Kısa vadeli borç stoku 120,7 milyar dolar oldu

Ağustos sonu itibarıyla, kısa vadeli dış borç stoku, 2018 yıl sonuna göre yüzde 5,4 oranında artışla 120,7 milyar ABD doları olarak gerçekleşti.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

Merkez Bankası Ağustos ayına ilişkin Kısa Vadeli Dış Borç İstatistikleri'ni açıkladı. Buna göre, Ağustos sonu itibarıyla, kısa vadeli dış borç stoku, 2018 yıl sonuna göre yüzde 5,4 oranında artışla 120,7 milyar ABD doları olarak gerçekleşti.

Bu dönemde, bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku yüzde 0,1 oranında artarak 57,2 milyar ABD doları olurken, diğer sektörlerin kısa vadeli dış borç stoku yüzde 11,0 oranında artarak 57,1 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşti.

Merkez Bankasından yapılan açıklamaya göre, bankaların yurtdışından kullandıkları kısa vadeli krediler, 2018 yıl sonuna göre  yüzde 14,7 oranında azalarak 9,5 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir. Banka hariç yurtdışı yerleşiklerin döviz tevdiat hesabı yüzde 8,7 oranında artarak 20,6 milyar ABD doları, yurtdışı yerleşik bankaların mevduatı da yüzde 5,0 oranında artışla 13,7 milyar ABD doları olarak gerçekleşmiştir. Ayrıca, yurtdışı yerleşiklerin TL cinsinden mevduatları geçen yıl sonuna göre yüzde 4,4 oranında azalışla 13,4 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir.

Açıklamada şu bilgiler verildi:

"Diğer sektörler altında yer alan ithalat borçları, 2018 yıl sonuna göre yüzde 2,9 oranında artarak 41,0 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir.

Borçlu bazında incelendiğinde, tamamı kamu bankalarından oluşan kamu sektörünün kısa vadeli borcu 2018 yıl sonuna göre yüzde 1,9 oranında artarak 22,9 milyar ABD doları olurken, özel sektörün kısa vadeli dış borcu yüzde 6,1 oranında artarak 91,4 milyar ABD doları olmuştur.
Alacaklı bazında incelendiğinde, özel alacaklılar başlığı altındaki parasal kuruluşlara olan kısa vadeli borçlar yıl sonuna göre yüzde 4,6 oranında azalarak 46,3 milyar ABD doları, parasal olmayan kuruluşlara olan borçlar yüzde 12,9 oranında artarak 73,9 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşmiştir. 2018 yıl sonunda 99 milyon ABD doları olan kısa vadeli tahvil ihraçları yüzde 8,1 oranında azalışla 2019 Ağustos sonu itibarıyla 91 milyon ABD doları olarak gerçekleşmiştir.
Aynı dönemde resmi alacaklılara olan kısa vadeli borçlar 487 milyon ABD doları olarak gerçekleşmiştir.

2019 Ağustos sonu itibarıyla, kısa vadeli dış borç stokunun döviz kompozisyonu yüzde 50,4’ü ABD doları, yüzde 30,8’i Euro, yüzde 13,1’i TL ve yüzde 5,7’si diğer döviz cinslerinden oluşmuştur.

2019 Ağustos sonu itibarıyla, orijinal vadesine bakılmaksızın vadesine 1 yıl veya daha az kalmış dış borç verisi kullanılarak hesaplanan kalan vadeye göre kısa vadeli dış borç stoku, 172,0 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşmiştir. Söz konusu stokun 19,5 milyar
ABD dolarlık kısmı, Türkiye’de yerleşik bankaların ve özel sektörün yurtdışı şubeleri ile iştiraklere olan borçlarından oluşmaktadır.

Borçlu bazında değerlendirildiğinde, toplam stok içinde kamu sektörünün yüzde 18,4, Merkez Bankası’nın yüzde 3,7, özel sektörün ise yüzde 77,9 oranında paya sahip olduğu gözlenmektedir."