KKM hesapları için 25 milyar TL’lik bütçe

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca, mevduat ve katılma hesaplarının kur artışına karşı korunması faaliyetlerine yönelik 2023 yılı için 25 milyar liralık bütçe öngörüldü.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

Girişim sermayesi ekosisteminin geliştirilmesi için 2023 yılında ayrılan yaklaşık 860,5 milyon liralık bütçe de girişimcilere destek olacak.

Hazine'nin verilerine göre, finansal sektörü geliştirici çalışmalarla kredi garanti kurumlarına kaynak aktarımı ve Hazine destekli kredi kefalet uygulamasıyla teminat yetersizliği bulunan KOBİ ve KOBİ dışı firmaların krediye erişim imkanlarının artırılmasına yönelik faaliyetler yürütülüyor. Bu kapsamda, ARGE ve yeniliğin finansmanına yönelik etkin mekanizmaların devreye sokulmasıyla yenilikçi sanayi ve teknoloji şirketlerine uygun koşullarda uzun vadeli finansman imkanlarının sağlanması öngörülüyor.

KKM ve katılma hesaplarına ilişkin ürün, finansal istikrara katkı sağlanması, gerçek kişilerin mevduat ve katılma hesaplarının getirilerinin kur artışlarına karşı desteklenmesi, TL’ye olan güvenin artırılması, tasarrufların daha uzun vadeye yayılması amacıyla hayata geçirildi