Hazine ihalesinde neden ‘eksi faiz’ oluştu?

Hazine, iki tahvil ihalesinde 18 milyar 72,3 milyon lira borçlanmaya gitti. 2 yıl vadeli tahvil ihalesinde bileşik faiz yüzde 23,25 olurken, TÜFE'ye endeksli ihalede reel bileşik faiz eksi yüzde 2,57 olarak gerçekleşti.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün düzenlediği 2 tahvil ihalesinde 18 milyar 72,3 milyon lira borçlanmaya gitti.

TÜFE'ye endeksli tahvil ihalesinde eksi reel faiz oluşması dikkat çekti. 

6 yıl (2177 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 1,45 reel kupon ödemeli, TÜFE'ye endeksli devlet tahvilinin yeniden ihracında; reel basit faiz eksi yüzde 2,59, reel bileşik faiz eksi yüzde 2,57 oldu.

Nominal teklifin 12 milyar 207 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 4 milyar 84,5 milyon lira, net satış 10 milyar 287,5 milyon lira olarak kayıtlara geçti.

Kamu kuruluşlarından gelen 400 milyon liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 14 milyar 269,5 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 4 milyar liralık satış yapıldı.

Ekonomistler, ihalede eksi reel faiz çıkmasının enflasyon beklentileri ile mevcut getiri eğrisinin durumunu yansıttığı paylaştı. Yani, enflasyondan korunmak için tahvile o kadar çok talep oluştu ki, bankalar ve yatırımcılar eksi reel faize bile razı oldu.

İki yıllık ihalede faiz yüzde 23,25

Bakanlık ilk ihalede, 2 yıl (602 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 8,6 kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracını gerçekleştirdi.

İhalede basit faiz yüzde 22,04, bileşik faiz ise yüzde 23,25 oldu.

Nominal teklifin 3 milyar 606,5 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 1 milyar 996 milyon lira, net satış 1 milyar 984,8 milyon lira olarak kaydedildi.

Kamu kuruluşlarından gelen 400 milyon liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 1 milyar 761 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 1 milyar liralık satış yapıldı.