Hazine ve Maliye Bakanlığı 4 değişim ihalesi gerçekleştirdi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 11 Mart, 1 Nisan, 13 Mayıs ve 10 Haziran 2020 itfa tarihli 4 senet karşılığında 28 Haziran 2028 itfa tarihli TÜFE’ye endeksli senetlerin ihracını gerçekleştirdi.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

Bakanlık, söz konusu senetleri, 10 Şubat'ta Resmi Gazete'de ilan edilen gösterge niteliğindeki fiyattan geri alarak, karşılığında 28 Haziran 2028 itfa tarihli TÜFE’ye endeksli senet ihraç etti. İlk ihalede, 11 Mart değişken faizli senet geri alındı. İhalede reel basit faiz yüzde 2,71, reel bileşik faiz yüzde 2,73 oldu. Nominal teklifin 686 milyon lira olduğu ihalede, nominal satış 386 milyon lira, net satış 514,4 milyon lira olarak gerçekleşti.

İkinci ihalede, 1 Nisan 2020 itfa tarihli TÜFE'ye endeksli senet geri alındı. İhale sonucunda reel basit faiz yüzde 2,74, reel bileşik faiz yüzde 2,75 olarak belirlendi. Nominal teklifin 2 milyar 211,2 milyon lira olduğu ihalede, nominal satış 1 milyar 998,2 milyon lira, net satış 2 milyar 657,8 milyon lirayı buldu.

Üçüncü ihalede ise 13 Mayıs 2020 itfa tarihli kuponsuz senet geri alındı. İhalede reel basit faiz yüzde 2,59, reel bileşik faiz yüzde 2,61 oldu. Nominal teklif ve satışın 1 milyar 209,5'er milyon lira olduğu ihalede, net satış 1 milyar 626,1 milyon lira olarak gerçekleşti.

Bakanlık son ihalede ise 10 Haziran 2020 itfa kuponsuz senedi geri aldı. İhalede reel basit faiz yüzde 2,62, reel bileşik faiz yüzde 2,64 oldu. Nominal teklif ve satışın 1 milyar 230,5'er milyon lira olduğu ihalede, net satış 1 milyar 650,8 milyon lira olarak gerçekleşti.

İhalelerde rekabetçi olmayan teklif ve ihale sonrası satış yoluyla satış gerçekleşmedi. Değişim ihalelerinde sözleşme gereği yalnızca piyasa yapıcı bankalardan teklif alındı.