İmalat sanayi, 834 milyar lira kredi kullandı

Ticari krediler, ekim itibariyle yüzde 41 artarak 2 trilyon 978 milyar TL oldu. Ticari kredilerin toplam içindeki payı yüzde 78 düzeyinde gerçekleşti.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

Nakdi krediler ekim ayı itibariyle 3 trilyon 827 milyar TL'ye ulaşırken, ticari krediler  2 trilyon 978 milyar TL oldu. Ekimde 82 bin kişi ilk defa ihtiyaç kredisi, 19 bin kişi ilk defa konut kredisi kullandı. 

Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi ekim ayına ilişkin bankacılık sektörü verilerine göre; nakdi krediler 2020 Ekim ayı itibarıyla, bir önceki yılın aynı dönemi göre yüzde 42 artarak 3 trilyon 827 milyar TL oldu. Nakdi kredilerin 3 trilyon 713 milyar TL'si bankalar, 59 milyar TL'si finansal kiralama şirketleri, 28 milyar TL'si faktoring şirketleri ve 27 milyar TL'si finansman şirketleri tarafından kullandırıldı.

Tasfiye olunacan alacak 175 milyar lira

Tasfiye olunacak alacaklar 2020 Ekim ayı itibarıyla 175 milyar TL oldu. Tasfiye olunacak alacakların 166 milyar TL'si bankalara; 5.4 milyar TL'si finansal kiralama şirketlerine, 2.2 milyar TL'si faktoring şirketlerine ve 1.8 milyar TL'si de finansman şirketlerine ait olarak belirlendi. Tasfiye olacak alacakların toplam kredilere oranı Ekim 2020'de, 2019 yılsonuna göre 1.6 puan azalarak yüzde 4,4 oldu.

Ticari krediler yüzde 41 büyüdü

Ticari krediler yüzde 41 artarak 2.978 milyar TL oldu. Ticari kredilerin toplam içindeki payı yüzde 78 düzeyinde gerçekleşti. Krediler içinde imalat sanayii yüzde 28 ile en yüksek paya sahip olurken, payı yüzde 10 ve üzerinde olan diğer ana sektörler, toptan ve perakende ticaret ve inşaat olarak sıralandı. Ekim 2020 itibarıyla tasfiye olunacak alacak oranı en yüksek olan sektör; yüzde 8,7 ile inşaat sektörü oldu. Bu sektörü yüzde 6,2 ile turizm sektörü takip etti.

Bireysel kredi 2.4 milyon kişi arttı

Bankalar ve banka dışı finansal kuruluşlar tarafından kullandırılan bireysel krediler yüzde 45 artarak 849 milyar TL oldu. Bireysel kredilerin yüzde 46'sını ihtiyaç kredileri, yüzde 34'ünü konut kredileri, yüzde 16'sını kredi kartları ve yüzde 4'ünü taşıt kredileri oluşturdu.

Bireysel kredilerde tahsili gecikmiş alacak oranı bir önceki yıla göre 1.5 puan düşerek yüzde 2,6 seviyesinde gerçekleşti. Bireysel kredi kullanan kişi sayısı (takipteki krediler hariç) son bir yılda 2.4 milyon kişi artarak 33.9 milyon kişi olurken, ortalama kredi bakiyesi ise 25,1 bin TL düzeyinde gerçekleşti. Ekim ayında 82 bin kişi ilk defa ihtiyaç kredisi, 19 bin kişi ilk defa konut kredisi kullanırken, kredi kartı kullanan kişi sayısı 277 bin oldu. 84 bin kişi ise ilk defa kredili mevduat hesabı kullandı.

2020 Ekim ayı itibariyle itibarıyla İstanbul'da 256 milyar TL, Ankara'da 83 milyar TL ve İzmir'de 58 milyar TL tutarında bireysel kredi bulunuyor. Şırnak, yüzde 85 ile son 12 ayda bireysel kredi bakiyesi en çok artan il oldu. Kişi başına ortalama bireysel kredi (kredi kartı dahil) toplam bakiyesi en yüksek iller ise sırasıyla, Ankara, İzmir, Tekirdağ oldu.