10 °C

Katılım bankaları kira sertifikasına doyamadı

Katılım bankaları kira sertifikasına doyamadı

 

İSTANBUL  - Türkiye Katılım Bankaları Birliği (TKBB) Yönetim Kurulu Başkanı Ufuk Uyan, "Gerek Borsa İstanbul'dan gerekse de Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından (TCMB) kira sertifikası ikinci eli için gerekli çalışmaların biran önce tamamlanmasını bekliyoruz" dedi.
     Uyan, TKBB'nin 12. Olağan Genel Kurul Toplantısında yaptığı konuşmada, 2012 yılının dünya için durgunluk, ABD için toparlanma, Türkiye dahil gelişen ekonomiler için son iki yıla kıyasla daha yavaş bir büyüme yılı olduğunu belirtti.
     Güney Avrupa'daki sorunların önceden öngörülüp yeterli tedbirlerin alınamadığını söyleyen Uyan, Türkiye ekonomisinin 2013'de öngörülen yüzde 4'ün üzerinde bir gelişme göstereceğine inandıklarını dile getirdi.
     Uyan, bölgesinde her geçen gün cazibe merkezi haline gelen Türkiye'nin bu durumunu destekleyen birçok parametre bulunduğunu, önlerinde özelleştirilecek yaklaşık 40 milyar dolarlık enerji dağıtım ve üretim santrali olduğunu ve yeni özelleştirmelerden ciddi tahsilat beklendiğini kaydetti.
     Terörle ilgili olumlu gelişmelerin bütçe harcamalarını azaltacağını vurgulayan Uyan, bu kaynakların bütçe açığını sıfırlayacağı gibi kamu borç stokunun da eritilmesi için kullanılabileceğini ve Türkiye'nin borçlanma oranının yüzde 30'un altına düşebileceğini ifade etti.
     Türk ekonomisinde her şeyin mükemmel olduğunu söylemenin mümkün olmadığını belirten Uyan, borsada işlem gören sanayi şirketlerinin karlarında geçen yıla göre genellikle azalma görüldüğünü aktardı. Uyan, bu durumun şirketlerin maliyetlerindeki artışı iç ve dış piyasalardaki durgunluk ve düşük kurlar nedeniyle satış fiyatlarına yansıtamamalarından kaynaklandığını belirtti.
     Kur politikasında sadece fiyat istikrarı değil istihdam, dış ticaret, cari açık, rekabet gücü gibi ekonomideki diğer parametrelerin de göz önünde bulundurulması gerektiğini vurgulayan Uyan, TCMB'nin portföy yatırımları sebebiyle oluşan sıcak para hareketlerinin başarılı bir şekilde yönettiğine işrat etti. Uyan, özellikle 2. not artışının beklendiği bu günlerde daha da artabilecek bu tür parasal hareketlere yönelik koridor/faiz, ROK uygulaması gibi yeni mekanizmalar geliştirmenin başarıldığını kaydetti.
     Türk Bankacılık sektörünün 2012'de de sağlam duruşunu sürdürdüğüne dikkati çeken Uyan, "Biz sektörümüzün önümüzdeki dönemde çıkabilecek ekonomik dalgalanmalara hazır olduğuna inanıyoruz. 2009 krizinde, Avrupa ve Amerika'da dev bankalar sarsılırken Türk bankacılık sektörünün sorunlu kredi oranı yüzde 5'i bile geçmemiştir. Gelişmelere duyarlı, dikkatli, yapıcı ve ilkelerinden ödün vermeyen bankacılık otoritemizin de sektörün bu durumda olmasında büyük rolü bulunmaktadır. Dinamik, hırslı, ve başarılı bir özel sektörümüz var" ifadelerini kullandı.
     Bankaların başarısını reel sektörün başarılarından bağımsız görülmemesi gerektiğinin altını çizen Uyan, geçen yıl, tüm bankacılık sektörü ile katılım bankaları için de oldukça verimli bir yıl geçirdiklerini aktardı.
     Katılım bankalarının aktiflerinde bir önceki yıla göre yüzde 25 artış sağlayarak 70,2 milyar liraya ulaştığını anlatan Uyan, "Toplanan fonlarda da yüzde 23'lük bir büyüme sergileyen katılım 49,2 milyar liralık fon hacmine ulaştılar. Katılım bankaları bu fon büyüklüğü ile bankacılık sektöründen yüzde 6,1'lik bir pay almaktadır. Reel sektöre desteklerini kriz dönemlerinde bile kesmeyen katılım bankaları, kullandırdıkları fonlarda yüzde 22'lik bir artış sağladılar ve bu alanda 50 milyar liralık bir rakama ulaştılar. Katılım bankaları bu kalemde de bankacılık sektöründen yüzde 6'lık bir pay almaktadır" bilgisini verdi.
    
