan oluşmaktadır.

Diğer Kamu Kuruluşlarının Dış Borçları: Merkezi Yönetim dışında kalan mahalli idareler, fonlar, kamu bankaları, KİT'ler ve diğer finansal olmayan kamu kuruluşlarının toplam dış borçları, 2015 yılının birinci çeyrek dönemi sonu itibarıyla 32,7 milyar ABD Doları tutarında gerçekleşmiştir. 

Özel Sektör Dış Borçları

Kısa Vadeli Özel Sektör Dış Borçları:  2015 yılının birinci çeyrek dönemi sonu itibarıyla kısa vadeli özel sektör dış borcu 111,1 milyar ABD Doları seviyesinde gerçekleşmiştir. Bu tutar içinde, bankacılık sektörünün payı 76,9 milyar ABD Dolarıdır.

Uzun Vadeli Özel Sektör Dış Borçları:  2015 yılının birinci çeyrek dönemi sonu itibarıyla özel sektörün uzun vadeli dış borçları 166,3 milyar ABD Doları olarak gerçekleşmiştir. Uzun vadeli özel sektör dış borç stoku içerisinde en büyük pay, 87 milyar ABD Doları ile finansal kuruluşların olmuştur. 

TC Merkez Bankası Borçları: 2015 yılının birinci çeyrek döneminde  TCMB'nin uzun vadeli dış borçları 1,8 milyar ABD Doları, kısa vadeli dış borçları ise 290 milyon ABD Doları tutarında gerçekleşmiştir. 

Kur etkisi: Bilindiği gibi dış borç istatistiklerinde uluslararası standart, büyüklüklerin ABD doları cinsinden ifade edilmesidir. Bu durum, yayımlanan istatistiklerdeki dış borç büyüklüklerinin çapraz kurlarda gerçekleşen hareketlerden etkilenmesine yol açmaktadır. Bu çerçevede, 2014 Aralık - 2015 Mart döneminde dış borç stoku, döviz kuru değişikliklerinden dolayı yaklaşık olarak 17,1 milyar ABD Doları tutarında azalış göstermiştir." 

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap