Finansal Hizmetler Güven Endeksi nisanda 157,7 seviyesine yükseldi

Finansal Hizmetler Güven Endeksi, nisan ayında bir önceki aya göre 22,8 puan artarak 157,7 puana yükseldi.

Foreks
YAYINLAMA
GÜNCELLEME

Finansal Hizmetler Güven Endeksi (FHGE), nisan ayında bir önceki aya göre 22,8 puan artarak 157,7 puana yükseldi.

TCMB'nin veriye ilişkin yapılan açıklamada, 2021 yılı Nisan ayında Finansal Hizmetler Anketi sonuçları, finansal sektörde faaliyet gösteren 154 kuruluşun yanıtlarının ağırlıklandırılıp toplulaştırılmasıyla elde edilerek değerlendirildiği belirtildi.

2021 yılı nisan ayında FHGE, bir önceki aya göre 22,8 puan artarak 157,7 seviyesinde gerçekleşti. Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, son üç aydaki hizmetlere olan talep ve son üç aydaki iş durumu FHGE'yi artış yönünde etkilerken, gelecek üç aydaki hizmetlere olan talep beklentisinin FHGE'yi azalış yönünde etkilediği görüldü.

İş durumu ve hizmetlere olan talebe ilişkin değerlendirmelere göre, son üç ayda iş durumunda iyileşme ve hizmetlere olan talepte artış olduğu yönündeki değerlendirmelerin bir önceki aya kıyasla güçlendiği gözlendi. Gelecek üç aydaki hizmetlere olan talebe ilişkin artış yönlü beklentilerin ise zayıfladığı görüldü.

İstihdama ilişkin değerlendirmelere göre, son üç aydaki istihdama ilişkin artış yönlü değerlendirmeler ile gelecek üç aydaki istihdamailişkin artış yönlü beklentilerin güçlendiği gözlenmektedir.

Kârlılığa ilişkin değerlendirmelere göre, son üç aydaki kârlılıkta artış olduğunu bildirenler lehine olan seyrin bir önceki döneme kıyasla güçlendiği, gelecek üç aydaki kârlılıkta artış olacağını bekleyenler lehine olan seyrin ise bir miktar zayıfladığı gözlendi.

Rekabet gücüne ilişkin değerlendirmelere göre, yurt içi piyasalardaki rekabet gücünde son üç ayda iyileşme olduğu yönündeki değerlendirmelerile gelecek üç ayda iyileşme olacağı yönündeki beklentilerin güçlendiğigörülmektedir. Yurt dışı piyasalardaki rekabet gücüne ilişkin olarak, son üç ayda iyileşme olduğu yönündeki değerlendirmelerin bir öncekidöneme göre zayıfladığı, gelecek üç ayda iyileşme olacağı yönündeki beklentilerin ise güçlendiği gözlendi.

2021 yılı Nisan ayında, NACE Rev.2 sektör sınıflamasına göre "Finans ve Sigorta Faaliyetleri" sektöründe güven endeksleri alt sektörleritibarıyla değerlendirildiğinde, "Finansal Hizmet Faaliyetleri(sigorta ve emeklilik fonları hariç)", "Sigorta, Reasürans veEmeklilik Fonları (zorunlu sosyal güvenlik hizmetleri hariç)" ve "Finansal Hizmetler ile Sigorta Faaliyetleri için Yardımcı Faaliyetler" sektörlerinde bir önceki aya göre sırasıyla24,0, 0,7 ve 6,9 puanlık artış olduğu gözlendi.