     -"Net kar marjlarının daralması sürecini yaşayacağımızı öngörüyoruz"-
    
     Tüm bu iyi gerçekleşmeler paralelinde öz kaynaklarında da yüzde 19'luk bir büyüme gerçekleştiren katılım bankalarının 7,4 milyar liralık bir özkaynak büyüklüğüne ulaştıklarını ifade eden Uyan, piyasalarda yaşanan rekabet, düşen kar marjları gibi etkilere rağmen karlılıkta bir önceki yıla göre yüzde 14'lük büyüme sergileyen katılım bankalarının toplamda 916 milyon lira kar ettiklerini söyledi.
     Uyan, katılım bankalarının her geçen gün şube ve çalışan sayısını artırdığını, 2012'de 829 şube sayısına ve 15 bin 356 çalışan sayısına çıktıklarını vurgulayarak, 2013'te bankacılık sektörünün yeni not artışı beklentisi ve düşen faizler dolayısıyla negatif faiz dönemine girilmesiyle net kar marjlarının daralması sürecini yaşayacaklarını öngördüklerini bildirdi.
     Özellikle artan munzam maliyetleri ve daralan kar marjlarının bankacılık sektörünün karlılığını baskıladığını savunan Uyan, bankaların uzun vadeli geçmiş plasmanları dolayısıyla bu yıl da dengelenen karlı bir dönem geçireceklerine inandıklarını kaydetti.
     Uyan, Körfez Bölgesi sermayesinin Türkiye'ye çekilmesi için farklı dönemlerde çeşitli çalışmalar olmasına rağmen "Faizsiz yatırım enstrümanı üretmek" konusunda en somut ve ciddi adımın 2011 ve 2012 yıllarında atıldığını anımsattı.
     Bunların katılım bankacılığı için çok önemli enstrümanlar olduğunu belirten Uyan, bu enstrümanlar olmadan hem TCMB'den likidite temini imkanlarının olmayacağını hem de portföydeki risk oranının sıfır ya da düşük aktif bulunduramama durumu ile karşı karşıya kalacaklarını aktardı.
     Uyan, kira sertifikası ve sukukun, Hazinenin olduğu kadar bütün katılım bankalarının da bugüne kadar ihraç ederek girdikleri yeni bir menkul kıymet alanı olduğunu hatırlattı. Bu alanın bundan sonrası için katılım bankacılığının daha çok gelişmesi adına önemli bir yapı taşı olduğuna dikkati çeken Uyan, özellikle Borsa İstanbul, TCMB altyapıları tamamlandığında kira sertifikalarının ikinci elinin oluşması ve sabit getiri isteyen kitleye de satış imkanı sağlaması ile katılım bankalarının bu piyasaya yönelik faizsiz enstrüman sunmasının mümkün olacağını vurguladı. Uyan, "Gerek Borsa İstanbul'dan gerekse de TCMB'den kira sertifikası ikinci eli için gerekli çalışmaların bir an önce tamamlanmasını bekliyoruz" dedi.
    
     -"Yeni katılım bankaları kamu/özel bankacılığı şemsiyesinde değil, farklı tüzel kişiliklerle kurulmalı"-
    
     Yeni katılım bankalarının kamu/özel bankacılığının şemsiyesi altında değil, farklı tüzel kişiliklerle kurulması, sermayelerinin de faizsiz kaynaklarla sağlanması gereğine işaret eden Uyan, güçlü imajıyla kamunun da katılım bankacılığı içerisine girmesini son derece faydalı gördüklerini ifade etti.
     Uyan, kamunun girişiyle katılım bankalarının da yaptıkları işin esaslarını belirleyecek mekanizmaları kurması, mümkün olduğu kadar bu mekanizmaları uygulama aşamasında aralarındaki farklılıkları gidermesi, mekanizmaların doğru işlediğini denetlemesi, kamuoyuna karşı şeffaf olması ve etik rekabet ilkelerini de geliştirmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.
     Bu arada, TKBB'nin 12. Olağan Genel Kurul Toplantısına Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı Mukim Öztekin, Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Vahdettin Ertaş, Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Hüseyin Aydın, Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Murat Çetinkaya ile katılım bankalarının genel müdürleri de katıldı.
     Açılış konuşmalarının ardından Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda, birliğin 2013-2014 dönemini kapsayan bir yıllık bütçesi onaylandı.

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap