"En kötü senaryoda bile etkisi yüzde 0,23 olacak"

Türkiye Bankalar Birliği, elektrik üretim ve dağıtım sektörünün kredi borçları ve yapılandırma ihtiyacı nedeniyle yazılı bir açıklama yaptı.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

Elektrik üretim ve dağıtım sektörünün mevcut borç stoku 47 milyar dolar, yapılandırma ihtiyacını 12-13 milyar dolar olarak açıklayan Türkiye Bankalar Birliği, en olumsuz senaryoda dahi bu kredilerin tamamına karşılık ayrılsa bile bunun sektörün sermaye yeterlilik oranına etkisi yaklaşık yüzde 0,23 düzeyinde olacağını açıkladı. 

Bankalar Birliği'nden yapılan açıklamanın tam metni şöyle: 

"Son dönemde kamuoyunda doğalgaz santralleri hakkında yer alan tartışmaların daha sağlıklı bir zeminde yapılmasını teminen bu açıklamanın yapılması gerekli görülmüştür.
Elektrik üretim ve dağıtım sektörünün mevcut borç stoku 47 milyar ABD Doları civarındadır. Yapılandırma ihtiyacı bulunan kredi portföyü 12-13 milyar ABD Doları düzeyindedir. Bu tutarın yaklaşık 10 milyar ABD Doları tutarındaki kısmının 2019 yılı içinde yapılandırmasının tamamlanması beklenmektedir.

Bu kredilere ilişkin sınıflandırma ve karşılık hesaplamaları uluslarararası finansal modellere ve denetime uygun bir şekilde yapılmaktadır. Kredi teminatları ve santrallerin nakit akış projeksiyonlarındaki beklentilerin farklı olması nedeniyle karşılık oranları bankalar arasında fark gösterebilmektedir.

En olumsuz senaryoda dahi bu kredilerin tamamına karşılık ayrılsa bile bunun sektörün sermaye yeterlilik oranına etkisi yaklaşık yüzde 0,23 düzeyinde olacağı hesaplanmaktadır. Bu kredilerinin tamamının 3. gruba alınması halinde dahi sektörün takipteki alacaklar rasyosuna etkisi yüzde 0,22 seviyesinde kalacaktır. Diğer bir değişle, bu kredilere ilişkin en muhafazakar şekilde hareket edilse bile etkisi oldukça sınırlı, makul ve yönetilebilir düzeydedir."

Türkiye Bankalar Birliği bu açıklamayı neden yaptı?

Döviz kurundaki dalgalanma ve küresel konjonktürdeki gelişmeler sonrası ciddi bir krizin içine giren enerji sektörü borçlarını ödemekte zorluk çekiyor. BDDK'nın duruma el attığı, 47 milyar doları bulan alacakların yeniden yapılanması için devreye girdiği konuşuluyordu.

Etiketler