Finansal Hizmetler Güven Endeksi nisanda azaldı

Finansal Hizmetler Güven Endeksi (FHGE), nisanda bir önceki aya göre 20,9 puan azalarak 137 seviyesine geriledi.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından nisan ayına ilişkin Finansal Hizmetler Anketi ve Finansal Hizmetler Güven Endeksi açıklandı.

Nisan ayına ilişkin Finansal Hizmetler Anketi sonuçları, finansal sektörde faaliyet gösteren 156 kuruluşun yanıtlarının ağırlıklandırılıp toplulaştırılmasıyla elde edilerek değerlendirildi.

Buna göre, FHGE, nisanda bir önceki aya göre 20,9 puan azalarak 137 seviyesine düştü. Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, son 3 aydaki iş durumu, son 3 aydaki hizmetlere olan talep ve gelecek 3 aydaki hizmetlere olan talep beklentisi FHGE'yi azalış yönünde etkiledi.

İş durumu ve hizmetlere olan talebe ilişkin değerlendirmelere göre, son 3 aydaki iş durumunda iyileşme ve hizmetlere olan talepte artış olduğu yönündeki değerlendirmeler bir önceki aya kıyasla zayıfladı. Gelecek 3 aydaki hizmetlere olan talepte artış olacağı yönündeki beklentiler de zayıflayarak devam etti.

Son 3 aydaki istihdama ilişkin artış yönlü değerlendirmeler ile gelecek 3 aydaki istihdama ilişkin artış yönlü beklentiler, istihdamda azalış bildirenler ve azalış bekleyenler lehine döndü.

Karlılığa ilişkin değerlendirmelere göre, son 3 aydaki karlılıkta artış olduğunu bildirenler lehine olan seyir bir önceki döneme kıyasla güçlenirken, gelecek 3 aydaki karlılıkta artış olacağını bekleyenler lehine olan seyir ise zayıfladı.

Rekabet gücüne ilişkin değerlendirmelere göre, yurt içi piyasalardaki rekabet gücünde son 3 ayda iyileşme olduğu yönündeki değerlendirmeler ile gelecek 3 ayda iyileşme olacağı yönündeki beklentiler bir önceki döneme kıyasla zayıfladı. Yurt dışı piyasalardaki rekabet gücüne ilişkin olarak, son 3 ayda iyileşme olduğu yönündeki değerlendirmeler güçlenerek, gelecek 3 ayda iyileşme olacağı yönündeki beklentiler ise zayıflayarak devam etti.

Nisanda  NACE Rev.2 sektör sınıflamasına göre "Finans ve Sigorta Faaliyetleri" sektöründe güven endeksleri alt sektörler itibarıyla değerlendirildiğinde, "64-Finansal Hizmet Faaliyetleri (sigorta ve emeklilik fonları hariç)", 65-Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Fonları (zorunlu sosyal güvenlik hizmetleri hariç)" ve "66-Finansal Hizmetler ile Sigorta Faaliyetleri için Yardımcı Faaliyetler" sektörlerinde bir önceki aya göre sırasıyla 19,4, 56,2 ve 23,4 puanlık azalış oldu.