15 °C

Halka arzlardan 2,9 milyar dolar gelir sağlandı

İMKB'de ilk defa halka arz gerçekleştiren 25 şirket bu halka arzlarla toplam 403 milyon dolar gelir temin etti.

Halka arzlardan 2,9 milyar dolar gelir sağlandı

 

 
 
 
İSTANBUL - İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'ndaki (İMKB) halka arzlardan şirketler bu yıl 2,9 milyar dolar gelir elde etti. İMKB'de ilk defa halka arz gerçekleştiren 25 şirket bu halka arzlarla toplam 403 milyon dolar kaynak sağladı. Ayrıca Halk Bankası'nın ikinci halka arzı ile şirketin kazancı 2,5 milyar dolar oldu. Böylece 2012 yılında halka arz olan firmaların toplam geliri 2,9 milyar dolara ulaştı.
 
İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'ndan (İMKB) alınan bilgiye göre, 2000-2009 yılları arasında yıllık ortalama 9 adet halka arz gerçekleşti, yıllık ortalama 1,1 milyar ABD Doları halka arz geliri elde edildi. İMKB'de 2010 yılında 22 adet halka arz yapıldı, bu halka arzlardan 2,1 milyar gelir sağlandı. Geçen yıl 27 adet halka arz gerçekleşti ve firmalar 800 milyon dolar kaynak elde etti.
 
"Halka Arz Seferberliği" kapsamında 2012 yılında ise 15 Aralık tarihi itibariyle, İMKB'de ilk defa halka arz gerçekleştiren 25 şirket bu halka arzlarla toplam 403 milyon dolar kazanç sağladı. Ayrıca Halk Bankası'nın ikinci halka arzı ile şirketin geliri 2,5 milyar dolar oldu. Böylece 2012 yılında halka arz olan firmalar toplam 2,9 milyar dolar halka arz gelirine ulaştı.
 
"Önümüzdeki iki yıl boyunca 250 şirkete 'halka arz' ziyareti yapılacak"
 
 İMKB Başkanı İbrahim Turhan, halka arz seferberliği çerçevesinde yürüttükleri faaliyetlerin İMKB'nin ileriye dönük hedeflerinin gerçekleşmesinde stratejik bir öneme sahip olduğunu vurguladı.
Turhan, 2010 öncesindeki halka arzlar ile sonrasındaki halka arz rakamları karşılaştırıldığında seferberliğin başarılı bir seyir izlemekte olduğunu ifade ederek, "Halka arzların artması, şirketlerimizin sermaye piyasalarını tanıyarak halka açıklık yoluyla edinebilecekleri kazanımlardan yararlanması yönünde faaliyetlerimiz artan bir ivme ile sürecek" dedi.
Bu çerçevede özellikle "İSO 1000" listesinde yer alan şirketleri birebir ziyaretler yoluyla halka arza teşvik etmeyi planladıklarını anlatan Turhan, "Geçtiğimiz üç ay içerisinde gerçekleştirilen 63 ziyarete ek olarak, önümüzdeki iki yıl boyunca 250 civarında şirket ziyaret edilecek. Halen bu 1000 şirketin sadece 127'si borsamızda işlem görüyor. Bu ziyaretlerin bu rakamın daha da artmasına, bu yolla borsamızın gelişmesine ve derinlik kazanmasına katkıda bulunacağına inanıyoruz" diye konuştu.
 
Halka arz firmalara ne gibi bir katkı sağladı
[PAGE]
Halka arz firmalara ne gibi bir katkı sağladı
İMKB Kotasyon Müdürü Sertac Karaağaoğlu'nun verdiği bilgiye göre, halka arz yoluyla düşük maliyetle finansman kaynağı temin eden şirketlerin paylarının İMKB'de işlem görmesi, sermaye piyasasının denetim mekanizmaları sayesinde firmaların kurumsallaşma süreçlerini de hızlandırıyor. Ayrıca halka arz şirketlerin büyümelerine ve karlılıklarına olumlu katkı sağlıyor.
2010 yılında halka arz olan firmalardan Anel Elektrik halka arzdan 61,7 milyon dolar gelir elde etti. Şirketin, halka arzdan sonra ortalama yıllık aktif büyümesi yüzde 46, ortalama yıllık satış geliri yüzde 28, ortalama yıllık faaliyet karı büyümesi yüzde 38 oranında arttı.
Koza Altın ise 435,5 milyon dolar halka arz geliri sağladı. Firmanın halka arzdan sonra ortalama yıllık aktif büyümesi yüzde 108, yıllık satış geliri büyümesi yüzde 68, yıllık faaliyet karı büyümesi ise yüzde 36 olarak gerçekleşti.
 
Halka arz ulusal ve uluslararası reklam imkanı da sağlıyor
 
Ayrıca şirketler, halka açıldıktan ve payları Borsa'da işlem görmeye başladıktan sonra paylarını teminat göstererek kredi kullanabiliyor, borçlanma aracı ihraç ederek finansman sağlayabiliyor.
Payları Borsa'da işlem gören şirketler hakkındaki çeşitli bilgiler, veri yayın kuruluşları, basın ve yayın kuruluşları ile diğer görsel yayın kuruluşları vasıtasıyla yurt içi ve yurt dışı yatırımcılara sürekli olarak ulaştırılıyor. Söz konusu bilgi dağıtımı, şirketlerin ve şirket ürünlerinin hem yurt içinde hem de yurt dışında tanınmalarına yardımcı oluyor. Yaygın tanınmanın sağladığı avantaj çerçevesinde gerek yurt içi ve gerekse yurt dışında yerleşik bulunan ve aynı sektörde faaliyet gösteren şirketlerle işbirliğine gidebilme, ortak girişim oluşturma ve benzeri konularda çalışmaların yapılabilmesi imkanı doğuyor.
Halka açılmak ve paylarının İMKB'de işlem görmesini sağlamak ile şirketler, sermaye piyasasının denetim mekanizmaları sayesinde kurumsallaşma süreçlerini hızlandırıyor, modern yönetim tekniklerine daha kısa sürede kavuşabiliyor.
Şirketler sadece birincil halka arz ile değil, daha sonra da payları işlem görürken yatırım ve benzeri ihtiyaçları nedeniyle ortaya çıkan kaynak gereksinimlerini, mevcut ortaklarının rüçhan haklarını kısıtlamak suretiyle gerçekleştirebilecekleri "İkincil Halka Arz"lar ile karşılayarak yeniden finansman imkanı yaratabiliyor.
Gelişmekte olan ülkelerdeki sermaye birikiminin yetersizliği nedeniyle, Borsa şirketi olarak sermaye piyasasından temin edilen finansmanın şirketin kaynak probleminin çözümüne sağladığı katkı, son yıllarda giderek daha fazla önem kazanıyor.
 
Halka Arz Endeksinin performansı da yüksek
 
Paylarını ilk kez halka arz eden şirketlerden oluşturulan Halka Arz Endeksi de, 27 Nisan 2010 tarihinden bu yana geçen 2,5 yılda IMKB-100 Endeksi'nden yüzde 11 daha iyi performans gösterdi. Bu süre içinde IMKB-100 Endeksi yüzde 23'lük bir performans gösterirken, içinde hali hazırda 45 şirketin fiyat performansının hesaplamaya dahil edildiği Halka Arz Endeksi yüzde 34'lük bir artış kaydetti. Bu arada, endekste 2 yıl kalan şirketler, bu süre sonunda endeks kapsamından çıkarılıyor.
 
Dunya.com

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.