Finansal Hizmetler Güven Endeksi ekimde 3,3 puan arttı

2020 yılı Ekim ayında Finansal Hizmetler Güven Endeksi(FHGE) bir önceki aya göre 3,3 puan artarak 160,9 seviyesinde gerçekleşti.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

Merkez Bankasından yapılan açıklamaya göre, Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, son üç aydaki iş durumunun FHGE'yi azalış yönünde etkilediği, son üç aydaki hizmetlere olan talep ile gelecek üç aydaki hizmetlere olan talep beklentisinin ise FHGE'yi artış yönünde etkilediği gözlendi.

İş durumu ve hizmetlere olan talebe ilişkin değerlendirmelere göre, son üç ayda iş durumunda iyileşme olduğu yönündeki değerlendirmelerin bir önceki aya kıyasla zayıfladığı, son üç ayda hizmetlere olan talepte artış olduğu yönündeki değerlendirmeler ile gelecek üç ayda hizmetlere olan talepte artış olacağı yönündeki beklentilerin ise güçlendiği görüldü.

Son üç aydaki istihdama ilişkin olarak, bir önceki ayda azalış bildirenler lehine olan seyrin artış bildirenler lehine döndüğü gözlenmektedir. Gelecek üç aydaki istihdama ilişkin artış yönlü beklentilerin ise zayıflayarak devam ettiği görüldü.

Kârlılığa ilişkin değerlendirmelere göre, son üç aydaki kârlılıkta artış olduğunu bildirenler lehine olan seyrin bir önceki döneme göre zayıfladığı, gelecek üç ayda artış olacağını bekleyenler lehine olan seyrin ise güçlendiği gözlendi.

Rekabet gücüne ilişkin değerlendirmelere göre, yurt içi piyasalardaki rekabet gücünde son üç
ayda iyileşme olduğu yönündeki değerlendirmelerin bir önceki döneme kıyasla güçlendiği, gelecek üç ayda iyileşme olacağı yönündeki beklentilerin ise zayıfladığı görülmektedir. Yurt dışı piyasalardaki rekabet gücüne ilişkin olarak, son üç ayda iyileşme olduğu yönündeki değerlendirmeler ile gelecek üç ayda iyileşme olacağı yönündeki beklentilerin bir önceki döneme göre zayıfladığı gözlenmektedir.

2020 yılı Ekim ayında, NACE Rev.2 sektör sınıflamasına göre  "Finans ve Sigorta Faaliyetleri" sektöründe güven endeksleri alt sektörler itibarıyla değerlendirildiğinde, "64-Finansal Hizmet
Faaliyetleri (sigorta ve emeklilik fonları hariç)" sektöründe bir önceki aya göre 3,7 puanlık artış olduğu görülürken, "65-Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Fonları (zorunlu sosyal güvenlik hizmetleri hariç)" ve "66-Finansal Hizmetler ile Sigorta Faaliyetleri için Yardımcı Faaliyetler" sektörlerinde ise sırasıyla 5,4 ve 7,3 puanlık azalış olduğu gözlenmektedir.