HKTM'nin halka arz büyüklüğü 132 milyon TL oldu

HKTM'nin halka arz sonuçları açıklandı. 5,6 kat talep gelen halka arzın toplam büyüklüğü 132 milyon TL oldu.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

Hidropar Hareket Kontrol Teknolojileri Merkezi Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin paylarının halka arzına ilişkin talep toplama işlemleri, 10-11-12 Ağustos 2022 tarihleri arasında gerçekleşti.

Halka arzda birim pay fiyatı 11 TL olarak belirlenmişti. Halka arz edilen 12 milyon TL nominal değerli payların tamamının satışı gerçekleşti. Toplam halka arz büyüklüğü 132 milyon TL oldu.

Halka arzda, toplam filtre edilmemiş veriler baz alındığında, 317.951 adet emir ile satışa sunulan adedin 5,59 katına denk gelen 67.030.285 pay karşılığı toplam 737.333.135 TL tutarlı talep geldi.

Filtre edildikten sonra, 303.681 adet yatırımcıdan gelen 65.338.325 TL nominal değerli talep miktarı dağıtıma konu edilmiş ve bu yatırımcılara 12.000.000 TL nominal değerli payların satışı yapıldı.